مشاوره و روان درمانی رهگشــا مشاوره و روان درمانی رهگشا مشاوره خانواده-مشاور ازدواج-مشاور شغلی-مشاور تحصیلی برنامه ریزی درسی وكنكور ارائه مشاوره های فردی وگروهی و ازدواج و حل مشكلات خانواده -تحصیلی -درمان استرس،درمان وسواسی،،درمان شخصیت های دوقطبی،درمان پیش فعالی،و و اضطراب و وسواسی با مدیتیشن تاثیر انتخاب اسم بر شخصیت و موفقیت افراد تغییر اسم می تواند روی موفقیت و حتی بخت گشایی و درمان جسمی و روحی تاثیر گذار باشد. برای انتخاب اسم برای خود و فرزندتان و ازدواج دو زوج جوان بر اساس حروف ابجد برگرفته شده از كشكول شیخ بهایی با ما تماس بگیرید. alamdarm_3251@yahoo.com https://telegram.me/moshavere_rahgosha1 لطفا قبل از مراجعه ادرس دفتر و نوبت را از طریق تماس تلفنی دریافت نمایید. اصفهان -دروازه شیراز 09132065320 http://www.t-rahgosha.ir 2018-12-08T18:46:56+01:00 text/html 2018-11-20T16:22:13+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی خانواده های بالنده و آشفته http://www.t-rahgosha.ir/post/1949 <div class="GImg" align="center"><font size="3"><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/02/208362341291042271862122232125530254233180251.jpg" class="js_lazy b-loaded" alt="خانواده بالنده"></font><h1 class="ArticleTitle py-2 font-size1-7 text-dark"><font size="3">پنج تفاوت شکست خوردن در خانواده های بالنده و آشفته</font></h1> <div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify"><font size="3">همچنان که شما نمی توانید انتظار داشته باشید که آسمان همیشه صاف و آبی و آفتابی باشد در خانواده هم انتظار این که همه روزها آبی و آفتابی و خوشایند ما باشد چندان منطقی و واقعی نیست.</font></div> <font size="3"> </font></div> text/html 2018-11-01T16:54:39+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی نکات کلیدی برای استحکام زندگی زناشویی http://www.t-rahgosha.ir/post/1948 <font size="3"></font><p><br></p><div class="irc_mimg irc_hic" style="" align="center"><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwjc94rK1bPeAhVODuwKHXl7A80QjRx6BAgBEAU" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjc94rK1bPeAhVODuwKHXl7A80QjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.t-rahgosha.ir%2Fpost%2F1937&amp;psig=AOvVaw3zY2CujIvn2yTDO1d_ZBQp&amp;ust=1541177986783618" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjc94rK1bPeAhVODuwKHXl7A80QjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.t-rahgosha.ir%2Fpost%2F1937&amp;psig=AOvVaw3zY2CujIvn2yTDO1d_ZBQp&amp;ust=1541177986783618"><img class="irc_mi" src="http://app.akharinkhabar.ir/AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=12695096" alt="Image result for ‫نکات کلیدی برای استحکام زندگی زناشویی‬‎" style="margin-top: 0px;" height="353" width="426"></a></div><p><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font><font size="3">اگراز افرادی هستید که می خواهید از تجربه های دیگران استفاده کنید و چنانچه تصمیم به آغاز زندگی مشترک گرفته اید،به این هشت نکته توجه کنید تا از برخی واقعیت های مهم و هشدار دهنده درباره ازدواج آگاه شوید .به حتم،وقتی که درگیر مسائل عاطفی می شوید،حاضر نیستید لحظه ای هم به این موارد فکر کنید .ولی،زندگی کتاب داستان نیست و همه روزهایش خوشایند و دلچسب شما نخواهد بود،پس قبل از آنکه طعمه خوش خیالی خود شوید، چشمان تان را خوب بگشایید و واقعیت زندگی را دریابید:</font></p> text/html 2018-09-16T18:38:06+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی چگونه خلاقیت نهفته‌تان را پدیدار کنید؟ http://www.t-rahgosha.ir/post/1947 <div class="irc_mimg irc_hic" style="" align="center"><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwih8serlsDdAhWSJlAKHVrNBiAQjRx6BAgBEAU" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwih8serlsDdAhWSJlAKHVrNBiAQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ana.ir%2Fnews%2F407511&amp;psig=AOvVaw1c2ZKCgr6f2joiZuRzvGxX&amp;ust=1537209644455265" data-cthref="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwih8serlsDdAhWSJlAKHVrNBiAQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ana.ir%2Fnews%2F407511&amp;psig=AOvVaw1c2ZKCgr6f2joiZuRzvGxX&amp;ust=1537209644455265"><img class="irc_mi" src="http://www.ana.ir/Media/Image/1397/01/05/636575835564860059.jpg" alt="Image result for ‫چگونه خلاقیت نهفته‌تان را پدیدار کنید؟‬‎" style="margin-top: 17px;" height="319" width="478"></a><p style="text-align: justify;"><font size="3">حتی اگر فکر می کنید که فرد خلاقی نیستید، باز هم دلیل نمی شود که برای پدیدار کردن خلاقیت درونی تان یا ایجاد قوه خلاقیت در خود تلاشی نکنید. مدتی پیش شرکت IBM نظرسنجی ای در میان مدیران عامل شرکت های مختلف برگزار کرد که در آن 60 درصد شرکت کنندگان بر این عقیده بودند که «خلاقیت» مهم ترین مهارتی بوده که به آنها در نقش مدیریتی شان کمک کرده است، چرا که این توانایی در فرآیندهای حل مسئله و نحوه مواجهه و رفع مشکلات و چالش ها تاثیر بسزایی داشته است.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">بذر خلاقیت در همه مردم وجود دارد، اما این عادات روزانه افراد است که تعیین می کند این بذر شکوفا شود یا حتی جوانه هم نزند. در این مقاله می خواهیم به عادات روزانه و روش هایی اشاره کنیم که می توانند خلاقیت شما را شکوفا و ذهنتان را تشویق کنند که به شکل متفاوتی فکر کنید.</font></p></div> text/html 2018-07-23T07:26:35+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی قوانین ده گانه برای قانع کردن دیگران در بحث http://www.t-rahgosha.ir/post/1946 <div class="feature-img" align="center"> <br> </div> text/html 2018-07-05T16:57:00+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی میهمانی ها و افراد خجالتی http://www.t-rahgosha.ir/post/1945 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic" style="" align="center"><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwio3vX4t4jcAhUCIVAKHQH9COMQjRx6BAgBEAU&amp;url=http://persianv.com/ravanshenasi/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86.html&amp;psig=AOvVaw04WQH2-33p19hXPstk7mIP&amp;ust=1530896471842209" data-ved="2ahUKEwio3vX4t4jcAhUCIVAKHQH9COMQjRx6BAgBEAU" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwio3vX4t4jcAhUCIVAKHQH9COMQjRx6BAgBEAU&amp;url=http://persianv.com/ravanshenasi/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86.html&amp;psig=AOvVaw04WQH2-33p19hXPstk7mIP&amp;ust=1530896471842209"><img class="irc_mi" src="http://persianv.com/ravanshenasi/wp-content/uploads/sites/22/2017/09/being-shy25555555555555555555-300x187.jpg" alt="Image result for ‫افراد خجالتی‬‎" style="margin-top: 83px;" height="187" width="300"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;"></span></font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">مهمانی جایی است که باید خوش بگذرد اما برای خیلی‌ها یک مقوله‌ی ترسناک است</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">اگر شما هم یکی از افرادی&nbsp; هستید که در میهمانی ها احساس خجالت دارید، پس مطلب زیر را بخوانید تا نکات ساده‌ای را برای مقابله با ترس و خجالت خود در محیط‌های اجتماعی یاد بگیرید.