مشاوره و روان درمانی رهگشــا مشاوره و روان درمانی رهگشا مشاوره خانواده-مشاور ازدواج-مشاور شغلی-مشاور تحصیلی برنامه ریزی درسی وكنكور ارائه مشاوره های فردی وگروهی و ازدواج و حل مشكلات خانواده -تحصیلی -درمان استرس،درمان وسواسی،،درمان شخصیت های دوقطبی،درمان پیش فعالی،و و اضطراب و وسواسی با مدیتیشن تاثیر انتخاب اسم بر شخصیت و موفقیت افراد تغییر اسم می تواند روی موفقیت و حتی بخت گشایی و درمان جسمی و روحی تاثیر گذار باشد. برای انتخاب اسم برای خود و فرزندتان و ازدواج دو زوج جوان بر اساس حروف ابجد برگرفته شده از كشكول شیخ بهایی با ما تماس بگیرید. alamdarm_3251@yahoo.com https://telegram.me/moshavere_rahgosha1 لطفا قبل از مراجعه ادرس دفتر و نوبت را از طریق تماس تلفنی دریافت نمایید. اصفهان -دروازه شیراز 09132065320 http://t-rahgosha.ir 2018-02-23T09:47:36+01:00 text/html 2018-02-06T02:05:08+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی کودک مبتلا به اوتیسم http://t-rahgosha.ir/post/1936 <div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><br></a><font size="3"><a href="http://bartarinha.ir"><font size="3"><font color="#000000"><img style="border: medium none;" alt="20 نشانه کودکان مبتلا به اوتیسم" title="20 نشانه کودکان مبتلا به اوتیسم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/1/26/506581_203.jpg" class="img-responsive-news"></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"></span></font></a></font><a href="http://bartarinha.ir"><br></a><font size="3"><a href="http://bartarinha.ir"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3"><font color="#000000">امروزه دیگر تصویری که از یک کودک مبتلا به اوتیسم داریم، یک فرد ناتوان و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده ای از علائم را به همراه دارد. آنچه در ادامه می خوانید، حقایقی درباره این بیماری به روایت دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.</font><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br></span></font></span></font></a></font></div> text/html 2017-12-19T03:50:52+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی اسرار موفقیت در کنکور http://t-rahgosha.ir/post/1935 <div class="irc_mimg irc_hic ijjhVwHYBK48-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ijjhVwHYBK48-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjPhPKuxZXYAhULbFAKHV2OCMkQjRwIBw" href="https://www.google.nl/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjPhPKuxZXYAhULbFAKHV2OCMkQjRwIBw&amp;url=http://razemovafaghiat.com/Success-in-exam-with-law-of-attraction&amp;psig=AOvVaw0H_veS7CJSatlPdHZbEm4N&amp;ust=1513754555867730" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjPhPKuxZXYAhULbFAKHV2OCMkQjRwIBw&amp;url=http://razemovafaghiat.com/Success-in-exam-with-law-of-attraction&amp;psig=AOvVaw0H_veS7CJSatlPdHZbEm4N&amp;ust=1513754555867730"><img class="irc_mi" src="http://razemovafaghiat.com/uploads/product/Success-in-exam- with-law-of-attraction.jpg" alt="Afbeeldingsresultaat voor ‫اسرار موفقیت در کنکور و امتحانات‬‎" style="margin-top: 30px;" width="500" height="333"></a></div><p style="text-align: justify;"><br><font size="3"><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">برای موفقیت در هر کاری عواملی چون هوش ، استعداد ، تلاش ، پشتکار و ... لازم است اما مواردی مجود دارد که به آن مهارت های موفقیت گفته می شود که با که با مطالعه تجربه و عملکرد دیگران میتوان به اسرار آن پی برد...</font></p> text/html 2017-12-01T13:01:58+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی وظایف تربیتی والدین از دیدگاه قرآن و حدیث http://t-rahgosha.ir/post/1934 <font size="4"><b><font color="#ff6699"><span style="font-family: arial black"><b>&nbsp;</b></span></font></b></font><br><div class="irc_mimg irc_hic ijciZt8sb37Y-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ijciZt8sb37Y-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiSkJjnnunXAhVE6qQKHZ3wBW4QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiSkJjnnunXAhVE6qQKHZ3wBW4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Farticles%2Fview%2Freligion%2Fmoral%2Fc7c1225803391_qoran_education_p1.php%2F%25D9%2588%25D8%25B8%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AB&amp;psig=AOvVaw20_SWWuH66zVelf6HJ6iEG&amp;ust=1512232385308731" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiSkJjnnunXAhVE6qQKHZ3wBW4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Farticles%2Fview%2Freligion%2Fmoral%2Fc7c1225803391_qoran_education_p1.php%2F%25D9%2588%25D8%25B8%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AB&amp;psig=AOvVaw20_SWWuH66zVelf6HJ6iEG&amp;ust=1512232385308731"><img class="irc_mi" src="http://www.aftabir.com/articles/religion/moral/images/17a5eaef6bbbf2ef170a5308fb99f275.jpg" alt="Image result for ‫وظایف تربیتی والدین از دیدگاه قرآن و حدیث‬‎" style="margin-top: 90px;" height="215" width="300"></a></div> <span style="font-family: arial black"><font size="3"><br> <font color="#800080"><b>پدر و مادر مسئول سلامت و رشد جسمی و روحی و مهم ترین عامل سعادت و یا شقاوت فرزندان خود هستند، هر چه آنها در این زمینه سرمایه گذاری و تلاش بیشتری کنند نتیجه و ثمر آن را در آینده بیشتر خواهند دید. حساس ترین وظیفه پدر و مادر در برابر فرزندانشان، تربیت صحیح آنان است.</b></font></font></span> text/html 2017-11-21T04:11:54+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی آسیب هایی که نوجوانان را تهدید می‌کند http://t-rahgosha.ir/post/1933 <br><div class="irc_mimg irc_hic ihyVGCrUAMLQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ihyVGCrUAMLQ-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiVuIqAm8_XAhWRPFAKHV3FBrAQjRwIBw" href="https://www.google.nl/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVuIqAm8_XAhWRPFAKHV3FBrAQjRwIBw&amp;url=http://jamnews.ir/detail/News/340492&amp;psig=AOvVaw2GKHDPowS950EeXk-c8aWN&amp;ust=1511338013696174" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVuIqAm8_XAhWRPFAKHV3FBrAQjRwIBw&amp;url=http://jamnews.ir/detail/News/340492&amp;psig=AOvVaw2GKHDPowS950EeXk-c8aWN&amp;ust=1511338013696174"><img class="irc_mi" src="http://media.jamnews.ir/5(370).jpg" alt="Afbeeldingsresultaat voor ‫اسیب های اجتماعی در دوره نوجوانی‬‎" style="margin-top: 0px;" width="595" height="393"></a></div><font size="3">نوجوانان و جوانان گمشده‌ها و کمبودهای عاطفی خود را در بازی‌های پرهیجان و بی محتوای رایانه ای، موسیقی های مبتذل غربی و فضای پرخطر و مجازی اینترنت جست و جو می کنند؛ آنها در یک گمان واهی بر این باور‌اند که کامپیوتر و اینترنت دروازه ورودشان به دنیای اطراف است.