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">مهمانی جایی است که باید خوش بگذرد اما برای خیلی‌ها مهمانی یک مقوله‌ی ترسناک است! زیرا باعث می‌شود احساس خجالت کند و راحت نباشند. ترس از قرار گرفتن در محیطی پُر از غریبه‌ها مشکلی‌ است که بیشتر از آنچه فکرش را بکنید شایع است اما می‌توان بر آن غلبه کرد.&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp; <br></font></p> text/html 2018-06-06T09:39:52+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی حسادت، ناهنجاری اخلاقی http://www.t-rahgosha.ir/post/1944 <div class="irc_mimg irc_hic icO8OqwuWjZE-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a class="irc_mil i3597 icO8OqwuWjZE-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwjM4JrV5L7bAhUO11MKHRTFA6EQjRx6BAgBEAU" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjM4JrV5L7bAhUO11MKHRTFA6EQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fyekpars.com%2Fnew-psychology%2F109787%2F%25D8%25AD%25D8%25B3-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25DA%2586%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2585%25D8%259F&amp;psig=AOvVaw0FJ8Y-voSMoZzPuXTUMSTs&amp;ust=1528365855819935" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjM4JrV5L7bAhUO11MKHRTFA6EQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Fyekpars.com%2Fnew-psychology%2F109787%2F%25D8%25AD%25D8%25B3-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25DA%2586%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2585%25D8%259F&amp;psig=AOvVaw0FJ8Y-voSMoZzPuXTUMSTs&amp;ust=1528365855819935"><img class="irc_mi" src="http://yekpars.com/wp-content/uploads/2017/02/500x500_1431509722962849.jpg" alt="Resultado de imagem para ‫حسادت‬‎" style="margin-top: 0px;" height="354" width="354"></a></div><p><font size="3">حسادت یا همان حس بدخواهی و آرزوی زوال نعمت دیگران را داشتن، صفتی نکوهیده است که خود، ناهنجاری های اخلاقی فراوانی را به دنبال دارد. ریشه بسیاری از غیبت ها، تهمت ها و هتک حرمت ها در همین حسادت نهفته است. حسادت سبب می شود که آدمی فضایل و خوبی های دیگران را انکار کند و همواره در جست وجوی عیب آنان باشد.</font></p> text/html 2018-06-02T18:25:01+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی بهترین راههای رفع سوء تفاهم http://www.t-rahgosha.ir/post/1943 <p><br></p><div class="irc_mimg irc_hic iqa47hQ5vnuI-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a class="irc_mil i3597 iqa47hQ5vnuI-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwj-4qLMzbXbAhVFYlAKHbx3CyEQjRx6BAgBEAU" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwj-4qLMzbXbAhVFYlAKHbx3CyEQjRx6BAgBEAU&amp;url=https%3A%2F%2Fhammihan.com%2Fpost%2F3313982&amp;psig=AOvVaw3pwRARrOG2XKF2FbmDUUnN&amp;ust=1528050423537519"><img class="irc_mi" src="https://hammihan.com/users/status/thumbs/thumb_HM-20131104343450398071413566320.6485.jpg" alt="Image result for ‫سوء تفاهم‬‎" style="margin-top: 0px;" height="354" width="367"></a></div><p><font size="3">سوءتفاهم در همه جا هست و برای هرکسی پیش می آید. اینکه چطور و کجا در روابط شما و دیگران سوء تفاهمی پیش آمده حالا دیگر مهم نیست بلکه مهم این است که بتوانید از راه درست و اصولی برای &nbsp;کاهش و <em><em>رفع سوء تفاهم</em></em> پیش بروید.<a href="http://namnak.com/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85.p25695"><img src="http://namnak.com/source.gif" alt="رفع سوء تفاهم" usemap="#sourcemap"></a></font></p><div><font size="3"><map name="sourcemap"><area shape="rect" coords="0,0,24,20" alt="رفع سوء تفاهم" href="http://namnak.com/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85.p25695"></map></font></div><p><font size="3"><strong>سوء تفاهم </strong> های خانوادگی بیش از هر نوع رابطه دیگری، فرد را در احساس تنهایی رها می کند .شناخت موقعیت های شروع سوءتفاهم و راهکارهای حل درون خانوادگی سوء تفاهم ها لذت زندگی را دو چندان می کند.</font></p><p class="tcr"><font size="3"><br></font></p> text/html 2018-05-21T17:08:27+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی کدام آیه قرآن درباره حجاب است؟ http://www.t-rahgosha.ir/post/1942 <font size="3"><br></font><div class="irc_mimg irc_hic id7QHMkatz7g-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a class="irc_mil i3597 id7QHMkatz7g-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwjf4rqDppfbAhVnp1kKHX0IA5sQjRx6BAgBEAU" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjf4rqDppfbAhVnp1kKHX0IA5sQjRx6BAgBEAU&amp;url=http%3A%2F%2Faghigh.ir%2Ffa%2Fnews%2F32920%2F%25DA%25A9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA&amp;psig=AOvVaw0KDXqVk-bN-6Frx1D89lGY&amp;ust=1527009011970071"><img class="irc_mi" src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1393/4/23/60577_141.jpg" alt="Resultado de imagem para ‫کدام آیه قرآن درباره حجاب است؟‬‎" style="margin-top: 52px;" height="250" width="400"></a></div><font size="3">دو آیه قرآن به صورت صریح بحث حجاب را مطرح کرده اند. آیه ۳۱ سوره نور و آیه ۵۹ سوره احزاب به طور صریح به این بحث پرداخته اند:</font> text/html 2018-05-11T17:27:10+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی بهترین زمان برای شروع تربیت فرزند ـ مسئله وراثت ـ http://www.t-rahgosha.ir/post/1941 <br><div align="justify"><font size="3"><a href="https://www.google.com/search?q=%E2%AD%95%EF%B8%8F+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D9%87%D9%85+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+.&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjcsfTSlv7aAhUCpFkKHSeJCSoQ_AUIDCgD&amp;biw=1024&amp;bih=639#" class="rg_l" rel="noopener" style="width:175px;height:175px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" id="5Z9ruWV6J9_NgM:" alt="Resultado de imagem para ‫⭕️ رفتار شخصی شما، مهم ترین عامل در تربیت کودک است .‬‎" style="width:175px;height:175px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTExMWFRUXGBcXGBcVFxgVFRYYFhYYFxgVFxgYHSggGBolHRUYITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0fHyUvLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABEEAACAQIEAwUEBggFAgcAAAABAgMAEQQFEiExQVEGEyJhcTKBkaEUI0JSsdEHFWJyweHw8RYkM1OCQ2MXJTWDkpPC/8QAGwEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAAAgMAAQQFBgf/xAAqEQACAgICAQMFAAEFAAAAAAAAAQIRAyESMQQTQVEFFCIyM3FCYYGxwf/aAAwDAQACEQMRAD8ApqlSKlTCOt1jr2R86cyMR0o5tl6xjgDokG68NNiQD6X/AAprzKXu4mP2jYKNhuePHyoHO+GgUsZe/ZTreBDsSy2bU1rbEDrXE+p5OU1D4PSfRcbhjeR+/wD4CMbiEXTIQtlijWJS1jK2kknSgOwJ4mwO4vvQ3CRxYjU008iPpaxNyveWuo2u2niLmq2PzuadmvIwVj4Y7qsW54MF0qAAeNqoYyGSM6W5jaxBUjqCp0sPMXFczR3UmWcPNpjupN9QDqQDYgNoI6jdv6Iqri8YXVVvsLm3K/X+utRxYpl4HkRe3IixHwNQE1TCSJ1kJB9/LqAD8hUTLUiPp6HY/O4qXChWNjtfrw9KssqVlX58uZdxwqoUPMVRdGgWsG1b6TWWqFE0ElvP8avQ246SPMHh69RQvuzwqdEccQwHnULTaD5jIIYbjqKceyMwQsjCxY3F+BHlSblGNUKBIuoDa49oUy4YrIt1a9jseDKfOixyeN2ieRFZocWOZujXv6UUwebEA/a24Nw9RQDJcd3qmN/bX5j7wqzImmujanE4tSxSoO4ftBp8OoH4/Cxq4uaoQSH0HyG3w4Uj4vxC42YcKq4bMiNmFrHiSAKzzjH3NOOcn0dKgzWQbuupbDxJYm3Ur+VXsNj4phdGDcb9R5EcRXOk7ReHSJBboN/wqphceiSCTWQb7twJ/P0rNKST7NUYt+x1GTDEHUptw25Wq/gZw63Fc8w3bHQQL94trHhqJ6kDl8aL4Dtek11iIDmx0khWIA8Vr7k89r1XqKWi/TcdjFmmOEZReOom9gSbKtzw53sPfXMs8xxlkduvPrYWHp/C9MGYTd6hYbuC67m9tRF9uQtpF6VJ1vc8PLpToxVCXJ2DO9/qzflXtbd+vQ//ABP5VlVa+Sf8B1Y6kWKpowL2uLjiKnWOvRuR41YxWztxHINwzNpRfCzhAxsxZQQb+l9gPOk7NcAysdQjUCVohoiCg2AII+0VIbpsbDnt0HtBmEkDL3fg1GxdE1ui7liBba/ztSxnkDmb6QXJjjMr3IGolAhDabbMT3akXPM+VcDyv6Oz1ng/xjQv4fCRiNwRco4F7fYcolxtf7TkD9kVQcBiYz98n93exI+B91G85xca65FG0kqi3AgAzMbDp4x8BQeIapJH5K7XtxK7lrA7f3rOjdQNxmF0afO/x8vl8aqulqYM8js6paxFzY+gv8SCPW1UswjvoIFgEFzcbm5uduHiuLeXrVUXYM08qmw0OogDmD8RWpFHuz2WsW1keg/jVPQcVZUwium38x/ajRygSrqAsd/6FGf1ODtbibk+VrWotBh1A02oeQ9YxAm7OychfzBA+VbQdmJ24lRXQGwtqzu71XInpIXsn7OrFu3iY8egHQVczDKVdCALHkaJs3LnWMbVGycEhDnyqWM+wfdwNXckWVJLMpUEf0acUcHaquMYCjTFThRUXEsjK49pfmOammjFZtGYg5PEXFIuMxm9qHS4hm2B26U6GVwRlyYFNqw9mOeb+E7dfyFCZcyJ6j13P8qqPEefr+VYuHO3p/Hf+vOlN2NjBIkXFE8z63/CrUWOYDZiPn+NbQZaSL22r2bCWFC9hpUajEsdxx+H4U1ZFj48QNEiqkijYjYk7eIdD5ikx/Dap4p+fMcKFw+AuR1bsxi1EndyWPeAoX5Mdt26HhQ/MsIAXXh4iN+Nr+flSZl2eOrC53BuD5/hTaucriAW4NwYftAb/EUWFu6YnPFVyRT7oeVZXvdjpWU8zWvkJYHFQEgo2oyHTqsbuUANjtcWDcbAbGiyx1OkHlU6xV2OVHB9JN2U1wQLhrC4sLnoTuPfXPe2UcsTSRggq5ZSNuQiN9v7291dLxeE1xsh4MpHxFc2xamSVIsS/dvFJGGey+NdQ+sY8baAR8L1z/Ljb5HV8F8fxEfP8QS1tOn66QgcLC4sLHhtb3Wqbsth1kmkJNrrKwB2DWVtieQ3I28uFZjsFrxLx8PEACTYK1wGLNvtZWP4bCiPZFVikklnFliPdlDtsNRZRfiTbTb9ok1hOpeiDE4XViUO+lQHYkb2W7s2kG9iSAAbXuOF607YIIu7i4FUF1sLhmZpWueJI16T6edFvp+Hw/eTakdjJrjQEkagToJ2tYcRbmBe1J2a455pC7kEnpw6n1JNzfzqldk0bZVh9bi/Cui5bhwo2pAyZwri/C/9qf8ACS3A6UM9GjAkX1WpVjqqjVcw7bUuzU4kqr1qN1tUgap9ItVp2A1RRMYG5oPiMxu2kb2G/v4VJn2ZAHQp9f40s4KUsxYnck/AE2+VEwFtjLhnPG9DM8xthV1HAWl7OH1MBVxKyR0QRXYk9aKYLL7nhzH41d7MZbqBJHKw+N6YMLl+xsLEf2omxSiAcblunSbeR/hUseXfnTg+CWSOx/mLVVjwxXwsPfyP5GqYSiVYMKLCquNy/bajSxW4cKx470VgtHO8xhsbVVVTTFnuEs1x0oUYPCDVWA0DnfbpVzs5mZExX7w+Y/leqMo399UGJilVx1/vUWnZUlcWjpneedZS/wDrT+r/AM6ytXNGH0ZHZFjqVY6kVKkVK2ORhjAh7ulrtVkkRZcS/FbJpHCRyw7rVbjpbxe6m4LQntXlRxOGkiWwYgFSxsAykEbjhwtfzpU/yVMbBcZJnGu0GGaQlSq6oh45kGgsg8K6gGs1iCL7dOdDs3ySSGLvZS76ibDcMQBdne9yBfmedG0xeNjIuXjurDQYSykBdRPebq5Nl3vcbUNzFcXKyR4mQqCDduNlYKWB0mztYDw347emBprs6cXYrSgyMBYXNgoUbW5KBXmKwpjIVuPMdNuB6G9/hT3hey5GqdCLxgswYFEChdwHFxfTsSLi5HMmyXmkzO7Ow3c3ufXlba3L3VSdhFTDPZh0uB8aecgxLabH+rEg/hSRBESdhw+FP+TYWyDnfn50GR6NGBbCy1KrWqJFI4Vtxuazm1FyFqjzrGCOJjfgKgilINA+1cpkCxre5NzRQ7ByqkLj469zxLcB5VcwERAB/GtcvyzfeikqaQTajbF44Ps0mmsN6Dq2uUDn/Ko8XKzE1nZ9P81GDzv+Bq0VklejpvZbDgRLRpoLHUvvHXzHnQ/J00Lp6UTEm1EmA0eKoHCtZSOBqN5KhOJW9r3qFtEgW3DhUZ41OJF8627kGoA0CMfhdQoBJhNIK06tBQvMcILXqgDn2Mh0yD50PzqKwpjzjDHXfyobLlrzISSqDkXNr1LK4ti99LbrWVa/w5iP+3/9i15V8yuD+D6dVakC16FrcLXSbOQomoWseIEEHgdj6GpQtbaKCxiiJ/8AhCRXkCYoiGXdomjSQX6gvcD4Un9rOx88RDLqmiXcc2XbcW5cyANh0rsOis7uhdPsuKcf1Pm3HZxM69ySdHhJHs6tO6h73vuL7bX9KEvDJM1yL26cFA5Dp/GvorNOxmDxBJkhW++4uu54mw25UEXsIYhaPTIOIv4GHwFj76U8fwPjmXUk/wDs4/g8v0qdYI8gN/T1pqyiBo4wDueJ8r8qasX2WkTxd17wAfw3qhJhSu1qx5L9zp4pQ9mUjY+VQyIb7VYeI+dq8KhRc8KWaUyLlvVSPDLrJO5PWquY52DdYlueGo8AfIczWmFdltcliePOrpoHlYWhwK3uBWk2DF+FbYWe3P41cDg1E9h/4FPtBggF1W3oJhm7t45L8HG3lz+V6bs8hDAA3sTvYXNh0ApfkyqWRtWgqg2W+23X1pq2JyR2dFwswA41ahxAPA0u5nmqYeJPDqLAW+A4mh2S9p0kkC3AYnYWIv79wflVpN9AOSWmNWYKbXFLOY5l3Ava54kk2AF7XP5U9fQ9SigWa9mI5QA5YDfUFA8V72ubX2uTtzq1H5KcnVIUcH2vcvYC/OwU8B0tcn4U/wCTYwyKCVYX6qV/EVX7P9n4IDaGHfm7A3+LXNMJjI2q5JewC5e5poqpjMPeiKiq84oSNCnmOFUC7fD57/ClSZBiAzhtQ5Lw0jpbrTh2pj+qJAubjbqDsR67391LuEy/u21LexXgRa5OwH8aCh2OOrAf0Q9K8pk/VbdayrpD9HcVWpFWvVWpAtdBs86kaha2C1sBXoFBYaRrprLVIFr3TVWSiPTWaaltWWqrLoj01XxOBjkHiQHztv8AGrlqwipZFoTc27MN/wBEBr/eNrUOn/R7LLHqea7f7aiyDyvxJroJWpcPS5QjWhscs72zhOY9mXhexUj1qTB5cb8K7hjcGkgs6hvUXoTFlEMbbIKTwbN0fKSVNHOoezU0reCOwA3ZjYE+VRTdnsTGbGJyP2fF+FdVK2qFmqemgV5MltCdknYiSTxzgoB7K/aJ6np6VJm/YdRvrcj1roaG4BrwgNdTRKCSFSzzk7OS47spCQiuC6qPD8efWosr7PRQm0MQTq1vF6A8a6HmeXBd+VLWa4wQrcC9ql8UPx/mrJyAoC3selVJcSI/btbqOVDcVhpJUbWdmFvDdTY9d6rYbKVRQt20rwBJIHxqk5P2GcY0N8Eq6QQdjUUsi0p/rP6OdB/0zwP3D+X4VfOKNU5V2RQT2F1cVrOKHR4m1WxLcVFKwZxoCYxld2RrG2nY9eN/nQ7NMeqHStmlYWVRwX9o9BUuagBmY/1YUE7Or3sjy9W0p+6nE+83+FHjjylQnLm4w0DP1ZjP9xvjWV0LR5Vlb/Qicr7jJ8nSlFSAVDPio49PeOqajpXUwXU1idK34myk28jXuMxiRI0jmyrYGwLNc2CoFXdnJZQFG5LC3Gs7kNSLAWqeZZisOkWLyPcRxJYvIRxtfYKLi7GwF9zU2XTtLGrtG0Rbfu30613NtWkkA23sCeNDcnxCd3NjJVCNrnVntc9zh5pUQX46dKarDa7E8SaFsNInyTLZI9ck0hklkN2GomOMcoohsABfdrAsdzbYAraquZzyogMMXevrjGnUEsrOA73P3VJa3O1Wo2DC6m46jh0obJRXx8UjRusTiOQqwRyuoIxBCsV+1Y728qjynCyRxhZpjO92JkKqlwzEgaV2AAIHupd7TZjNNJicvgEyyGGEpJENATWz94zTHZPCqgD2tzbybMJEVRFZtbBVDMeLEAAt7zvUsutG1qy1b2rLVLKojtW0fGtrVlqlkSJHFUJ33tV69UsUtzVIYaIb1FIlbKbVMwuKhaNsLN4bGvUk8V6rqte8KjKPc6F4z6X+Fc6ztNQIrf8AS52lAg+jxSeNtpNJ3UW9m/ImgPYztEuMi7qRvr4wA1+MijYOOp5Hz9arNhlwUh/iZ48nE2zTtSIIVGkl72O3AdRci9KuM7XSOXEet+GhydAH3roOO9wNxTZnGTrIQCNr7+lCcrywRM8XdFnXe4TVsTsRS4O1s3cLWhQlfFyAlpHI3OxsB8Kd+w8rvhQJCSy8CeJQk6b+m/utXuZZbI66SRGNQDA+0FIvcAfAX5+lFsrwgTgLALpAHIDgKk1oqUVHZKDU6y2UmqZG9Uc0xv8A01O/Fj0HL30EULnLVAbtTj/CQPT1J4CjXZbAdzCoPG386X8LhxiMUiLuqHU3/H+dqd8XIkSFpCFRRck24Dew8zbhXQ8XHf5HL8vLS4o17zyPwNZSr/4ixfdHwP51lbOcPkw+nk+Dq02TjMWD4lJUgW6pA31bSXIvLLpOoDwjSlxsCTxsF6LP8PjUgw8M0qYxcQs0iRhkMRjc98JmK6REqErx3sgrooNQz4GKQEMikMQWFtntw1ge2PJriua0b0wBistkzI6ziZ8PhQR3S4Z+6ecDjLI9r6G+yottZuYtW7UZdOD/AJZZWhhwro0A2jlJaMoiX3aTSrb722F7kij+ExWKbEyI8CJhlB0S95qkkayEHuwPCu7jc38I2q3mk8kcTvFEZpAPDGGCazcC2pth191DRd7KKYyeR4V7lohbvZ2NtI8N1w6Ne7vqZbkDTZGF7mouzkhiEGDYjXFhY3kHFiWJQEHmAY5L+q+8rlksrRI00YjkI8SK2sKbnYNz2tQrtL2MwWPaN8VD3jR3CkM6bE30nSRcX6+fWoSy1kkiySYiZCCjSKisNw3coFYg8wHLr/wNF6G4LANFIdLhcOsUcccCoFWMoWu4bjuCotwGmruHnWRVdGDqwBVlIZWB3BBGxHnULZLWV5WE1CjKyhGZ5tpfuIQJMQRfT9iJTsJZiPZXjZfaaxtwJEGKzVkK4aI9/idILFtkjB276crsgJBIQbtuALAkQgfqviY+YqLBxlECs5dh7TtxZibk24AXOyjYCwHCpu8FXTJyKRNSJJapJY+dRqBVMNGwcUK7WZqMLhZZuaqbevKreOx0cSszHgL251yPtfmOJxGBxM0w0I7gRIeIRTxI6mnYsTlt9CcuRR/Fdilm8Mpw0OJkOrvnZyeYudr+6p/0awf+ZIvSOQn3gD+NX48UkuWxKxsIxduZAQ/napf0PYIyYqbEckTSDyvIb2+C/On+Q6gB425tf7jdj80ijk0S+AE+Fz7B/ZJ5H8atZhl/eaZEALWsD/C4P40H7Z4TWr7da552e7UYjAMNLd5ESQYnJsCD9k/ZPyrn443dHUeV42mdN/VExN2AFuFyBbzAFWJlES2JF+dU4e1AxKK8dgGHM+yeYNuYoFm+XYyZ/DKoj5lLs/nx4VPSm/YqflwfbNs2z5I7gWLngOnmelLMmYM1wu5O5aiP+H4Y7iRyW/7ni46b+wynkef2udbwzwQX/wAvHKeRaR+7H/t6fFz2LfCmrCZvuYsN9hcGsUEmJchVN/E2w0rxa/rf4Ckbtx2sOLcxxEiFTtxGs/fIPA8h5DzqbtbmksyfWEBAbRRKoVEuLDSo6AcSSdz6UoItr+VOc9KEREYXJzl2eaBWVtqrKDQ22fUMubwpDNjo5mJliJhilYoGeBZAqQxNY6mbjYEttTRECAATc2Fz1NtzS7lWXlpzisQoR5QvdwswdkCAEEkjwyAcVQlVOo3JJNbSY2dZMQDcIzwxQMwAs0raCwuPFpJJtzCL1oBYexOKSMBpHVAWVQWIALMQFUX4kk2A51YpcMTPmemVI3ijgWSIk6pIpe8KsxU+yWHB+P1ZseNCoJcxnEbapImONMiL3JQfQ0FminLWsblgObEKwBUahVlqI3vmMYjEpbwMUUHqZHEaAerMB760zTESiFmwyJNKLBVZ9CE6wrXcA2sNR/42pL7LDHYpIoZ8McPhYRhf9UaJzNhXSRtI1HWjPEoDWXYnpuydmXdAmGb244UklB3bXO7lRseXdyX6kjzqrLosSY8w4NpscETRGzTBLugG9wtxdtrC1t71ZyZoTBEcOAITGhiCiy92VBWw5CxFKGKw2JnaWODFSskmOVi4UMi4eNFWeFZPZRQwKgC5LIdrFmq/nGIkgxMHc94MPDG8fcKmlZpXCrBEjH2yBc3AKoEYsw4VVl0MOZZdHOqrICQkkcosxXxxMGQmx3FwNjWmeYzuotQvdniiBFrhppFiDb7ba7+6g2GyGZZDip8TLiJVRmXDqdGFVwLqEjG7EWsGYk7342sPy/Onx7AnBYzDxo0csr4mPSB3B1pHBGLtIxfc7cAf2RVkSDOOVMDhZniXdVZyWuzSSWsHkY7uxNrk8hbkBUuDw6QqUQWFyzHizseLux3Zj1NK+EyvGyjCQzzzFIzM+J1xhe+RnJw8cj8C+nTqRQbeK5BAu1uN6ZEXPRuZ60aU1roNeXohewnh5QUuxA63oJm+eRxI7BrlVLfAVHmb+A8fQVy7tFnpins6ERMulif2tjw2puLCmuUgcmaS1EOZTjTJEjysWkkIna/DTfZQOg2oX+kfHj6MVB9p+HlagOOzkQiDu21NCNDD7yGgvaXMxKRZrpxHv5Vqk0oiIRbkUMpmtqQnZ0ZAOPiNrbdbiu89huy5weXqhH1rt3knkT9nzsAB7jXJ/wBGGUfScYpIuE3F+GrkT6DevpKOEKoUchb4Vzc+TkuKOpijxfI5hnkZ8Q9a4/nOWmOTfhct7zbevoLtTggDqA48a5X28y26a14rvSMMqkaMy5LQpZVmJgcSDdCbMOR8/I084TNVlsYWAYHdSSDsL7DifWubtiSy2K7mwv5G97/KtcLjGB0EgHkxG/xro2jlyxt/5OpZpnPdL/mIhIm++kG3C3HfmPjSXjO0Kl9cWFWMebMx9w5e6g8+Mksus3H7RZuHmTtVfETEm4AG21rn51G18Fwx0b5nmDyG7kX4ADgOth/Gh0HOvYzc7nettOm9J7dj9JUaWrK1vWVLCPrbEthzPCZAhnUSGG/tgWCylPcwB9a9zzL4sZC0EwJRrHwsVYFWDKysOBBANKc4WTEx4hpJNUQsqK1o99WokAXN9QuL28C0UObU14fk5y8lUmgr2cyaDBIyQhrsdTvIxeRzawLsdzYCw5CjKyilBM5ohBmV6F4V7Bx8mxiD0vdoex2FxsqzTd4HVe7JikaPWlydD6eIuT8angzNWAYG4PA9d7VDmWbSJGTBD378lMixL6s7cPcDueQuQt49D1l2HsHAkSLHGoREAVVUWVVAsABVXMYQmvEJEZZljYIuqxO19CFjpTUQLna+172FQZHi53TViIkhY8I0k70r11PpAJ8gNrcTfYg7UviHZVyfFSvGGniEMhLXjDiSwDEKdS7XK2PvojqoZNiLGt0xQPOi4BJP2LM1RLFWn0gdakElC3Wh0cD7Zq62qlI4vapcfiAqk0FwkxkY+lMgrDliSi5Mhz3MlXa49K5H2xxCyk6TffqPmK6nmUQHLauVdsYEJJAAN+J1j5lbVvqo6ORdz2JhlYHien8qwXYhQLkmwA3JJ6VtItNX6LcifEY+FtJ7uN9bNbbwg2W/Mk2+dZJN9G3S2dH/AERZb3djpsQp1XFiCSBv866ne1K/ZLQcTjNNrB1HyufnTUwrAaeSdCznwL3W54bDleufZrDdWV9uPGut4jCgkG1LPajs40o1IbN05H1pe0PTTVHzjiCYpnUbgG48gfWh2OFmIve3On7tX+jvMNfeRwa+R0Mm/uJpe7R9nMUHLjCzIhVb6lOxsARcC3GtiypwqzI8bUroBRYs20tuPmKlMwPA/nWoyqb/AG2rf9UTc1t6mrWRop40yEpvWjmrJyuXy+Na/q56p5EWoMq1lXP1U/Q1lDzQXA63iY+5VJJpj4pIwWcqioA2vTYbDdbE3N+tFvpCa0TxEyOY1spIuqFzc8gLEevoainxcDwd7MumK9/r102KvpUlW4eIC3qKqR5bi+8dRiVXDs7ObJ9eA7FmRX4KLsbNuRfail2ZIwTXRZyfHxO0pd1RgiOVJtpjC69ZvwX6zc8NqlwuZtNIXjLRYaFXMxmiKMx0akMeqxCgeIkgchz2uYfCQNPo+rDBI2MajxsqG0ZkP3FYbL1UEngKPSxKysrAFWBDAi4YEWIPUWoqKpJ9CxkuLEGBjZ5TMEg1l0UG6JsAAOJ+yOuljeiGJZ5VkRAfaw44EEh3RpL9AEO/vqvmmU4kOjYKWKFRGImjkjLIFRiyMgXgRqYW2BvRrJsEYkAZzI5Op5CAC7kC7WGwFgAAOAAFUm+gml2W+z2PR5sUgkDOsu6XuyKIo1W4+yCQxHXfoaPyUNyVcOJZhH3fffVtMFA17qRGXtx2U2vRp0BFRvZcVoV85kI4UI/WMl7CjPaCO21D8LhL0nO2l+LPQ/TuCx8pImwsjkgk0bjkqrDhdqsxRb1mjy9yZpxkyLGR6lNUMFFo1H0ow60OxaWB8+nPyro+OrOf5Vek2gFmV5G8Sg/MD13A/GkntCFBIG3kHC39xG9OOJl7y/djUoNtbErCGB3VSATI3koPDciom7GTz+IlVB592ov/AMW1H51slmhBU2cSGGc3aOLy4TVIEQG7MFANr3JsNx5mu2dmshbBYdY+8OojUw4bnchT60Cn/RfiYpkmjeJwrqxUkxmwYE2NtJ+VN3aAH6uXeynSeY39PdWOeSMn+JslBxVspYeT6LiRKt1V7CUdb/aro0UoYXFJESa01WVtrdTvwAojkOJaK0Mu210Pl90+Y5VmnFxdjsclJUM7sKBZvmarsDvXucZmEU72NIONzAknn50mU70aseOtsPSZuRfh5VUmz4m4JHDhS1NjDVZ8T1NBSGl3NI45D4EC9bbULxWXKvtWHS1jf4U1ZV2dZ4RPK2iJhdQvtMORJPAHy+VaiSGFrRr4jtcks3M7E8PdTUmLkLkPZd28TKI1/a3b3L+dq2PZqLhqb5flR7FYw2Grjbf1oa2MF+NMQpoH/wCGU++3wFe0R+ljrWUWiuISxG+xAI6HcVFG+9V8xvIhUO0ZNvEltQsQbC/W1vfVfC4rUzgKw0tpuwsG2BuvUb2v5VMj2ZcXQwYbjfa9rX525C/TeiKsaWMLMXlGiXaK6yRgAgl1BXUeIsN9utX8uzIvYEWZjMRbgEil7sE+t1+Jo4vQLjsOK1TxPQ5ZKFwriXle+LQRgi8ccIDLsGCd6zHiCLm199tO1WmSh4y2dd9gGNrmwubcLnna9E+9pHOKIYVcOYNa16bwTVi05XxouZzIHbblW2CQAULkxGxNTYHFXrHlkuVHo/HxP7dBxpABVaDEXY1XmZm2FS4bDlaQ5NvROCjHfYQAvSf22mZ5sHg1YouJkYSMNj3caa2UHlcC1OGuwpc7TZaMQYpEYLNA/eRMd11c1Yc1I2NbsCl7HK8qVrib9mEXEusgULEoAiQDwxxjgAOp507gUq9hUKrKpUpYghbg6Q1yVDD2lBvY7G1rgUx4icKLk2pLTj2V+1KJXxsPeArcjltSTmeHkgZka/dvsGG4ueII5HmKNwzyxymUsGiOxANyo5MPTmPOgXabNkdwiG4PtEHY3/KlXuzXGP8Ape0GOzSju2HEj+hV6SEaGd97C5tytvtQPsbhw8rAybKosLgM9zubeVh8adcVCDGyDa4I+VPjO1s5+XFxlSOZZ3nMcqWudY3G4GocqT8RjGvvceVTdscIw2PmARtXN2zXEQsVLlrcm3H50lQu2jVz4pWPEmNPWqsmLpZ/xIbbxC/7xt+FbYDNHlkCBFF/XbzqLGy3lSOv9mc3lxWCkw621QBStzYuhLeEC3FdNvQilvD4wpIXfdhcKg3IvxJ6nb3UMwaSxNrjk0tw9QeIPG4rbAuNZaRW17hSB4d+dhz9etWoNbIvIg1VlvEY2Qm7bE8uNqrfSutRY+NlPiO/SqTTUcUVJhP6YayhPeVlFoDYdwkzMzz4gaLE92C5siWt4lDaNXna+/pU8WYFQZXJs20UQWzt02O5dtjawsD61AmJfvWBQCMcH1AljZfs8hufhU+HxDa2BWyi2lrjxX9rblahydmeD0bYR/pndtoIhteRWVdMr2AK6CLkgi2snhe2+4v4nExJi420Ov0fDSMCu0QQm1jy2Cmw/aHQVkiJKml72up2JBurBhuPMCiOIZJEZGF1dSrDqGFj8jRx6Ab2a4vMJhqXRo3gVH1A6mkcCRQOI0rc39/KtnxseF76aVrCWVSAAWY/VRxhQoFyfqyduVC8pyVIG1mWaZgCEMz69AOxCDgDba/TaiuIxmhGcIXKgkKvtN5CrQTosHEatLWK3sbNsRfkRyNWe8obNNvVgybVcoySsPFKLlRNJISCKJ5ZHtVDCJcXq7BPal4vGlkfJnoceSMcXEP4dQK3lxQFKmP7QiPa9BMV2mJGxrd9rGCuToxqMssvw2Muc9oAt1Ui/wCFBo87uPapSxeN1GoIsSBR/dYIR4xGP6NKT5SZ03spnIE+kn2xYfvDcD8aK5hiVxRkw6tpddz1sCNwOf8AOua5UHlkVIwS5ItbaxG978rcb08Z5kE0IXFRsXlWxfSu97WJ0jcqeBHSuZllzlaA8jBHBJK9gbHYySFPo5OvxAI6jiW2CMBzJ4Hn+IPDYtRIwZBuQHDra5XqRZkbjwPrfhVTH5ySzG1rsdQY7egP571riMxlmARPrWI2Dr3jqB91xZwPIkjyoNGeV9D32WfBCZXWWRZBfTHIRYEixCuAAw3NuBplx2a22BrnOV5VGixSOHWQbsga6agdjuNQ5G16ITY3cm9PUGomLLkjKaSdnnbrLdUSyruBe/lfnXH85wes3HHrXW8Pm4milw5PiF7eYP8Af5UiQZDPJIVEbEDyrPjlxbTNUkpRVCVDlbFrXA8zwo9Fgjhl1RG58N2te/X3eVXMVlgFx0Nt6gOAY2s5AHnWpSVGWeKTemW8H2jjNllUo3UDw+tuVXJcyhtcOD6GhWX5GkkyLJJpDEKzbbC9bdpstjwszxR7qDdTxuD1NLc1Za8b3Zrm2e982ogsfvbC/mep86GS48/ZW3md/lUKkmvMRZLXvvQdjdJHn0yT73yH5V5UP0lfOvKumVzidAIrxX3rVRUirW54LOOs9FqKarkcwocgqdBTI4BU/IfZe76o3xgWq00oAoVisRWzD4ke2ZMnmTk+MS/PmO+1X8JjtVhSVNjSTZaYMiU3BNaZ4sbjQfjxzLJFr3H7BJ4arYt9Kk1mCxNloRneYgAi+9I8fGro9LmnJY2J+d5gQ+5oW2cADqap57OS5NA2kNcz6onLJRu8DynixKg5JnDGvI80PWgWqifZzLzicTFCNw7AN+6N29Nga5foo0P6jPts77+h/KLQfSnHik9i/KPkR+9x9LV0CaW1VMEoiiVQLAACw4Cw4Uv59ngQ6Qd6148daRxPJ8lzk5y7Zpn+HwkhLSQxux4krufUjj76W2njj2ijSMcPAoXboSNzVTGZkWPGqLS3p/FRMXqSlqy9LiSaqTTVCZaH4/GBVJJoJSLigQ2YMmJJU7iui9nu0UZQtsG0kn1rjyzF5Gfrwq/DimXgeOx8x0rJkipHUxScUkHcRC+MdmiWwAJYnYE8aGLiQqkHiDU+Z50O7VIhpuPFbal+WSwt1qRbCdE0uJJqBmvuTf1qHVWXqwWRTrfmQOg2qHuhVhlFQSSi9huaugTzRWVpqbyrKlFWjoK1KtZWV2EeeZIlTDhWVlNh2JydFTE0Kx/A1lZW+PRlxfuDsJ7VOWVcBWVlIn+p3/E/dBY+zSxmXtGsrKLxu0dPy/5sSs29o+tCTWVlcf6h/QmD9EeU7foi/wDUV/cb/wDNe1lYV2gsn82fRuL9muaZ/wD6hrKytWM5nkAY1i1lZVzFRNqB9of9M17WUpjodith+Aq2nCvKykM6JAarycaysqEPDXgrKyqZaPG4VFFXlZRICRNWVlZRij//2Q=="></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «از حکیمی پرسیدند: از چه زمانی باید تربیت فرزند را آغاز کرد؟ حکیم در پاسخ گفت: بیست سال پیش از تولد فرزند. و اگر به نتیجه لازم نرسیدید، معلوم می شود که باید زودتر از آن شروع می کردید.» بنا بر این سخن حکیمانه، در تربیت فرزند، نباید از نقش «وراثت» غافل ماند؛ زیرا بخشی از هنجارها یا ناهنجاری های اخلاقی، از راه وراثت به فرزند منتقل می شود. آن گاه که دو انسان ـ به عنوان پدر و مادر آینده ـ از سال ها پیش از ازدواج، قلب و جان خویش را از ناپاکی ها و صفات ناپسند می پیرایند و روح خود را به اخلاق نیکو می آرایند، در حقیقت بخشی از سلامت روح و روان و تربیت کودک آینده را از هم اکنون تأمین می کنند.</font></div> text/html 2018-04-12T18:20:26+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی چگونه اهداف کاری را پیش ببریم و به نتیجه برسیم؟ http://www.t-rahgosha.ir/post/1940 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mutc irkmEnPjYhhU-s4mcypHTTek" style="" align="center"><a class="irc_mutl i3597 irkmEnPjYhhU-dTEICwVRfZc" rel="noopener" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiR6fnZrbXaAhXMfFAKHSeaCx4QjRx6BAgAEAU&amp;url=http://mahanteymouri.ir/modiriyat-zaman/&amp;psig=AOvVaw1Dt-H4XYZM8t_w4BUsnihG&amp;ust=1523643818072151" style="top: 20px;" data-ved="2ahUKEwiR6fnZrbXaAhXMfFAKHSeaCx4QjRx6BAgAEAU" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwiR6fnZrbXaAhXMfFAKHSeaCx4QjRx6BAgAEAU&amp;url=http://mahanteymouri.ir/modiriyat-zaman/&amp;psig=AOvVaw1Dt-H4XYZM8t_w4BUsnihG&amp;ust=1523643818072151"><img class="irc_mut irkmEnPjYhhU-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫تمرکز بر روی یک کار‬‎" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhASExAVFhUVFRUVFhgVFhUYFxUWFRUXFhUVFRcYHSggGBolHRUVITEhJiorLi4uGCAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lHiUrKy0tLSsrLS0rLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLy0tLTUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS01Lf/AABEIAMABBgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABQEDBAYHAgj/xABLEAACAgEBBAgDBAUIBQ0AAAABAgADEQQFEiExBgcTIkFRYXEykaEUQoGxUmJygtEVIzOSk6LB0kNTVLPhFhclRFVzlLLCw9Pw8f/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMFBAb/xAApEQACAgEEAgEEAQUAAAAAAAAAAQIRAwQSITFBUQUTFGGRIhVScYGx/9oADAMBAAIRAxEAPwDuMREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBMPa+0a9NTbqLSRXUpdiASQB5Ac5lzW+nFiXbM2juOrjsLlJUggMoIZTjxBBBHhBKVshegPWIu0W2hayLTp9P2e6XODuntCz2sTurwUcPDzMsdIOuXZunyK3bUOPCod3+u2B8sznHVJsu7VbO25p6CBZYlCrvHAP9JkZ8MjI/GQ/VpsTSvtI6LaWnffOVRSzJu2plirhcZBHLjjgOeZBaj6B6AdJG2jo01bVCrfdwFDFsBG3RliBk8D4TZJibM2fVp61pprWutfhVRgDJyeHuZiVbfobVvogxNyVC5hjgFY4HHz4g49RJK99GdrdZXSjWW2LWi8WZ2Cqo9SeAnPekHXPs2jIqL6lx4VjCZ8Mu3DHqAZK9b2yNRqtmX1add58o5XxZUO8Qvm3AcPScd6ndh7L1dz061XOoBzWjOVrdRzAAwd8HmCeI9jASO/9EdrtrNHp9U1YrNyb+6DvboJOOOBnhiTE551pdJW2Roak0lW6zEVVkJmulVwTnwyRwA/hNs6KbYGs0mm1IGO1rViPJuTD5gwGvJLxKZmtdPOmFOy9P29gLMx3a6wcF29/AAcSYINmic26tetNdp3Pp7KBTaFLpusWV1GN4ZIGGHOTvSjrD0Gz7ko1FrCxgGIRC24p5M+OXtxME0bZEt0XK6q6sGVgGUjiCCMgj0InkalC5rDrvgBiuRvBSSAxXngkHj6QQXoiIAiIgCIiAIiIAlJa1eqSpS7sFUeJ+g9T6SLLai/4c0V+ZANzD0B4Vj3yfQQQ3Rna/adNAzbaqeWTxPsOZkaekTP/QaO+z9ZgKk+bnP0mZotk01HeVAXPN37zn3duMzTBHLIX7VtFuWnoT9uxmP90Tz220h93Sn0BsH5ybLSkCn7IYbV1qfHogw867Afkp4/lLun6TUk7tgepvK1cfUZHzkpLd9CuMOoYeTDP5wOTIrsDAEEEHkRxB9p7muXbCasl9Laam5lCc1t7g8vfjLug2/3hVqE7KzkP0H8O6fDj/DOeEE7vBJ7US1qbhSyraUcVs2d1XKndJx4A4nC+qyvVq+29lXb3aNp7G3WOcWnuFgf1t9Tnx4Tausbrdr0bW6XSp2moUlWZxiuo+x4ufTl6+EjeoLQX3Wa7ad7MxuxWrtzc53rCPQYUfhjwkF1wci2J0k1+zHuXT2tQ7ELapRDxQnAKupwRk/Obb1cprtq7X0+ruLWdiwa23dVVCoDur3ABkk4xzn0bds6lzvPTWx82RSfmRLtGnVBhFVR5KAB8hJIsuT5061tRrdm7at1tDtX2y17jgAqyitEetgwIPGvOPYz6MmPq9FXapSytHU+DqGHyMBM+bP+eza2Mb1HLn2Qz788Zmu6XQ7Q2g+p11NTM9Z7Wx6VCbreaBMd772F48zPp7/kRsz/ALN0n/h6v8smNLpK6lCVoqKOSooUD2A4SBZ8nbS6fbU1VTaW7Um1HwpRqqSxIPDiE3t7IHHOZ9JdW+zX02zNFTYpV1qBYHmpcl90+o3sTE6U3aujUaQ6PZtVwcv2rndUqQpKjex3cnjvHOcY8ZKdDNfq79LXZrNOKLiWygPgGIVsfdyPD+MEvo1jVdKLT0hp0It3aU07F04YssZd4fiBu4/Gan13060a/R6irSm6mmrK5qNtfal2L76j0FZ4+UjuvHovq0138oUpY1bqmXq3t6qysbvHd4qMAEN7zSdN092uQKk12obPAAHec/jgsT+ME2dO6r+mjavaC1anZ9FdwqcpbXV2bgAcVIP3SPynP+s3VKNp7VW6jfdrAK3Z3U1AKoUqoOGBXHOb71XbC1OmOo2xtR7VCUkJ2xd7Nw4LOwOWAwMAc+JmsdZPWSm0SadLpFCk7nauite4JwFr4EoD7k+0Es7D1Rak2bI0JbwQp+COyr9AJznbdmt0XSXT3Wt3NTalVZXO61DkV9mQfFd4Ejz4+M2pulVHR/Zuh096M+o7AEVLwy54vvOeCgM2M8T6TQOiGv1e3Ns6e+7jXpm7XdXPZ0qh3kVfUsF48zj0gjyfRsREkoIiIAiIgCY2u1a1rk5JJwqj4mY8lUef5c+UvXWBQWJwAMk+g5zA0NRdu3ccSMVqfuIfE/rN4+mB5wQU02iZmFt2C4+Bfu1Z8F82828fDAkgZUyhggpKGVlIB5lYxKwCkpPUoYBSYu0NBXehSxcjjg+K5GMg+BmVEBmuabVvpLFq1B3qm/o7SPh/Vc+Q+nPl8O0JjwmHrdIlqNW4yp+YPgQfAjnIfYGrei06K45IGaX/AE1xnd/DB9sEeAyCdcM2aIiCwiIgCIiAJTErEApiUCDyHynqIBTEoKx5D5CeogHlkB8BCqByAnqIAiIgCIiAIieLWwCfKAYOq/nLBV91e+/rx7qn3I+QMkBMDZAyhsPOxi37vJfwwM/vGZpcZxnjAKmeSZi7Z1409F15GRVWzkeJ3QTicD6T9OtXrcqz9nUf9HWSAR5O3N/y9JlkyqHZ7dFoMmqf8eEu2dW231haSmxaKz29rOqYQ9xSzbvefl48hkzb5829Ddn2XazSiutnC3Us+6CQiCxSWY8gMAz6TEjDOU7bNPktJj0zjCDt1yJSVibHLKRBiAUxEqTEElBIjpTs021b1fC2o79ZHPIwSv44+YEmJzu/pTtKi/aXaaPtK6VD1leCIOSkseLgqSxxxBU+ErKaj2bYtPLNajX+3Xk3jYG0hqKa7RzIww8mHBh7Z4j0IkjOf9Xm2d+1xuMi6lPtCKQQA4O7aEz8S5zg+SidAkp2rKOLi3GXa4YiIkkCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAJHbetK0vjmeA9zy+uJIyK28f6Aed1X+8SSiGSNVYVQo5AAD2AwJoHSDorrr9qUahdRu0JgqynDUqAN5Av3i58fXiOAz0Kav1gdKDs/TrYgVrHsVUVs4IBzZnHLugjPmRM5pVcj1aSWRZKxq2+P2X+nuktt0GqrpUtYyAADmQGBYDzOAeE+e9mvWl1TX1lqg47RMlSVB7w4ccjy9MT6D2N000WoqWwampCRxSx1R1PipDH6jhOXda+n0RuS/TX1M9hItStgwzzFnd5Z5H8PWefOk0ppnX+JySxylp5xavzz2dl2Xpaa60WhEWsgFQgAUgjIPDnMua51c3l9m6MnmK938EYqPoBNjnqi7SOFmi45JRb6Yic66wum1mj1ekrrOVQGy9P01fuqufAgBj74myaPpts+xQw1lS5GcOwRh6FW4gyqyRtqzSWjzLHHJt4kbBEhx0r0H+20f2qfxlf8AlRoT/wBd0/8Aap/GW3L2ZfRyf2v9Ml5EbY6T6PSsEv1CI5Gd3iTjwJABwPeVbpRoRx+26f8AtU/jOF2f9I7TYG3A1GoZQ+M4TJCYH7IAEyy5dtV2e7RaD6zk8tqKV9H0LpNVXai2VurowyrKQQR6ETXemPTGnQtp0cbxtYbwz8FWcPYf8B48fKav0F1f8m6vU7N1FoCEiyl27qkkDPM4XIxw81PnIzrd2PWzDXVXq+/upYvaBsYGEZBnlw4ge/nIlkey12aYNFj+5UJu4vp+76N86TKK7tm6hMYS4VcOW5cuOGPDgMTahNELmzYmmsJ7y1ads+OUZRn6Te1M2TtWcyUNk5R/JWIiSQIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAkN0hbH2c+V1X+8STMhOlqn7OxUZZeI98cPriSiGTU5p1zdH7bq01SMStCkOnkrHJsX15Z9B6To9dysocHukBgfQjIPynNOsXrCqFdul0pFjupSywcURTwYKfvNjI8h9Jjm27WpHv+OWX7iLxK2v+eTj0qikkAAkngABkkngAAOZnVurzoNo9Xoku1FTFy9gDK7rlVbdGQDg8QZuuxegug0riyqgb45M7M5X1XePdPqJ5IaeTp+D6DP8AM4sblCm2uPwZfRHZh02j01LfElY3v2z3m+pMl56lDPelSo+SnJyk5PycM63dhWVao6kktXqCME/cdVA7M+mBkex8poc651ydJKjWNCuGs31ew8+yC8QP2jn5e88bA6rtNqNNpr2vuU201uwUpgM6gnGVzjjPDkxbpvafVaXXLDpYSz8eFx4RyaJ2kdUOj/19/wA0/wAsuL1R6HxsvP7y/wCWR9tM0/rWl9v9HEsS9WXqatxlWGLEPI8D3XXPPiD8p22vqn2eCMm8+naAZ+S5mwbU6H6LUV1VWadStSha90lCij7oZSDjhyllppGM/nMFpKLa8nANvbUv1jnVXAH4at5VwuQCQvvjJkbTSXZVVcsxwoA4knkBPpWnoro10/2UadOxzkqcnLcO8WPEtw55zPWyui+j0zb9OlrRsY3guW/rHJEt9tJvlmK+bxxhtjDrr1RE6/QnT7IWlsZroqRj4bw3d4/PM2fQ3K9dbqcqyKynzBAIMg+nluNJYP0io+uT+UkOjKkaTSg/6mv/AMonrXHB87JuTcn5ZJxESSBERAEREAREQBERAEREAREQBERAExtoU79br4kHHvzEyZQwDm+u6PajaOmSqvVmkUb1T1EHcsHA1lipB+AgccjgfKand1UbQVgAaWUkDeD43QeBYhgOXkJ1C4/ZdUH5V3YVvIHPdb8GYj2fPhNkEznhjJ2z3ab5LPghshVf4MLYuzV01FNCfDWgUeuOZPqTk/jM6ImiVHibbdsoZy/rC6x2pa3SaUEWL3bLW+4fEVg8z+seA9Z1CYGq2JprCWs01TseZatST7kjjKZFJqk6N9LkxY8m7JHcvR81bN0T6m+ulSS9rgZPE5Y5ZyfHAyT7GfT+m04REReSKqj2UYH5TC0XR/SUv2lWlqR8EbyIobB5jIEkhKYcWy7PT8jr/unGlSQxKET1E2ObRQCViIJERLOp1C1qzscKoyT7QDS+sPUlmpoXxP1P/wCfWbrpatxET9FQvyGJxzam0na/tCzOzOzgDGVXezhR47o3F4Z5ZmybE6cHgrd8Dgc8HHuJTcrLKLo6JKZkaNoh0V1yAwyM85iPtR1OPzkSyqPZaGKU+ieia9/K9np8pmUbXB+IfKQs0WaS02SPglYlqm9W4g5l2aJ2YNUIieXYDmZJB6lMzCv2ii8uMj7teW8eEyllijaGCciYfUKPvCY1u0AOQkS1stlpk87N46VLslP5UPkIkTmJT6svZr9vD0bXERPac0REQDD2poVurZCAcg4z+XseUjtg68g/ZrSe0TO6T/pEH/qGQD58D48J2RO29k9qA6ndsUhlYcCCORB8+JHqCQeBgglokPsfa++eyt7twzkcQHxzZM/VeY9RgmYgkREQBERAEREAREpAKzT+mG0y5GlqG87EAgcfXH0/xkhtnalzk06RN987rv8Acqz5nxb08Jd2DsAUZsdu0ub4nPhnwXPh6+PpykBHO+knVvY2LCSzAcGrJynpjy9fGarX9s09iC1VtTeCmwjDqueO8RzwPOfRM13pV0VTWKMOanByGUAgn9cfeEo4ejSM/ZiavUDdXdPDHDHLHhiY4vJ5mebOjdumRVrY2VqPH4h5kDy9piLZwnlypqR0dM4uHBIB553jnhMau3wl9XkeOTV2mZlNpHIyV0u0vBx+MhUaehdiTGbXRlPEpkzqtpY4KPxMjLtUx5mUNgbgeEj9XaVOD+B85E5yfNjHijHiuS9ZfKJdI6i7JbjD2HBmZvt8EnXbme96R+zrMqPaZqmEysuGXRKSmYkkG3RETpHGEREAREQCO2rshLxxGGGCGGQQRyORxBHmOMjk2ldpu7qFNieFqDLAfrqPi914/q+M2KeXQEYIyPWCC1o9ZXaoeuxXXzUgj2OOR9JfkRfsGosXQtW/6SEg/jj4h6HIgJq05NXaP1huN/WXh/dgEvEixtG4fFpH/cdGH97dM9DaVn+yXfOn/wCSBZJSkwPtWoPw6YL/AN5ao+iBp4bS6h/jvCDypXvf13z9FEEmTrtoV0jNjhc8h4sfJVHFj6CYBF+p5hqKT+F1g/8AbHzPtMzR7LqrO8q5c83clnP7zcfwHCZsAsaTSpWoRFCqOQEvxEAREQChE1vbOxTlnrGQeJUc8+JE2WUxKzgpKmXx5HB2jn608ecuoJse1tjh8unBvEeDfwM14oVJBBBHnPHODjwzp486mvyXVaW97Pe/AS27z0Gxj6ShqXFfjj0yZkOoZd1hkfl7SxUn/GXsyyRRsg79E9LEjvIfHy/aH+M8tcJPEzA1OzEbiO6fTl8pVxLRn4ZZ2ce7M0PMejSMi7oIP0nqqlweP5yhd0zNSJQRLIoblEROkcUREQBExdp7Qq09T3XOErQFmZuQA/8AvKetBrEurrtrbeSxQ6nzVhkH5QDIiUZsAmaf0e6wdPrK9faldqLpC+/2i7u8qhjkeR7p7