</font> text/html 2017-11-14T12:44:34+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی جوان و آینده نگری http://t-rahgosha.ir/post/1932 <br><div class="irc_mimg irc_hic iudk1CEdyFyw-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iudk1CEdyFyw-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiv8pTEu77XAhUE8RQKHeniC1QQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiv8pTEu77XAhUE8RQKHeniC1QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fphotagram.org%2Ftag%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;psig=AOvVaw3jyZGj5Ym2JTY98AztMRdM&amp;ust=1510762591624400" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiv8pTEu77XAhUE8RQKHeniC1QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fphotagram.org%2Ftag%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;psig=AOvVaw3jyZGj5Ym2JTY98AztMRdM&amp;ust=1510762591624400"><img class="irc_mi" src="https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/c0.75.600.600/20633391_1781532175470291_2611576781550911488_n.jpg" alt="Image result for ‫جوان و آینده نگری‬‎" style="margin-top: 0px;" height="394" width="394"></a></div><font size="3">آینده نگری، موهبتی الهی است كه به زندگی آدمی جنبه عقلانی و هدفمند می بخشد و افق آینده را پیش رویش ترسیم می كند تا قدرت و زمینه <a style="text-decoration: none !important;color: inherit !important;cursor: default !important;" href="http://rasekhoon.net/article/show/164816/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%281%29/">برنامه</a> ریزی را برای رسیدن به هدف های عالی به دست آورد.</font> text/html 2017-10-04T15:46:53+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی با بددهنی فرزندانمان چطور برخورد کنیم؟ http://t-rahgosha.ir/post/1931 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic i2vtMCOR2gA0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i2vtMCOR2gA0-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjW6siA2dfWAhVInRoKHanaC1wQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW6siA2dfWAhVInRoKHanaC1wQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.fardanews.com%2Ffa%2Fnews%2F683851%2F%25DB%25B7-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2586&amp;psig=AOvVaw2bZ-kmxPdzbkH6WUrN9Xo7&amp;ust=1507231465800163" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW6siA2dfWAhVInRoKHanaC1wQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.fardanews.com%2Ffa%2Fnews%2F683851%2F%25DB%25B7-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2586&amp;psig=AOvVaw2bZ-kmxPdzbkH6WUrN9Xo7&amp;ust=1507231465800163"><img class="irc_mi" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1396/3/23/521329_576.jpg" alt="Image result for ‫با بددهنی فرزندانمان چطور برخورد کنیم؟‬‎" style="margin-top: 17px;" height="359" width="478"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;"></span></font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">واکنش شما موقع شنیدن حرف بد از زبان فرزندتان خیلی مهم است</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">بچه‌ها حرف بد را ممکن است در مهد کودک و مدرسه یاد بگیرند، از زبان آشنا و فامیل بشنوند یا در فیلم و کارتون به گوششان بخورد؛ اما از همه این‌ها بدتر وقتی است که فرزندتان حرف بد را در خانه و از شما یاد می‌گیرد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">چرا که رفتار شما حرف بد زدن را تأیید می‌کند؛ بنابراین حتی ممکن است فرزندتان به‌علت عصبانی نکردن شما و تنبیه نشدنش، در خانه رفتار مودبانه‌ای داشته‌باشد؛ ولی در غیاب شما به بدزبانی‌اش ادامه بدهد.بچه‌ها کی، چطور و کجا حرف بد زدن را یاد می‌گیرند؟ چطور می‌شود از این اتفاق جلوگیری کرد؟ بهترین واکنش دربرابر بدزبانی بچه‌ها چیست؟</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2017-09-21T13:11:25+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی علت و علایم اعتماد به نفس پایین و راهکارهای افزایش اعتماد به نفس http://t-rahgosha.ir/post/1930 <h2> </h2><div class="irc_mimg irc_hic ioIUKim6xgP4-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ioIUKim6xgP4-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiyzbvF6rbWAhXGmLQKHUTRANYQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiyzbvF6rbWAhXGmLQKHUTRANYQjRwIBw&amp;url=http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/confidence1-building-measures.html&amp;psig=AFQjCNFkN3Q2qt0mNIChOPzWPjZpu-w36A&amp;ust=1506102321912405" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiyzbvF6rbWAhXGmLQKHUTRANYQjRwIBw&amp;url=http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/confidence1-building-measures.html&amp;psig=AFQjCNFkN3Q2qt0mNIChOPzWPjZpu-w36A&amp;ust=1506102321912405"><img class="irc_mi" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1369.jpg" alt="Image result for ‫علت و علایم اعتماد به نفس پایین و راهکارهای افزایش اعتماد به نفس‬‎" style="margin-top: 99px;" height="195" width="300"></a></div><h2> </h2><font size="3"> </font><br><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند، اغلب نسبت به خودشان سخت گیر هستند</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">اعتماد به نفس یکی از شرایط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیت‌آمیز اعتماد و باور دارد. خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت‌های یک فرد ایفا می‌کند. پژوهشگران دریافتند که برخلاف آنچه تصور می‌شود، اعتماد به نفس کودکان تا سن پنج سالگی به طور کامل شکل می‌گیرد. محققان آمریکایی می‌گویند کودکان زمانی که پنج ساله می‌شوند، از احساس اعتماد به نفسی برخوردار هستند که به لحاظ تکامل با بزرگسالان قابل مقایسه است.</font></p> text/html 2017-08-25T04:38:01+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی درک انسان از ذات خود http://t-rahgosha.ir/post/1929 <p><br></p><div class="irc_mimg irc_hic iUQW9sTSrjEU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iUQW9sTSrjEU-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiY4siGhfLVAhUGZFAKHQeaBrsQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fhammihan.com%2Fpost%2F10051772&amp;psig=AFQjCNEfcVX07VYK9M1JF-IrZoNj0TXafA&amp;ust=1503738608545225" data-ved="0ahUKEwiY4siGhfLVAhUGZFAKHQeaBrsQjRwIBw" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiY4siGhfLVAhUGZFAKHQeaBrsQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fhammihan.com%2Fpost%2F10051772&amp;psig=AFQjCNEfcVX07VYK9M1JF-IrZoNj0TXafA&amp;ust=1503738608545225"><img class="irc_mi" src="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20152027295095762981457631193.2684.jpg" style="margin-top: 52px;" alt="Image result for ‫درک انسان از ذات خود‬‎" height="291" width="400"></a></div><p><font size="3"><strong></strong></font></p><p><font size="3"><strong><font color="#0080ff">گفتیم که یکی از مهم‌ترین وظایف هر شخصی در طول زندگی شناخت خویشتن است. همه ما بارها این سوال را از خود پرسیده‌ایم که کیستیم. فرق ما با دیگر موجودات چیست.</font></strong></font></p><hr><p><font size="3">آیندۀ زندگی ما چگونه خواهد بود؟ آیا خواهیم ماند یا از بین خواهیم رفت؟ اگر باقی می‌مانیم چه بخشی از وجودمان فنا ناپذیر است؟ بدن مادی که به مرور زمان از بین می‌رود پس چه بخشی از وجود من باقی خواهد ماند؟ آیا در درون آدمی حقیقتی بالاتر از پدیده‏های طبیعی وجود دارد؟ آیا ورای این دست و پا و غیر از سر و گردن و چشم و گوش و سایر اعضای مادی چیز دیگری با من یا در من وجود دارد، یا اصل و حقیقت من همین مجموعه‏ی اعضای مادی من است؟&nbsp; فلاسفه اسلامی معتقدند آثار ادراکی و افعال انسان همگی منسوب به «نفس» است. جاودانگی و نامیرایی از آن نفس است. موجودات فاقد نفس نمی‌توانند آثار متنوعی از خود بروز دهند بلکه فقط دارای آثار یکنواخت هستند. اما انسان افعال و آثار غیر یکنواخت از خود بروز می‌دهد. این مسئله تفاوت انسان با جمادات و گیاهان است. تفاوت انسان با حیوان در توانایی‌های ادراکی انسان نهفته است.. زیرا حیوانات دیگر نیز دارای افعال و آثار متنوع هستند ولی نمی‌توانند ادراک و استنتاج داشته باشند. به طور خلاصه می‌توان گفت که دو ویژگی انسان باعث تمایز او از دیگر موجودات عالم می‌شود. ویژگی «افعال و آثار غیر یکنواخت» وجه امتیاز انسان و حیوان با جمادات و گیاهان است و ویژگی «نطق» متمایز کننده انسان از دیگر حیوانات است. </font></p> text/html 2017-08-04T02:44:23+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتخاب رشته کنکور 1396 http://t-rahgosha.ir/post/1928 <div align="center"><font size="5">انتخاب رشته کنکور سراسری&nbsp; text/html 2017-08-02T10:43:02+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی جوان امروز، امید فردا http://t-rahgosha.ir/post/1927 <p class="b"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic i7neuzsps2mI-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i7neuzsps2mI-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwj0kdXV67jVAhWEKlAKHVaJACEQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj0kdXV67jVAhWEKlAKHVaJACEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnokhbeganof.sams.ir%2F&amp;psig=AFQjCNGwOFA6McyU5Cl2zSwWz4QG8TO-nQ&amp;ust=1501773281507477"><img class="irc_mi" src="http://nokhbeganof.sams.ir/Schools/sams_nokhbeganof/images/22d945dd-0275-47d5-bcd8-3d5fc328f072.jpg" alt="Image result for ‫جوان امروز، امید فردا‬‎" style="margin-top: 18px;" height="359" width="478"></a></div><p class="b"><font size="3">جوان امروز، امید فردا آینده نگری، موهبتی الهی است كه به زندگی آدمی جنبه عقلانی و هدفمند می بخشد و افق آینده را پیش رویش ترسیم می كند تا قدرت و زمینه برنامه ریزی را برای رسیدن به هدف های عالی به دست آورد.</font> </p> text/html 2017-07-24T05:39:38+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1396 http://t-rahgosha.ir/post/1926 text/html 2017-07-24T05:35:02+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1396 http://t-rahgosha.ir/post/1925 text/html 2017-07-19T14:48:37+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی توجه به سرشت و فطرت فرزند(انتخاب اسم با حروف ابجد) http://t-rahgosha.ir/post/1923 <br><font size="3"><br>توجه به سرشت و فطرت فرزند(انتخاب اسم با حروف ابجد) </font> text/html 2017-07-19T14:43:27+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی مشاوره و روان درمانی رهگشا http://t-rahgosha.ir/post/1922 <br><div class="irc_mimg irc_hic igup0YO5nVMg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 igup0YO5nVMg-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiv65TWh5bVAhVRZFAKHd5OBj4QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiv65TWh5bVAhVRZFAKHd5OBj4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Ftelegramchanel.com%2F%3Fp%3D525&amp;psig=AFQjCNFxLDzk_RxgFWnn1ofA5eILIZqOqQ&amp;ust=1500578221947065"><img class="irc_mi" src="http://telegramchanel.com/wp-content/uploads/2017/02/7-300x300.jpg" alt="Image result for ‫مشاوره و روان درمانی رهگشا‬‎" style="margin-top: 47px;" height="300" width="300"></a></div><div align="center"><font size="3"><br>ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و کنکور</font><br></div><div align="center"><font size="3">&nbsp;(مشاوره و روان درمانی رهگشا 09132065320)&nbsp; :</font></div> text/html 2017-07-14T13:25:13+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی اموختن آینده نگری کودکان http://t-rahgosha.ir/post/1921 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic iwvzub064EuE-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iwvzub064EuE-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjsnMi2rInVAhUPaVAKHfZpDl8QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjsnMi2rInVAhUPaVAKHfZpDl8QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Flivings.ir%2F%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%2F&amp;psig=AFQjCNFCzCvZttGRpGvDwuj8HDYuY3WHEg&amp;ust=1500141416091462"><img class="irc_mi" src="http://livings.ir/wp-content/uploads/2015/05/300-3004-P38.jpg" alt="Image result for ‫اموختن آینده نگری کودکان‬‎" style="margin-top: 47px;" height="300" width="300"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">صرفه جویی یکی از نکته های مهمی است که باید با ترفندهایی آن را به کودک یاد بدهید‎</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">صرفه جویی یکی از نکته های مهم در زندگی های امروزی است که باید با ترفندهایی آن را به کودک تان یاد بدهید. صرفه جویی درست مصرف کردن است که کمک بسیاری در کم کردن هزینه های زندگی می کند.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-06-18T13:00:19+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم http://t-rahgosha.ir/post/1920 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;"><br></span></font></p><div class="irc_mimg irc_hic iLw8UPXYQngQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iLw8UPXYQngQ-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjShrXw9sfUAhUCEVAKHVGoC8QQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjShrXw9sfUAhUCEVAKHVGoC8QQjRwIBw&amp;url=http://www.fardanews.com/fa/news/603722/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85&amp;psig=AFQjCNHvVVyVgoKnaQhRVWl6jM8oH5_l-Q&amp;ust=1497893653995128"><img class="irc_mi" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/9/28/446668_359.jpg" alt="Image result for ‫چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم‬‎" style="margin-top: 18px;" height="358" width="478"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">حفظ آرامش در شرایط بحرانی، با بهره‌وری، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند‎</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">به منظور حفظ آرامش در شرایط بحرانی، نفس عمیق بکشید و با مثبت‌اندیشی به حل مسئله بپردازید و از کمک گرفتن از دیگران ابایی نداشته باشید</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2017-06-01T03:45:13+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی آیا تنبلی علاج دارد؟ http://t-rahgosha.ir/post/1919 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mutc ieoEfSmvD8io-s4mcypHTTek" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mutl i3597 ieoEfSmvD8io-dTEICwVRfZc" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiY4pWVm5zUAhVIKFAKHZc3AVcQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.delgarm.com%2Fsporta%2Ffitness%2F42216-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNGk1JUZcmZI70wFiFEIV5Gr76SgBQ&amp;ust=1496391571338172" data-ved="0ahUKEwiY4pWVm5zUAhVIKFAKHZc3AVcQjRwIBw"><img class="irc_mut ieoEfSmvD8io-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫افراد تنبل‬‎" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFRUXGBoXFxcYGBgZFxgYGBkXGhgXGBgbHSggGholHxcYITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQGy0fHR0tLSstKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTctLTc3N//AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGBwj/xABGEAABAwIDBAgDBQUHAQkAAAABAAIRAyEEMUEFElFhEyJxgZGhscEGMkJSYnLR8AcjgrLhFBWSosLS8TMWNENUY3ODs+L/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAlEQACAgICAwACAgMAAAAAAAAAAQIREiEDMRNBURRhBCIyQnH/2gAMAwEAAhEDEQA/APO8NuFogNJgDSZ8M1ao0mb3yNEiR1RYkgZ5FUcK2nDN8k5XbAgdW3NFOIG6Ot8pIHqLDu8Vyu7Z3Ki30bCPkAiZsPsg+qm2jT3gd1uuYGjxl3Kk15MgTee3I5jjZvii0xJB4OOfa0+/kpthii5TYwwdxmTPpESS6bx5KO6wBvUYYj6W/ZcOHFDw773Nrd0PIyTmpHR8JHo5LJjpCYGbo6jTlPVGW4eSm5rD9DNfpH2WnggMuAc4j+U3T1HwD3xe1miyLYNIMGskdRuRnqj7Y/NR6Ng+ht+QOVQ6xaxCEK3o6/DrsnuTl4v2u/8AsCLYqRPdbIO4z6Ppacw8frsUqdNsmGNteN0G24DMoQN54Fscuu4R5orKkdhGpt8pHsm26HSJOpMDj1W2P2WxZ/ZazvJQYxpkFjbEDIX+YE5clCvXMnhc+TT7KVR8km9jl/H/APpK2FIE+m253RJ4Aa05sI4jNFNBlzuA34Di3K3NC1nkP9QFuxCpuhuZ+QEifwJ2x0gpoN3flblGQk9U3VZrGzu7rYngJEkweyEZtU5GYBMWNh1h4yh1KgzJgxe2Yunkw0UXgdM0QMjoINibLXp0maNbnwGVtFhMdNckCIsJ00n9cV0NAANbJzP+psd0JztURGiIogD5G5TJA4HkjGgwQdxpv9kZdbkou6xHDszsFJzeJNybf41nbLxRJlBn2Gyfut+7kPFO3DMj5WAmNBOufDJRe6PCe/q2Umu8gAfFyVsNfCNLDsj5W2+6ODSqGMx9IMljWEzA6oynhGaNjqx6MwYsJJJ6vVHDsjvVDYmyQ8ufU6wGUHqlxEySNB6rSK1bJenpBm12OEbjQRmd0WIteytHBgdbo2lpyMCDcZEZqO0dguN6AIIHXa5wjtE9yz8Q6rRIFdhGoGbSYzsYHFFX0x/1Xov1KbQYDGnP6RxP5IfRN4NvGgEWdyQsLj9+LgEGbZa58M1YAa8CHAgT6GLFJ2uxrECcO2cm/KSDA+wD42TdE2Z3W/NOQylvsUUs4DMGP8PopBnCNcvD8kW/oNFZ1EW6rcheB95RqhgFmgzoALWby4yrNRlxJ0HlM2SFN7+owAE24HJp9ihNk0ZrqIkwBmfVJdLR2XTY0NdiCHDMNa0gHWCSCe1JVYYnP04AAdwBntBi3eESjTbAi5NmDjaA4iNPdQLBugzoM9BACsYcEiABd1gIFgAOtoBmhj9IZlOC0FwEkSAQSbtkpxWAm1tczkGHxspNgCLAyZ3e214yvkqzXCTnkTcR9Jt5BJIKDUnnPmT/AJyoGuQG/wAPq5QbWv3n1B90Npvly/zFKgLlJ0x/D6HJIPkHh+bFUpO+XlHf8wCnScTGZIgWE/SRponiFhajoM/iHkCpuqTJ5Ogxf5mlMcJVI+RwF8wdWgIdZ2doMON7ERH5JUwTTLBdbhFzecng5pb1h2gfzBVnusf4rd4KkH+tuXWMoGTJt4z/AIFIG5OoI/0GyBEx3fylO0HLl/oB9QgArSR4tzy+YiI70zja2W73ZD/amdM8p/1nNQdbt/pUuhIA31OmbH1L0B1Ikkw6CCDBHOYVgHrOMf8APWGSGZ6wvA17rlAGds9s13ToZ7VusG6APLkRJKxMB/1ah0nXvW0HT369unknydkw6Jl4EH7p9PLIqxvGRpf/AH+CqOcRfy4iHowueUgj/Ebdt1mUMHWBPD2Bt4JNfzHbxhx49qYDq+wz+VM+pnPl+IH/AFIAztqmWG0/Lbs8ltbHpCnhKXEt3zb7RJA8AsPEgkNaAJeQ0SJEkxdb2JrBjYya0NaTe8CLeB8RwVv/ABSF1KxMNxJN79mtz3zftRQ9j2ljhLcyCBJ4XOQ1txWCNq1XmKNFzyDeGudJ7BpKp1doYhhhxLSLQQBGuXahcTFLkibuN2JSfanLH6Aa/i091Q/uWrTEtcH/AHcjbhxWdT21VAA3ra/1dnB81u7K201zt1zgwkAA5Cco3tJ8lVTS+kKUX0Y9atWpiXg314X8lZo7T3xoALl0XORg8TzW+3FhxMuEAxfOfy48I1VPG4ejU67heAZEDqnjAzdMxoO5LJe0ab9FIVGuIcDPcZvNoRaTLneO6BMnll6ILaIBgTu2tbnN+5WqLGRGpht5i93f5YHeloKZlktd1ibm/wCSSt18NRc5ztxtydXZTbJJPQ6ZmOquDR1dAB3C58SPBXmEkCBBsSc+w37FB96YII+X2n2Q6FXKdANRHy8Rqqe0QqRM1utcm9+ckDyuq7qgnjeM8hDkzq5P0WNxy8OxR6WXGGiOA8x5oSHdkRUB8LdsDyspGoYPIH1nvTdHwFrT4wk5to7/ABH9EwIkxbLj3O/qpYfF1KZDqbiCMuBEmxGoUZt3HPsBXWfDP7P8bjGh7WClScZFSpYG/wBLM3eSav0TJpLZV2VtptU7rn9E6D1SJk6Fp1HJbdTC0XMIcxzjk0yN18Dnu7ocfpN7LUxH7GKgZasKruBbuC3AgkhcxicNicG/oq7XuEXyLw3UjSqzsuumLX+xzZKPWyO0Ngggmkd0xG64zcxImAW5WBHesWoxzHQ4FpBmDmet6Quqw9feYXtqdQ20EcYJEh3ImeELPx22MJ8lR4eB9mTF7Q4THZKXJwxe4j4/5E72YlB3nA7PmCIIvnx8WHXuXc/C/wAF4XaeHdXwtWrQLH9G5tUCo0uaA6QbODTvDOVkfEHwFjsKC51LpaYEb9KXCN0iSz5hmNCuVwaOlckWc3Xf1j2+7T7pPF+6/Oz5KZpvPd5NseCKWat0GWsdf81FlidAJkm7u6JP5qsKpvwk34xaFN4M+3eoVaoFiQOtJjsyKEAHZjZe/tB9fzW21sNPKLdgdPssfZZh73aQ0/rwWy2oCAcv+RI8E59kxBVbndmbEW7TqiirlkJi2kdW6Dv3A4Zjsj3cfBTpG36OQP5LMok/snK/KXCyC91pN7QBxMNN/BGjOMhkf4vNLB4R9V7adNpc8kQAOEgk8BOqAKuDI/tVImTBc7dAkkgEtaGjU2Xd7D+BHVCKuOFs20AbN/8AcIzPIK1g/h+jgqYfUh1aoWtfUyDLWYw6fi1W5sHa28X0zfdPVcMnA8RoeS3RJq4bA06TQ2mxjGjINaAPJeOfGewH9PVMQ2SR2ZmF7OXmFjbWoMqMcHagjx5o6BxT0fOtdsGBMIYeur2z8LvpO0c3iPJcxWpxI1BWydnNODjs0Nk7RIimflNh92c+4yuoxzt3q5wM+3h2CB3LhsHT3ntbxcB5hdpiWl9QmwY23sB4arDnSVUbfx23ZXBBuDmAB/q8h5o4fAkZ5ycpNm+XqqlR4aALDzzy8lDpDAMWN878B+dlkkbyY7mX+QeMeSSRouNxTJm8xnOtzKSeyCm+o5zAxsgQ250scvFGwgho13Y0nQGbo+HE62gR4ArPa4guY4XABgeYtmtnF10ZKcUy4cRIAO6QfHNx07vBCq1WSSGgac7R4q9sz4fxeK/7vQfVLILohpAJt8xHAp6fwtj5I/sde1j+7Nju+einBl5opmuCT5cfmUd0ONmyTugAXdJkQAMz2Ld2d8HY6tVbTbhqrSSetUaWMaJklziF7J8Hfs9w2BioR02I1qOFmm9qbfoF4nNEeNsmfKoo5n9nf7NGt3cTjWS+xp0XQQzLrVBq/gMgvV2gDRV+kSNRdSikjklJydlhzlg/E2w6WKp7tQXHyuFnNOhacwVqmpzQ3vTEj5x+NvhatSqXbvCY3h1WuvYvbo++liqWwvhsOeOlJaPuASR2nLtX0HtbZjKoIcAQdCs/C/DlKnkwd90mMufCbqVGiylRYGMbk0ak5uJ1ceK6QOWPhqQblZXGVUegM7bnwdgsVerQbv6PZ1Hj+IZ5ayuA2v8AsiqAzhcQ1w+xW6rs5gPaI8QvVqdVFa9RKKZanJHzTt7YmJwpAxFB7N364lhHVyqAQcuWaoBrOs4NkWvFuBvkvqOpSDgQQCDmCAQe42Qn4ZpYWGmwsIgt3GwRwIhR4jXz66Pl3ZtI7z9RIiAYi8Cy0WAXFt4f1/2r6Qo02MAa1rWAfSGgDusq21NiYbEj99h2OOW9ADh2OFwlLisFzV6PnavT18/G/ml0gtPLTO/5OXrmJ/Zbh3Ollas1o/8AD6hIP4iJI/Nc7tX9mNdjS6g9tdsfLG5UsOZgm3JZPikjRcsWcXSpPqFrWCXOMNAm7iLW4S2/Beq/DWw6eFYdajrvfqdd0cGjRc98C7F6Pfr1GkPlzGNcCC0T1zBynJdHidqim4B4hpMB4NpOQI07UoRNU7LW1XUSw9JdptH9FwlfbuHwe+3DUjf5nXJtw4DsUPi7GvFVrZhjhMz8pjMnX+qrfD+zDUpl7stJ9VpuyqVG/sz4m6XPea4iQHWBHLih43aUZ2XOY3aHRuFCo3d3T1HjI8L8fVUsRtJzrOzH6lJsUUXcftGZGc+i882rUBquIynRbO1cdui2ZXOOMlacX05/5El0XNisJrMgSQZ/qeS38ZjQ1optIydJnUmLfks/ZWGqbv7tovm51hmbcwrTdjhp3qlW+fVGQF7k81M8XLY+JOMdAxWHzWkTnkYED3V3A9NMwGtBEF1rNGgPigtdSa7qtkgAiTvHfJ56DNBxGJLgXAktyDibHj+ElT/wu/oHFVt55O+7PQWSVGpXEmC434pK6ZOcTfoUX7jbESB1iJiAIgAdY8FXq41jDBdXnjdvtYLosMf3bBl1WzzIaMkHEPjO/b6RwXYkefZv/sP2nSG0H0w9xNakR1jMlh3szyLrL3h6+ZtmY9uHxFHEsa0OpPD7WLhk8W4tJHgvpWjXbUY17DLXAOB4gwQfArNrZSdk5Qa59lIuQcY+G7w5eqAK29ZMHqNcxPb6oIegEHL1EvQC9NvpWUGe5MHKuaii6ohsApek2qgvdqoNKQGhTqI7aoVBjkUVAc0AaLYTyOKz95wyUhjo+YDzKALpEqO7wkKq3aDOY7lL+8KfE+CALHSEZ+I9wmc0G4seX68kOniARO66BqbBBfjGzABJ5JMDln1957nu1OvqsbbG64PgiCN0giQRwK6bE/DjnTuvLfxNt5Lncd8LYph3gOlHFjr+BgrFppnbDkiujlqTH7sVAeqYBOom0dy36dcU2CMlWr57rgQRo4EHwKo4/GAC6RutjbTxFNwO+0Fctj6lIXEWyCnjsdJhc/tXEDIZqErYp1FWZuOxO+7krmytnbw33fKMh9o/7eabZ2zZIc+w0B5Zk8lskaNsPAAD9eQWs5qKxic3HxuUspBmPPblA48Dw59wUXNaT1pLZE3iQJgX4kz3odLyy1tNz4CPFO18wIyG926NaOeS51dnSyFagwSImBO9zFz+uaw8Q8wZtygey1sU8NYZs9xgfhbJc7vcQO5ZlKgalQMzGutuRXRHW2YzfwhS2ZUcAQLFJddToNAAkDlKSz87F4UV8PiTuNE5Nv8A8KVeuO+P+Vj0MVYA2MWtw4IzsRMSOHZ/yu9Hnlp1QmYvde3/ALHtrGrgOicZdQeaV/sHrM8jHcvAxUGh7j22Xf8A7E9qFmMq0CZbVpFw/HTII8QT4JSQI9uqGFTr1N4EDwRaz1UeCCSpKJ1R1e6FTZUlXGXaYVB9ncnXQxodz1HeUQUipGS3k0pk4QOhUzeOOSkxqHVYiUjOeev5pWFBqYvdFcyENrVcoMnNMQJpI0lGYwn6fLJWHVGsF81TxPTVbNaWNOZJ3fLMoAWINNt6j2jwJQqeLB/6NEn7zrDxKPgtj06V43n6uNz3TkFdLAdJ7SkhlDce75yD3w0eF3KTcO4fK5jRyu4+wVh2HZ9mEB+CaRr4piJnDzm557wfJDdh26O8oPkgu2e37Tx3pjQaPrf5IABtLZ1Ko0ioWuHFwMjsdmvMfjD4ZfTl9B3SsgndzdAzLSM44Z9q9OrUGuMudI8jyWLtWiwAlhh3LL+ilxNYckos8CxOKAGarYZu+Zjs4rpfjjZtMBz+jLajnzvD5XCYdbIOkye1UcBhQ3sAEx5grF1FHQuRze+gtM7rRMAxH9e9CHCeA7c590bFXOUWJjgI1QN8TnobxnNh6kzyWKNmQc4kZ55gaT6WhRe3qzvubN731DWjj36KTGi5jObA24N9kLE1wDujIQJH3ZynmfJXFbM2yrisU4R39puR4WlT2EB13nPL8/VUsRUEktAyAk3uMyEXZtfNvEGe9bNf1ZlkstnUh036uZznikqra4AA3m5DPPJJc9GlG/hf2YVX0mVGYqn1mNduuY60tBiQeaoYr9n+0G2FFtT79N7YI5hxC9E2VtENoUR/6bP5ArI2uul8kkYrhi0eVf8AYLaX/lo/+Sn/ALlo/Dvw3tHCYvD1zh3RTqDfhzT1D1XZGTYk9y9CdtpQG1Z1TfKx/jo66ri2/aED04phiW8R4rlRtQKbMWCl5A/HOhw2IAcQTYqeLbnxFwsBtcG1pRelHFHk/Q/xzUfoVDeCzjXHJIVksw8NezQ3xxU94LLdiQEH+3BLNB4bNpr9Dqna+O0WWXSxoIjRWhiGnUpqZPio1aThOcKwK5HylZVLEtU3YrmnmC4jQweJIfBhwdkSBvA8JGhWjVqHguadWnVbOz8QKjM5cLO9j2FVF2ROFbCmtyIQnEHOU794Z3CG6oFRkQqYYHJ7ggHDcKhlFfVQH1hr4hACcKzcqgPbdV34+o35qYdzaYPgpVH2zsqlasxtyfzSGM7a9OYIqMP4SVUx3Rhu+92437RsSezik3EV6hiizdH23LmfiPGbh6N1fpXZuGTW94zPJJsaVs5H43xzX1aVNn/S3y5xNt4i08mwst+06TJggz+slU+K6+/UY0DdESOw2lAwuGoMEuJe4CwmBPYFnOKa2bQvpFllbemBc3PZ1R5qJfn4RzFh5k2RRinmejZaRIDTnoO0qudnYggndIEE3LQYvaP0Vmlf6NrpCNWTBkAQbRk1VKtMtu0c5nPnzz8lfp7HqzJc1gtaZMHI9iR+Hg4maskzk3XMnO/YqTivZMuujnqw1t7qNCqWmy6J2waciajjlwA5ZSl/cdEa1D3gZC82sRwWnkiY+OdmI7GE6pLY/ualoKh5giPRJTlAqpnf4DGfuqY+4z+UJ37Q5rnKGO/dtH3R6LL2jtsN58kttm2VLZ2jsSIkuCA7aY+0uA/v8nNk95RmbdYcwR5p4sS5YncM2lzVlu1Oa4dm1WHJw77I4xh42Sao0T+M7antjmi/3zpK4YY0hEbjzxSK2dwNspO27zXHtx3NSbihxRYqOvdtmdVUr7WiVzoxbbXRW4hh1zUsEqND/tFunOFew/xMCIlYr6FEiSqFDC0y7qzHeR4oSDR3GH25varTw+0CVxFJ4ZFxrckaZq/R2o0fUDFoBE8U7E6OvOO5qP8Ae1Sk4VacEjNpyc3Vp9jouWO3mZSh1dtA6hXFkyino9Y2R8SUcSyaZ6ws+m6N9h5jhzFiqu09rEEClSDzm4FxB/g49i8Pxm0HB4fRLxUGRZMjlI05Fa2y/jvFA/v8MKvF4d0b4B1zB0VqdnPLhx6PTML8T0XHdqNdTcMwZt2g3V3CYqjXP7qsx3KYPmvNviD4vo4imGii6i4S0ue9jnfLYAsNx2rmqW3msyrZRdsyAfl8NQpcqEuOz3HH4RtJpe8ugaMEk9mi55nxNs8HrdLIORbrzXmmJ+KHvjeq1ngZDrkWz7is5+1QbbtQ8CRmM2ntGSnN/ClxI9K+IfjBlVm5Sc6lSi8fM68aZLlX4qgJApl14JcbSbgwM5XNu2lqKVQ/MbkDP5h2KLq9QkgUYu3N4yjqyOKluTLxgi9jhRqv6R9OSG2EkDdm+X1Cc0YVKbLMpsbpZo4S09pyWOMXVAHUpZEzP3od48FB2Iq2vTbcgW+0Du+GiGpPtjVLpG0doGxvkD3TDm24G4UTXcdTvXE/ebkTwkLEGJrW64Fg6zeBi/FM51UmDWObm2538EsPrG5Gy4nQEi9r3a/5h3G/chS4C97iCSAZGRPaFiuaTc1HnI5xnYntQn4YXuTG8LnKIjyTUELJm097ftNzcI3gJabnvBQxiGx1ns+nXXj2R4LJ6BoIkWMHjYj81E028Bk7xBTwQZM037QaCQKjYk8fySWTUpibcBl2JJ4oWTJVcS8gAWgD8lTfROq2H0hAngfInNSbSEgcSRyylUpEuDfZiCgmNFaz6AieAHkYKdrGkwftER3SnmT4jJ6FEp7wWhA15ZcQQlUaASB94acJARmPx0VW1njX9FGZiXcvAlRm2n0lEYcu0hSy42vZMVH+E6fmjNa/73+VoyVU1efDvvBUHVTpfNIeRoU8NaSG6ZvJ14Dij02AfW1vzCzJ14uKxulNr8EwefX1Q0wyOhdWaCP3lQw4G260cDYDgl09KIIJs7N7j8ptIHasGT5+qPTwNQwRqSBpp/RS4/WUpM1/7VRDrMaOta02cL3PNSOMG4IqAFrRoPpt32KzG7KqHjHV8zARGbFfIBsDIvyE+imo/R2y7V6SfnpPblcxl1hNpFih7Ionec6oJAMMDjbn+IBAOHDM6jcwYEkmVLZ9MvaQ0k9cSYiBlAHNV60Tuy3WqyIltw0W0kknVQFCiSTub0l0bxMCAMhlmqj8HAJJ+kOtyJGSJUBFgdXC3Ns20SoYUtpj5WMBmmchkc81FzxumwFnCw1a6fdVG73H6GnT6SLIjjbP6neYB8ENMCwa5LpnMmb6Oagury2+cNPgTxuhtfABA1b5iEOq2Z5b3iDPujELDOdB3Z1cJ7b+ChUrZkcGHwz9vBDFXjxbbttPmoVH5jkRbhoqoAm/eObweF7qPS5H8B84PNM93WzOYN4yI97KrNr57pHmhIlssaAfjbl3hD6Qggnkb62hRD/5p8QmcfQ+RTAJvZjkfIpukvPMHlcQhudw4kDvQptzi/cnQrDvcSIvl/KUtyHAC8H1CGT6keIUnPi4+6UBYRuKIAEC1sgkhivHidOaSADuqXtxcM9DJQzVNj2G3CIVZ1a885CiKn67CnRORa6TTk5NUPt5iFWLr9/qE2/+u9GI8izvWjkfJO2rfvHmIVUP9Uwf7IoTlZYm38JHZBTOdw4+o4oe/wC/mmb+SdBkSHsfIqbTccJjxCg4cjqP6J2z5g6cIQIcut3DyKfXvUSw8suI7U7gPtNzGR4oodhqb+egWxhtrtYALSCdORXPkt+0MtBwySBbOc3UuFjUqNytthxFtd2O4qtXxlQnI5n0yVNmLgQBFgPO6KNomZ4bx8bJYV6Ky/YzC7UO0GoVjZ1YhpA3id4GOABGZVV+06hsDw55BTwprU2lwAg3PG9su5NrQr2aRw7zIIizxzgGcu9Puwbui7fNuazXbZeTe3zaaPzQTjDmTeG+Xslix5Fx9QWg5Ndbsy7MkJ1S/wDED4gAqn0/hJHioOq+g8RwVYiciyahjw8nXlOKt78fUKr0nv53TOd7Iomyw5x3Z5A+BTtdpzI8Qqu/7pb/ALIxHkWG1PRvknJv3uHiJVXf91MP9QfJFE2TcbW5H9FNr3n0Qx7IjuMHOfFOh2IH1HnZJ3Dk5M2eHDhoVIsPLXMjVAiB/LzTkGO4+RTloid5uQOd7Jzu6vGosCeaKCwNUGSkiE0zcvdOsBJOhZL6McNeJ1I8FEYc+h8bLS3OsbfUfRCyAto0T2FTkXiimcMeOh8kmYc8eA8Vbm/+IKO5E/woyY3BFQUjxT9A7jyVrdH83spgX7x6BGTFgig6m7ieKiabuPJXi0eRUqoAOeo9E8xeNGcWninNIqy3XsHqjNPLUosWCKDaBS6E8Fotbr+FMWR4uTyDxlBlNWm0OrMDU5JwMu5XqTJZ/iScg8ZmPw5y7PRRFD094Wi9vq30Qyy3cfI5pZFKCRGhSDTl9RHkVcNS0To0/wCbI80Nwgj8U8vlUWnn9J8ioey0qQ9fDh7jbNzh5SqBw3t5rWZaTlc8Ps5KDwO6GR5hCbQNIyThj6+SRw3Ph53Wg9k71vtD3TllzI1Z7KsiXBGacOfXyKkcKZz/AFmrbrDLRw7Lpt645H2TyFgim3D530lLoTOatbnL6Z80+6PP2RkwwRU6F3H9FRdSdxP/AArsegzTubfv9kZh40Z5Y7j+imLTxV9wEA8ghDPxTyJwSKnRlN0RV9p9R6J9y05WPrFkZBhZnmmQkGK7WZn2+yg5th3J5B4yp0ZSR3J0WT4zQfXbP8Xt2ILqjYz0HHOUklFGliDha+p05KLqoP8Al8k6SdCtkd4T/i45J2vAIvqEkkBkxGtbPQqNR+k6+ydJFBZCbZ6KdOpcX1PmkknQCdVyvw8k3SSc+PokkgLEXjOeCK2tlfV3omSSY7JMriDf7PkpurNg9/FJJFDTJvrtnPIjjwQulE5/S7jxTpJUML/ahMA6g68EM1hOYy4cCUkkqVhZMYht+EnjfqqD6zf5Oz0TpJ0S2DfVaBnnvcVFjhYzq3RMkmkDZA1RlOhHml0l7cRx4XSSTonJjbwz/PiiGsJz1KSSVDtg3VBGegUA4eqSSaQmx2VPUdqnUqj19exJJFDsZ9WT3hRe8Zzw9Ukk6FYN7hKdJJIWTP/Z" style="margin-top: 56px;" height="283" width="425"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">علت تنبلی، نرسیدن به نقطه لذت كار یعنی زمانی است كه كار انجام می شود و به پایان می رسد‎</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">کارهایتان روی هم تلنبار شده، از هر جا یکی صدایتان می کند. نمی دانید بهتر است اول از کجا شروع کنید که در پایان ختم به خیر شود و در عین حال کسی هم نفهمد که این بهم ریختگی کارها سرنخش دست شماست و تنبلی شما این فجایع را به بارآورده است. نگران نباشید تنبلی چیزی ست که هرکسی تا حدودی دارد، پس می توانید بر او پیروز شوید.<br><span style="color: #800000;"><strong></strong></span></font><br></p><font size="3"> </font> text/html 2017-05-21T13:00:32+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتقال حال خوب و خوشحال کردن آدم‌ها بدون هیچ هزینه http://t-rahgosha.ir/post/1918 <div class="title_single"> <h2 itemprop="excerpt"> <p><br></p></h2><div class="irc_mimg irc_hic iwTY86LWxpMY-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iwTY86LWxpMY-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjKu7G_woHUAhWCIVAKHUkKCtUQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjKu7G_woHUAhWCIVAKHUkKCtUQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmoghaddam.shblog.ir%2Fmobile.aspx&amp;psig=AFQjCNExKDCEbgOA8itf4f22eHIQS_lJFw&amp;ust=1495474395511817"><img class="irc_mi" src="http://moghaddam.shblog.ir/blog_images/1461506603.png" alt="Image result for ‫خوشحال کردن آدم‌ها , برای اینکه به دیگران حال خوب بدهید لازم است که خودتان حال خوبی داشته باشید خوشحال کردن آدم‌ها خوشحال کردن آدم‌ها , این روزها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر انسانی می‌تواند در حق دوستان و اطرافیانش انجام بدهد. شما هم می‌توانید جزو آدم‌هایی باشید که دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل می‌کنند و اطرافیانشان با دیدن آن‌ها «حال» بهتری را به دست می‌آورند.‬‎" style="margin-top: 82px;" height="230" width="350"></a></div><h2 itemprop="excerpt"><p><font size="3">خوشحال کردن آدم‌ها , برای اینکه به دیگران حال خوب بدهید لازم است که خودتان حال خوبی داشته باشید</font></p> </h2> </div><font size="3"> </font><h2><font size="3">خوشحال کردن آدم‌ها</font></h2><font size="3"> </font><p><font size="3">خوشحال کردن آدم‌ها , این روزها یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر انسانی می‌تواند در حق دوستان و اطرافیانش انجام بدهد. شما هم می‌توانید جزو آدم‌هایی باشید که دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل می‌کنند و اطرافیانشان با دیدن آن‌ها «حال» بهتری را به دست می‌آورند.</font></p> text/html 2017-05-06T07:49:40+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند http://t-rahgosha.ir/post/1917 <div class="date" dir="rtl" align="right"> <div class="irc_mimg irc_hic iIiGQNQ7l_yY-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iIiGQNQ7l_yY-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjpjZbloNvTAhXCUhQKHdVuBBIQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjpjZbloNvTAhXCUhQKHdVuBBIQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fjamejamonline.ir%2Fsara%2F1505293550986060772%2F%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584-%25DA%25A9%25D9%2584%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB-%25D9%2586%25DA%25A9%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNFqjqElNDTPvwE-bx82lBxq8sjyEA&amp;ust=1494159692910244"><img class="irc_mi" src="http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1393/08/14/635507661763375780.jpg" alt="Image result for ‫روش برخورد با افرادی که خود را عقل کل میدانند‬‎" style="margin-top: 38px;" height="319" width="478"></a></div> </div><font size="3"> </font><p> </p><font size="3">آیا تا به حال با کسی برخورد داشته اید که احساس می کند همه چیز را می داند و هرچیزی که می گوید درست است؟ مطمئنم که یکجا در زندگیمان همه ما با چنین کسی برخورد کرده ایم. سوال این است که وقتی با چنین شخصی مواجه شدید چه می کنید؟ در اکثر موارد، احتمالاً سعی می کنید که از آنها اجتناب کنید و تا حد ممکن از او دور شوید. اما کارهای مختلفی برای فهماندن نظرتان به این افراد می توانید انجام دهید، البته بدون اینکه با او وارد یک رقابت دردسرساز شوید. </font> text/html 2017-04-25T13:31:24+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی چگونه با نوجوان یاغی برخورد کنیم http://t-rahgosha.ir/post/1916 <p style="text-align: justify;"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic iO86uQIXiABw-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iO86uQIXiABw-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjMwJjSmMDTAhVoKpoKHd6CA-EQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjMwJjSmMDTAhVoKpoKHd6CA-EQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.beytoote.com%2Fpsychology%2Fvaledeyn-m%2Fdeal5-unruly-teenager.html&amp;psig=AFQjCNF_VwTsgzxebrQZcZWKSjbmCe0qJA&amp;ust=1493229698449702"><img class="irc_mi" src="http://www.beytoote.com/images/stories/psychology/ra4-6117.jpg" alt="Image result for ‫چگونه با نوجوان یاغی برخورد کنیم‬‎" style="margin-top: 64px;" height="267" width="400"></a></div><p style="text-align: justify;"><font size="3">به عنوان والدین نوجوانی سرکش باید استراتژی هایی در کنترل وی و کمک به او در حل مشکلش به طور شخصی داشته باشیم. به نظر کمی دشوار می آید اما راهی است که باید برویم. در این چگونه به روش های رسیدگی به این موضوع می پردازیم.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="color: #008000;"><strong>۱</strong></span> - مشکل نوجوان خود را تشخیص دهید. سرکش بودن طیفی از علل مختلف دارد، از مشکلات رفتاری ( استفاده از مواد مخدر، تجاوز جنسی، یا اعمال مجرمانه) تا مشکلات روانی (عزت نفس و خویشتن داری). یافتن علت آن اولین گام در برخورد با سرکشی نوجوان است. قبل از تحقیق و جست جو، با نوجوان خود دوست باشید و با او به صورت باز صحبت کنید. اگر وی اماده ی حرف زدن است، این شما هستید که باید قطعات پازل را از بین حرف هایش کنار هم قرار دهید.</font></p> text/html 2017-03-01T12:59:34+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی  افکار خود را تغییر دهید،تا درآمد بیشتری داشته باشید http://t-rahgosha.ir/post/1915 <div class="irc_mimg irc_hic ieSzviz5tHTA-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ieSzviz5tHTA-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjk0_D83LXSAhUGuhQKHSL1C2UQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.khalaghiyat.com%2Fportal%2F%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25AF-15-%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%2584%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587%2F&amp;bvm=bv.148441817,d.d24&amp;psig=AFQjCNGnOP_AYNbmMtPu1J5F5ZBwBQj3uQ&amp;ust=1488471925894311" data-ved="0ahUKEwjk0_D83LXSAhUGuhQKHSL1C2UQjRwIBw"><img class="irc_mi" src="http://www.khalaghiyat.com/portal/wp-content/uploads/money-coming-out-from-a-laptop.png" style="margin-top: 26px;" alt="Image result for ‫افکار خود را تغییر دهید،تا درآمد بیشتری داشته باشید‬‎" width="478" height="343"></a></div><h2><font size="3"><a href="http://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/thoughts4-more-income.html">افکار خود را تغییر دهید،تا درآمد بیشتری داشته باشید</a></font></h2><p style="text-align: justify;"><font size="3">اگر کسی به شما بگوید درآمد فعلی شما دقیقاً به همان میزانی است که خودتان انتخاب کرده اید و جایگاه فعلی تان از لحاظ مالی نیز به انتخاب خودتان بوده است نظر شما چه خواهد بود؟ اغلب افراد مصرانه با این گفته مخالفت می کنند. اما حقیقت این است که شما تا امروز برای کسب این میزان درآمد، اقداماتی انجام داده اید. پس با این دید می توان گفت به عنوان نتیجه ی کارهایی که انجام داده یا نداده اید، درآمدتان را خودتان انتخاب کرده اید. میزان درآمد اشخاص هر چقدر هم که باشد، اگر از آنها بپرسید که آیا دوست دارند درآمد بیشتری داشته باشند یا نه، نه نفر از هر ده نفر پاسخ مثبت خواهند داد.</font></p> text/html 2017-02-13T04:02:34+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی مهارت های ده گانه زندگی http://t-rahgosha.ir/post/1913 <div class="irc_mimg irc_hic iXbLI9mOS9RQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iXbLI9mOS9RQ-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiH1Lzpx4zSAhXDuBoKHUysC-gQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.toloehamdeli.com%2Fhadaya.htm&amp;bvm=bv.146786187,d.d2s&amp;psig=AFQjCNFdB-1M5y-eQSL7RQMkGEePXlm1Nw&amp;ust=1487057339740625" data-ved="0ahUKEwiH1Lzpx4zSAhXDuBoKHUysC-gQjRwIBw"><img class="irc_mi" src="http://www.toloehamdeli.com/Images/Hadaya.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫همدلی‬‎" width="272" height="394"></a></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> <b> <span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma" lang="FA"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma" lang="FA">خودآگاهی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"> <span style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="FA"> خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است. </span></p> text/html 2017-02-09T13:12:06+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی روش هایی عالی و منحصر به فرد برای قدرتمند کردن ذهن http://t-rahgosha.ir/post/1912 <div class="irc_mimg irc_hic iiKuc77nt8HM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iiKuc77nt8HM-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwihup6yt4PSAhXB1hoKHZewDGkQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwihup6yt4PSAhXB1hoKHZewDGkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fblog.icando.ir%2F2016%2F10%2F1616%2F&amp;bvm=bv.146496531,d.d2s&amp;psig=AFQjCNEwAZW8TMruC38hKQ-4Bw3GLuFOTw&amp;ust=1486744064051672"><img class="irc_mi" src="http://blog.icando.ir/wp-content/uploads/2016/10/poweful-mind-1024x640.jpg" style="margin-top: 48px;" alt="Image result for ‫قدرت تفکرتان‬‎" width="478" height="299"></a></div><h3><br><em></em></h3><h3><em>اگر به دنبال چند روش عالی برای تقویت مغز تان هستید در این نوشتار همراه ما باشید. این نوشتار ۹ روش عالی برای تقویت مغز را به شما معرفی می‌کند.بازی‌های فکری و جدول‌ها روشی مفرح و مؤثر برای تربیت و فعال کردن مغز هستند. کلایو تامپسون معتقد است با انجام این ۹ کار می‌توانید با کمک فناوری یا حتی بدون آن، قدرت تفکرتان را پرورش دهید. همین حالا دست به کار شوید.</em></h3> text/html 2017-01-28T02:12:04+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی ازدواج و معیارهای انتخاب همسر http://t-rahgosha.ir/post/1911 <br><div class="irc_mimg irc_hic iC0kkM59lAC4-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iC0kkM59lAC4-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwj_7-jel-TRAhXBVhQKHcvPDr8QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj_7-jel-TRAhXBVhQKHcvPDr8QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.canunqom.ir%2Fnews%2F181&amp;psig=AFQjCNFtbZHf8-lkmAp9rIcc-7jcDnQPxg&amp;ust=1485670412755293"><img class="irc_mi iC0kkM59lAC4-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫ازدواج و معیارهای انتخاب همسر‬‎" style="margin-top: 124px;" src="http://www.bia2aroosi.com/upload/Mtb/logo41.jpg" height="250" width="250"></a></div><font size="3"><span style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font face="Tahoma, Arial, sans-serif">با چه کسی ازدواج کنیم ؟‌ چگونه همسرآینده امان را بشناسیم؟ چه شرایطی برای همسر در نظر بگیریم ؟ در چه سنی باید ازدواج کرد؟ چه شرایطی باید داشته باشیم تا ازدواج کنیم ؟</font></span></font> text/html 2017-01-17T12:39:37+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی غلبه بر بی خوابی ناشی از استرس http://t-rahgosha.ir/post/1910 <div class="irc_mimg irc_hic iSZbgyjzaW74-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iSZbgyjzaW74-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjW3eDwyMnRAhUBPBQKHWHKCo4QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW3eDwyMnRAhUBPBQKHWHKCo4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.khalaghiyat.com%2Fportal%2F%25DA%2586%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25E2%2580%258C%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25B3-%25D8%25BA%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%25A9%2F&amp;psig=AFQjCNFQFki0Sg28UMCIhwA9AQm-YlaSAg&amp;ust=1484755892361366"><img class="irc_mi iSZbgyjzaW74-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫غلبه بر بی خوابی ناشی از استرس‬‎" style="margin-top: 37px;" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/8/4/680142_381.jpg" width="478" height="319"></a></div><p><font size="3"> </font></p><p><font size="3">کسانی که بر اثر استرس به بی خوابی دچار می شوند با خواندن راهکارهای مناسب در این بخش بر بی خوابی هایتان غلبه کنید و به آنها پایان دهید.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;&nbsp; شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که نصف شب در حالی که باید خواب باشید، خوابتان نمی برد. چیزی شما را اذیت می کند، فکر و استرس کاری یا حرفی که یکی از دوستانتان به شما زده است.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp; هر چه که باشد شما نیاز به خواب دارید چرا که فردا نیز روزی دیگر است و مشغله در انتظار شما است. در این شرایط چگونه می توانیم بخوابیم؟</font></p> text/html 2017-01-03T06:25:13+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی گذری بر زندگی‌نامه حضرت عبدالعظیم http://t-rahgosha.ir/post/1909 <p><font size="3"><br></font></p><div class="irc_mimg irc_hic ikrvjUXX8CCM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ikrvjUXX8CCM-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjdwpW726XRAhVIMhoKHTsFDz0QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjdwpW726XRAhVIMhoKHTsFDz0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ya-alamdare-hosein.blogfa.com%2F1391%2F03&amp;psig=AFQjCNH_WeUwS3TAyMj6ThLLKpQFFaus0Q&amp;ust=1483523741333055"><img class="irc_mi ikrvjUXX8CCM-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 29px;" src="http://emodmot.persiangig.com/image/1255403038.jpg" alt="Image result for ‫گذری بر زندگی‌نامه حضرت عبدالعظیم‬‎" width="478" height="336"></a></div><p><font size="3">عبدالعظیم علیه السّلام فرزند عبدالله بن علی، از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام است و نسبش با چهار واسطه به آن حضرت می‌رسد . پدرش عبدالله نام داشت و مادرش فاطمه دختر عقبه بن قیس .</font></p><p><font size="3">ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم علیه السّلام در سال 173 هجری قمری در شهر مقدّس مدینه واقع شده است و مدّت 79 سال عمر با بركت او با دوران امامت چهار امام معصوم یعنی امام موسی كاظم علیه السّلام، امام رضا علیه السّلام، امام محمّدتقی علیه السّلام و امام علیّ النّقی علیه السّلام مقارن بوده، محضر مبارك امام رضا علیه السّلام، امام محمّد تقی علیه السّلام&nbsp; و امام هادی&nbsp; علیه السّلام را درك كرده و احادیث فراوانی از آنان روایت كرده است .</font></p> text/html 2016-12-27T05:44:40+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی توصیه های پیشگیرانه به والدین در مورد اعتیاد : http://t-rahgosha.ir/post/1908 <br><div class="irc_mimg irc_hic ijkwoXKHP_0Y-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ijkwoXKHP_0Y-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwi4gbTegpTRAhUBPhQKHUpnCaUQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi4gbTegpTRAhUBPhQKHUpnCaUQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmadadkarnews.ir%2F1395%2F04%2F02%2F%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2582-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A8-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C%2F&amp;psig=AFQjCNG00c9JZjSM0hp8I6aBXyee8hEAAg&amp;ust=1482915941617233"><img class="irc_mi ijkwoXKHP_0Y-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫توصیه های پیشگیرانه به والدین‬‎" style="margin-top: 77px;" src="http://mehcom.com/wp-content/themes/sahifa-wpcity/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-.jpg&amp;h=330&amp;w=660&amp;a=c" width="478" height="239"></a></div><font size="3">بیشترین تاثیر مخرب اعتیاد بر ارکان خانواده وارد می آید، همان طوری که موثرترین عامل پیشگیری از اعتیاد نیز نهاد خانواده است. در این مطلب توصیه هایی به والدین عزیز می کنیم که در پبشگیری از گرایش اعتیاد فرزندانشان به مواد مخدر موثر است.</font><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3"><br><span style="color: #ff0033;"><strong>√</strong></span>درباره مواد اعتیادآور (علل و عوامل موثر در مصرف مواد، خطرات، عوارض و علائم آن) اطلاعات کافی کسب کنید.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="color: #ff0033;"><strong>√ </strong></span>مهارتهای تربیتی خود را افزایش دهید.</font></p> text/html 2016-12-23T12:54:46+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی 40 درس برای عبور از سختی‌ های زندگی http://t-rahgosha.ir/post/1907 <p><font size="2"><br></font></p><div class="irc_mimg irc_hic id80zIhbgAkQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 id80zIhbgAkQ-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwje-5_O3YrRAhUBWBQKHT9QBLkQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwje-5_O3YrRAhUBWBQKHT9QBLkQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmohsenahmadi63.blogfa.com%2Fcat-11.aspx&amp;psig=AFQjCNGxKGDwj6uMZNsN_EJKhysbMcifCA&amp;ust=1482596783541310"><img class="irc_mi id80zIhbgAkQ-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫40 درس برای عبور از سختی‌ های زندگی‬‎" style="margin-top: 0px;" src="http://www.mardoman.net/files/hope17/44.jpg" width="361" height="393"></a></div><p><font size="2">&nbsp;همیشه هست و مهم اراده شما برای عبور از سختی ها و رسیدن به <a href="http://www.talab.ir/psychology/success"><strong>موفقیت</strong></a> و آرزوهایتان است. همیشه در سختی بیاد داشته باشید که هیچ خوشی بدون سختی لذت بخش نیست و همیشه کسی موفق است که برای دست آوردن موفقیت سختی کشیده باشد.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مجله تالاب : در دنیا همیشه کسانی هستند که شرایط بدتر از شما را داشته اند و توانسته اند از سختی ها عبور و به موفقیت برسند. شما نیز باید با در نظر گرفتن این 40 مورد و ارداه محکم به سمت موفقیت بروید.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><font size="2">البته ناگفته نماد همین که تصمیم به موفقیت گرفته اید این خود نشانه موفقیت است فقط ادامه دهید</font> text/html 2016-12-07T13:18:28+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی با پسری، رفیق بودم و اکنون با او قهر کردم؛ چگونه او را فراموش کنم؟ http://t-rahgosha.ir/post/1906 <br><div class="irc_mimg irc_hic iHCgkvm9v6vE-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iHCgkvm9v6vE-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwj-99Wgx-LQAhXCvBoKHQXEA1YQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj-99Wgx-LQAhXCvBoKHQXEA1YQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.djamp.mohammad.loxblog.ir%2F&amp;psig=AFQjCNFZOsxs3JaGfGy0HAXiSdhGB6fo8Q&amp;ust=1481216403047675"><img class="irc_mi iHCgkvm9v6vE-pQOPx8XEepE" alt="Image result for ‫با پسری، رفیق بودم و اکنون با او قهر کردم؛ چگونه او را فراموش کنم؟‬‎" style="margin-top: 0px;" src="http://www.djamp.mohammad.loxblog.ir/upload/d/djamp.mohammad/image/Image_1736_1444592246_d008.jpg" width="393" height="393"></a></div><font size="3">در مورد حرام بودن ارتباط دختر و پسر نامحرم، در جای خود مباحث متعددی بیان شده[1] و لازم است که انجام دهنده این رفتار حرام از کرده‌ی خود استغفار و توبه کند؛ اما آنچه اکنون به دنبال آن هستیم، بیان برخی از نکات مشاوره‌ای است که تقدیم‌تان می‌شود.</font> text/html 2016-12-02T13:32:51+01:00 t-rahgosha.ir علمدار طاوسی 10 توصیه برای بهتر خوابیدن کودکان http://t-rahgosha.ir/post/1905 <br><div class="irc_mimg irc_hic iYfU_IyjLDu8-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iYfU_IyjLDu8-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjJt9Dq_tXQAhUEXBoKHdczDfsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Ffarzandparvari.com%2Ftag%2F10-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2586-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%2F&amp;psig=AFQjCNH_m2yhAMoyfgBkPR06IP5mz5sa-A&amp;ust=1480784641210079" data-ved="0ahUKEwjJt9Dq_tXQAhUEXBoKHdczDfsQjRwIBw"><img class="irc_mi iYfU_IyjLDu8-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 67px;" src="http://farzandparvari.com/wp-content/uploads/ba462.jpg" alt="Image result for ‫10 توصیه برای بهتر خوابیدن کودکان‬‎" width="300" height="260"></a></div><font size="3">هرگاه خواب ترسناکی کودک شما را اذیت می کند از او بخواهید آنچه را که در خواب دیده نقاشی کند. سپس بگذارید تمام چیزهایی را که در نقاشی اش کشیده برای شما توضیح دهد. پای حرف های کودکتان بنشینید تا درباره هیولا یا صحنه ترسناکی که در خواب دیده است دقیقاً توضیح دهد. با این روش به تدریج تلخی آن خواب را از او بگیرید. وقتی کودک در روشنایی روز خواب ِ بد خود را تعریف می کند وحشت و هراس آن کابوس رنگ می بازد و از بین می رود. همچنین کودک می تواند خواب های قشنگ خود را هم نقاشی کند. به کمک ترسیم خواب های قشنگ، بچه می تواند خواب خود را بسط دهد و شما هم بدین ترتیب می توانید از روی این رؤیاهای زیبا در شب های آینده قصه های خوبی برای او نقل کنید. </font>