p4jhmBRuGYzPn3bfXjrLj2ej0y1bxwC387Yc8t1cAA+mDOkdUB1zaOy3XtabbLmYC7IYJuIoAU/CuQTgAc4Jrg3uIiCBERAEREAREQBERAEREApInpBp1NZfHeGMGS8wds1FqbAPLPy4ys1cWXxupJmmJcpJweI8JcBmHagPLnMf7aVOGGR5+P/ABnOT9nWVsmUeXQ0wNPeGGQc/nMpGl0yGi8TKZlAZXMJiiqmesTwDPWYoIqJWeC0SCxuURE6JxRMbaGsSmuy6w4StGdj5KoyfoJkyL6UbNOp0mq06nBupsrBPIF1IBPpkwEaJ1k2U7V2I2ppswqAahQxCk9nnfRxn4sb3DzAmP1G9LKm2f8AZ7rkR9MxUb7qpNTd5Tx8Blh+E5ds3qr2rZctD6Vqk3hv2My9mo8XGD3uHlJLpN1M7QqvYaWr7RSeKN2lSsBjk4dl48+WRILHZuinWDpNadWA6V9ha1a71i/zlY5XLnHdPHz5TC2N0q2ftNNp6UmuusPZSx7RFN6Ou6blIxz48ePhx4zjet6m9rItZWhLCy5YJbWDWc/C2+QD4csymr6m9rItZWhLCwyypbWDWf0W3yAeGORMAzNmadth7a06V6hLqrXRN5GU71VrBcOBnddSQfXHrPpUTgHV51QaxdVRqNai1V0utm5vqzuyHeUdwkBcgE8Z38QGViIklRERAEREAREQBERAEREATyw5z1EA5lt6hqLXUjhnKnzB5SIrv3nAJnWdo7OrvXdsXI8D4j1Bmm63oAS2a7hjw3gcj8RPHPA7tHUw6yO2pcMjtON05EkEbPET1T0Q1CKc3ocA4G6ST6Z4TVtTbqN498rj9Hh85nKLj2jSMo5H/Fm1K0ugyK2Zre0Xjwccx5+omeGlEy7Rflcy0GnoGWTKnuJTMQDdYiJ0TjCIiAJg7a0LX0XUra1TWIyixPiQkYyJnRANI6KdCtRpNRXdZtO69U0y0GtvhLA5z+yPDPe8yZu8RBLdiIiCBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAoRNP6WbFwTcg4H4gPD19puM8uoIIIyDzlJwU1TNMWR45bkcj4rxBwR4yS0O0A/dbg30PtJPpJ0bZc2UjeXmV8V9vMTSrN4HxBH0nOcJQdM7MckcqtG4gy6kjdm64WL+sMbw/x9pnq8koy7Ky12kQ2Qf//Z" style="margin-top: 12px;" height="330" width="450"></a></div><span class="rn92ee irc_msc"><span class="irc_idim"></span></span><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;"></span></font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">تمرکز بر روی کار، تعیین مسیر درست و کوتاه برای رسیدن به موفقیت است</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">همه ما دوست داریم در زندگی خود برنامه ریزی کرده و بر اساس آن قادر به تحقق اهدافمان باشیم. اینکه بدانیم در طول هفته چه کارهایی باید به اتمام برسند، یا تعیین ضرب الاجل برای مسایل گوناگون کاری مواردی هستند که به موفقیت هر چه بیشتر افراد در زندگی کمک می کنند.</font></p> text/html 2018-04-02T16:47:24+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی راههای موفقیت در زندگی http://www.t-rahgosha.ir/post/1939 <br><div align="center"><font size="3"><a href="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Frozanehonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Fmovafagheyat-1.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Frozanehonline.com%2F%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2581-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B2%2F&amp;docid=b0yiVD2pxMU1dM&amp;tbnid=Szzt5nFDF67BNM%3A&amp;vet=10ahUKEwjknMXvhZzaAhWLjqQKHbJWDu4QMwguKAAwAA..i&amp;w=500&amp;h=300&amp;bih=639&amp;biw=1024&amp;q=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&amp;ved=0ahUKEwjknMXvhZzaAhWLjqQKHbJWDu4QMwguKAAwAA&amp;iact=mrc&amp;uact=8" class="rg_l" rel="noopener" style="width:290px;height:174px;left:0px"><img class="rg_ic rg_i" name="Szzt5nFDF67BNM:" alt="Image result for ‫راههای موفقیت در زندگی‬‎" style="width:290px;height:174px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-top:0px" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSEhIVFRUSFRUXFRUVFhUVFhUWFRUXFhUVFRYYHSggGBolGxUVITEhJSktLi4uFx8zODMuNygtLisBCgoKDg0OFxAQGy0lHx0tKy0rLS0tLS0rKy0tNy0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tKy0rLS0tLS0tLS0tKy0tLS0rLf/AABEIAK4BIgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABFEAABAwIDBAUHCgMIAwEAAAABAAIDBBEFEiEGMUFRE2FxgaEHFCJUkZLRFRYjMkJSsbLB8CQzNFNicoKzwuHxQ6LSF//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgQDBf/EACQRAAICAQMFAQEBAQAAAAAAAAABAhEDFCFRBBITMTIicUGB/9oADAMBAAIRAxEAPwDuKanqWM+s4Dq4+xJrajo2OfyGnbw8Vk3ylxJJuTvJXDNm7Nv9OuPH3mmGKxfe/wDV3wRHFovveDvgs01/7ulfis+qlwjtp4mk+VYvveDvglHEo/veDvgs32pbQTxT1UuBeCJoPlOP73g74IziUf3vA/BZ4JTAjUy4DwRL8YjGfteB+CPz+Pn4FUbEq6a6mXAvCi7Fczn4H4I/PWc/AqmS7p6iXAvCi288Zz8D8EfnbOfgfgqpG4p+eQeKJaeds5+B+CHnbOfgfgqsFEUaiXAeJFqKtnPwKPzlvPwKqgnGo1Eg8KLHzlvPwKMVDefgVS4hXxwM6SQ2FwAAC5znHc1jRq4nkFOYn55E+NE3phzR9KFERtKrysXjRK6Uc0OlHNRkAq8jF2Ik9IEfSBRkafkYu0kZwhnCZQCO9h2j2cI7psIwjvZNC7oZklJT7woXnCHSBNlEjvY6HQ4JSjlOxuuFUZWJoWgggqEV+PC8Lu1v5gsm11tB4LV4+60Dj1t/MFlgbG9t5/HQLB1X2v4bOn+WOB+7hzTkZJ04EadSauOXh4JbH23DXXu9qzHcc19iON3ckhqX4oEKa+6Nu5JZ1pxhFk0IVGlgpnknAbJokUnWBNXTgKoBeZKCQFFxPFYacB00gYHbr6k6gHK0XJtfWwVEMnWRlqxlXtW2kq5Ial8kjXua9pDGhtOx18rDrd3WerQKTtZth5pJE1sQkZIwvc7Plsy4HocCdb68wlYGpDxfLcX32vrbnZR6rFIYnsjkkax0l8ma4BtvGf6oOu4m65DFLPV1k1RSQvc4yRlrybOg1FgSDlykBwLTfQrq2L4Iyp6MTFxYx2Z0QtkkcPq59LkDlfjqhOwMdV1Bqp5BSNmm9PpIpMzom002sT3CR1w6NwFwADx5romHse2NjZXB0jWND3AWDnADM4Dhc3Kh4fhUULnPjblLw0EXOVrWjRjG3sxo1NgBqSeKsrq4okVdAFJzIKrFQ5dC6TdEXKkxUOZkd0wXIjKn3UKiUCjUQVAToqBzTUkJpkkIXWfxbaRkfot9J50DW6kosHpamR3STnI3gzie1Ck3tFCcKVs0d0kpVkgro1RCCKJGUSBhFOQcU2U5BxTj7E/Q6gggupJXbQfyHdrfzBZUHj+N/ALU7RG1O/8Ay/mCyzXiw36cd9u1YOq+1/DZ0/ywxv6kp5J60yL6ac0sOO79/wDazHeiQO/q0QSG9Z7bJbQECFtFk5fim4zcJbUCHQnGpolKBTJHbowm2aqBtBXRxQkzOc2N5Ebns0LOk9HNfgOtWmBbMcDuIOttOfLtWZ23q4RDLZ8bamKLNGXZRI1rzlJjc7iQ1w0KzWKbR01PA6kw/NJJNo6QZnXc8BrnX3vkd1aXPcoVRstUX6XEDK7QRxNhIklc6xyNuAWxs0tc8SiySknqnVLmRMY+onBLWyOuZHx72gszEXF3ekSdCOS6HjGCRNw6HztjpJaWMNYIy7M6R1g2MEC5aXWHddX+zuHxwwRtZD0Ry3LXWL2l+rg5w3m/crUFCQjOeT3D5YKMMmZkcXvcG6XDTa2a243zaLTgJIQuqWyAMFKumg5KzJ2AsFDMmM6Q+VFhRKfImnThQJqi29VNVjDWo7xqBfvqVVYnjTIgS51rdaz9ZtMwA+kuabR4pJVSZI7uubADW6EnJg+2Ktm7q/KRCHFoPikUeM1lc8RU4LWne87gPisjReRzEJI+l9BhOoY469/JdU8kETmU8kUzQ2aF+R47Nx7CFoWKNo4vK3dGl2e2bjpm3+vIfrSO1JPVyCu0AQuc7R4zXYfWdK8mWjkO638q/wCi62orb0cN2zozk2mcOrWzRtlZ9V4uE6UpclIIoiUaSVFjCunYDvTKep+KqPtBL0PIIILsQV20B+gd2t/MFjwRf98VrtpP6d/a38wWOJB9iwdX9r+G3pvljkZuePbuTjXDed4Ptvv71Gdpu7k+w6/vjqstmhofk1t+n6pbX+CY1Jseu2ncnY9NOQ/7TJY/dHn1v7EwwaXH/Q6kbB1nTiUCofz3TNfXshbnkvlzNaXAXtmNgXchzPC6cjKOanbIxzHgOa4FrgeIIsQgTKvaXGIGRSxOnDJCz0WsP0ozaNyC4ub7hfgmsChmqIJI6yM9E4AM6TKJXDW7nhtspuGkaAjxUjDNn4YDn9KSW1ullcXvtYAAE6AAADRXAcqEVGB7JUtM7PGwl43Pecxbf7vAdu9X9+Kazoy/RNE0PhGCo7ZbcUpsw5p2KmP3RFyi1lfFE3NI8NHXx7BvKj02KtkGZjHkHccpH4qgosMyS5yadN1EdqYlqLJN0NKx2SVQ6iqAG9V9fiQbxWVxbaFrQfSSVstJLdlxieMBoOq57j+0RNw0quxHGZZnZYwTc2AAuVutjPJM6TLPXEtB1EQ3nlmK0Y8XJxyZf8Ri9m9nazEHgRNcI/tSO0aB28Su3bG7AU9EA4/SS8Xu4HqC1FHRRwsDI2hjW7gBbcoWLYuIxZgzO8Au77Yq2Zt5Ml4jXRwsL5HBrQOP6Lk8W1zxWTyw2yyW055dxT+1UU9SLvcbcGjQBYdlHJE/jvWaefu9GmPT1uyfSbU19PWPqXOc9sh9Jh1bbhYcF1rZ3aWkxSF0ehdYiSM7xftWOwekbMyzmjUKu2f2fkpcTjmjachuHW3WPMcVOPPvTHkwJbo3uHxyYc4RWdJTPPoOGroj91393rWpEwcLgoSEOGov2pLW23LQrVr/AAz0v+hoihdAlAUEnabj3JglPU3FVH2D9EhBBBdjmVm0l/N32/u7/wDEFjBp3rabRf07/wDL+YLGac787LB1f2v4bem+WHpbqtv/AES4jv4dXPtTQeAbH8E4Ce39VlNI/fcLi++3EJQcdb/DcmWO4bvbw7EAb6fj+KBEm/Hr118UebiLfspiKT8UvNvta58bIsTRJv4Iw7l++ajxScL8ilh9rk7tfBMVD2bikPlAOpA5XO88h1qlqdoooouleHszZsjXtLXvLRcWHC+lr23qslgqKyN4ljZFG4tMPSMzyNsXZngaZX5SLG+hQI0eLYn0IjJBc2SVkbiDYt6S4Dhz1sOHPgoeBumY1/TF1s/0QkcHyNZYfXeN5J17EJqdjujzXd0JBaXEn0g3LmPBx7e1Rq2rsEWNRFYrjIj4hZTEPKG2M2BzO4DrVBtviDsuhK50JDmuea1Y8KkrZxy5XF0jsfk9qXV9VLU1Di7oiGsjOrW3G8Dmug49tNT0Tc0jwCR6LBqTz0XIPJBUvbVyRNBPSNBsATuO88u1dR//AD2GoqfOa09LYAMh/wDGLfe4v7Ny6dm9I5d2zbFbM7Wmvd9BTSGMfWkdZrB3nf3LRYlgpLCWuAKtaeJrGhjGhrWiwa0BoA6gE6HLp4ov2Qptejju0eF1rQ4tjJAB1HJclr69+ciUEWOoXrapgLjfQs4jj2Bcw8onk2E7g+naGmQ6jgOv8VMYKISm5Fr5LNl6XzaOpa3M54uCeGq6DPUNZvOvALObLUfmlJFSsN+ibYu6zqVZiPW51PNLyJegULe4KiZ7+oKL5kFNQXKS7vZ1j+fRXzUQItZUdfs+13BauyBjC5vHZam0UGCYPk4LRRUwGthdGwWS8yuONImU2x1ESk3RErqcwyUEm6CdgAp+l4phP0vHuVQ9ky9EhBBBdzkVe0v9O/tb+YLHNPOy2O0p/h39rfzBYqQXWDqvtfw29N8scc0k6W0QuB+CZZoepSMvJZTSGeJ7N3MhKaP32pp9xxPWnW2G879NTx5JCFR9m/iAnmjlv4KBiVQ9kTnsDS5tsocQGm7gLE3FtCdbqFQ4gyqhka1oJHoubmIYXuYDZrxrbcOBTJbJWOVzI4njpAyR0bnMbnYxxtvLS7t5Hio2EVUtVTvM1o2yXEZjLg/La2fMeJOoNhu3aqE7Z4vZTdKQ98T7vcXEhseYv6NoP19QG3dra6u+nFtTuQFNkKmwoRvMj3ulltYPkIu0cmNFg0dimPnt3BR5KgKJPUW7fag6Uh6on61V1k10JJv3uTMTHSnKzXmdwHaVUVbE3RjdqoS9psNeA337FK2Q8lMtQRLVkwxXv0dvpXjrvpGO3XqXS8HwNkZDyA5/3jbT/COBVTiW3PSTihonMErnZDPMCI43cQ1pF3u0tyueK9DHFxW5hySUnsaF1RQ4TA0WbCwmwDQXSSO7rue5Ue1u0U1Zh7pMNMzHxSN6ePI6OcRkG+Ub7bjpfRM4rg7sVpI3ecRCppZHjO1r2sLg7UPY4Zo3eiD2rGyYjiFP9P8AKbHyNeGmDpXvkcb2IdC5guPYuhyL3ZPylQUv0boaoROIuZZem6J32i27Q6x5X4Ls9PM17WvY4Oa4BzSNxB1BCwdTsk+tiaX1U0MdQ1j5qYBjgHEBxDHvBcwX4XK1sRipYGtzBkUTQ1tzwaNAOJNkIC0a6ybqBc3vfTdfd1rme2HlQETSKdtv77hd3+VvDtKrfJltPNVTzFzySGAi58FM3sNLc6s1oG5DMo9I8lgLt/FO3WU7jiASWlApiFFAOSCUbSgYu6NJuiLkxDmZC6S1C6dioWjum8yGZOwocBUil49yiXUmiO/uVwf6RE1sSkEEFoOJVbT/ANO/tZ+cLFkrY7Wf0r+1n52rDscVg6r7X8N3TL8P+khpCNr/ABTWdNzTtZbO4AEgC/MmwHedFlNBIFWzNkLm5rFxbcXyi1zbgNQqTHMQZI4U0Yc+Uvabtv8AQm4Ikv1XaeRAIulVWHzPc5ueNkUh1cxv0zm2/lk20Au4ZtTqrGipI4W5Y2BovfTW+7Uk7zogndlWzBpZn56qQ5XWBhic8RkNtbMbgG5BNrcRqr6JgY0Ma0NaLWDQBbsA03IjKVGmqTr2a9qCqJEk27VQpqkdnVfxUOrrLcf3ZZ6uxM8+xVGNg3RdTVwaN/foqubExewuSdBbmoFJTy1BswaA6uOgHx7Fp6LCYoAZHkaC5kfYZedvuhd4YGzlLMkR6DCZJDeUlo+6PrHt5LUYdStYLNaABbQb+3rKyW3GOPhoumpnAmRzWtkbYgNcD6TTz00Kg7M7OGQw1sGIzPf6JkzXeD96Ii+ljcWN925a4wUfRlnNy9iMJxCuxOSfoaxtKIXjJCB6RFzYlwGYjTU3O/dZX2L7PtqYIYa2WFteWu6KVno5yw3sQAMw1FxwvcarO1+zDJ55qjC6kRyRSOEjLuZlkJJOR7dwJvwI0KtNm9lKkVLKuvqBM+L+U0Oc+x11LiABa+4DtVHMqdm6KqfHUUMdI1r3Hopqsuc1jQ14dmcBpJKCPRcNbWXUKLCoowx8zYpZ42NDp3MaHOyi2a53cNbqZRtc/wCqNOZ3Ko23oRJA6Nzjltqwfa6jzHUUpSS3ZSjeyKvaDynwQkNph5y69nuafQaBvIP2z2adalYViFJiTTeZwfa2+zmH/DuC4jiOAzRPJjacvAfokUk7muDjniePtC7T7RvXKUr3RfY1szpmKeRid7iWVjXtcd72nNbu0V7sxsd8ltORwke/R2mp7Fl9mNssSBDQ5s8elg4Wd7WrpGFTTzMvPE2M3BaWkl1uu6mU1VWNRle5aUubL6QsTrbkngUjMm2O11XFy3LokkoAppzkAU7ELJQBSbpQQMU0pV03dKzKiRWZEUguRB6LGLuja5R5HINeiwJBcpeHnf3fqq8PU7DDq7u/VdMb/SIn6ZPQQQWozlRtYf4V/az87VhM1luNsHWpZO1n52rnxkvZYOq+1/Dd0vyyWJAm4aNoJfYlxv6Tjc2Ls2UE7m33DgmmyJ3pVlNBJZoAka3N0hsg70czikMDpOKqqyqAvf2oV9WGC5IAsqaKkmq3eiMkd9Xnj/hHFdMeNyZM5pIg1tc5xyt1J3AalWOF7MOd6VRx+wP9x/RajCsFigbZrfStq86uPwVJt5WzQUrnQXDiQHOAuWt4kcuGq3QxKJjllbLGtnFPC5zIi/oxpFGNTyFhuCymDY1FiWemrWta4PzRMBcy4A1BN/ScDwKyeGbSxQPbM1s75bfSF8wyvJ36W1V/NhEeJt87pD0M7XASNOgzCxBuNzuviuxxuyY2M0pGHVn0tLOcsEjt7DfRjuVidDwTD/JrKx56CsLGnmHNdbkSxwDvBTcO2TqJJY5cQqelEJuyMai/Ak2F/wDhb+ipHzE5dGje87h380DSKbZTAWUcXQx+m55u99rF7rW3DgOAWwocIsM85t/d/wDrn2JdL0UOkYzvO9558r8uxKLy7Un/AI7ByWeedLZezrHG37Hpqs7mCwH77lBmpw4HNrfmnwEZcskpOb/R3jUfRSVWBsdwCjDZaO4JaD3BaNx4o2uU0U5sh4ZhEUX1WNHcFZZ02Sk51a2Ie465yRdNOkQYbosVD7XpwKODZLEiqxUPFyPMmC7iiD07Ch1z0kSJpzlHdKlY1EmdIkiVROluizKe8faibK/RIa5M9KnWlNOxND7SrLCt7u79VTiRWuDOvm7v1XbC/wBI5ZF+WWaCCC2mYpNs/wCkf2x/6jVztt10PbQ/wknbH/qNXN+kusHVfS/hu6X5Y8XJxp01UTN1pyN+qzGgfDk3iNcI2Zj1D2/glhIma17SxwBB4HikBBpsKEjukmObiGD6o+K0lPoLDcPwWUZK6ldlcS6En0XbyzqPV1rQQVQIGq9PF29v5MOTuvcsHqJMy+8aHgdQnGThAyLoQY7EtmZ87/N/NgyW4OeIZ4wdDlI3q32XwBtJF0TCXuc67jbVzrWFhysrpjLnkP3uUyMW+r6N95+0e9c55YwLjibBR4eAby6nhG0/md+inySFwAPot3BoFgO5RWvS+mWKeaUjRHGo7kgABKz8VE6S+nJEH/vmuexVEl0ybZImHSBF0iLCiZnTt9LqDG7gpJcU0xNDhdxTRfqkPeE014v1pthQ+NUpr7KMZdUl7+KkfaTGzBAvUJrk4JVViokmVIz2TLnpJck2FDz5FEe+yHSJuYostDrJE5nVc19k8H9aAaJkZUlrlWCo1UqKVNENEyytMA3v/wAv6qnDlb7Pu1f2N/3Lvh+0ccvyy5QQQW4yFBtyf4OTtj/1GrmMLl0vb8/wMvbH/qNXKhMsXUr9I29N8sm3S2TKKJgEbZVmaNBP6S6Q7Uphj065ykY49oIyus4HeCqWpe6lOt3QE6HjHfgepWYdqjks4FrrEHeF0xzcXaJnBSW45R1Ob6uvKysYeOuvgqnDgIW5IxYe3uupTpbnTeumTqG9kc4YUvZZtnASzOSFTCU96fNRu6lnOxaNlunGTdaq/OQOKMVeqBFqJbb9ybdNrvVWajNp1pefS5QCRPZNdKdJdQI+JvyTvS2CAomQyHNZTnv7lTYe67xyCsKkm/UmiX7Dmfy9iisnv+/BIllUZ8ut0DRPdNyRNkuLKA+awvftTMtVySGWomQ6XrVSarTfuSjVjmmFFoJkRl9irfO9UjzjNp1oFRZmVIz34qHnPsSo+fZp2oHVEgtKMXJsm+lsEKE3eOooESmUxCd3JdUdd6hTSpiJ0M60GzTtX9jf9yxLp9brWbFy5uk7Gf7l2wP9o45l+WadBBBegYiJi1A2eGSF2gkaRfkeDu42PcuJ4xhktLIYpWkanK77LwOLTx7OHFd3TNVSskblkY17eTgHD2Fc8mNTOmPI4HBGPUiOQLsQ2Xo/VYfcCMbNUfq0XuBcNO+TvqVwck6RGZF1v5t0nq0XuBH83KT1aL3AlpnyPUrg5EZUnOuvfNuk9Wi9wIfNuk9Wi9wJ6Z8j1MeDkDZyEclSuunZqj9Wi9wIfNmj9Vi9wI0z5FqVwcg86S+mXW/mxR+qxe4Er5t0nq0XuBLTPkNUuDkbZuF0tj9dV1n5t0nq0XuBK+b1L6vF7oS0r5HqlwcuidxTrZN97rpvyBS+rx+6EPkGm/sI/dCNLLkNUuDmpkTcs+l/aun/ACDTf2EfuhEcApfV4/dCNK+RamPBzjBpbuJJVjUTLcRYHTN+rBGOxoCUcHpz/wCFnuhPTPkWpV+jmr5uaiSy6rqRwKm/sI/dCL5ApfV4/dCWlfI9THg5WJ0l7gdxC6p83aT1aL3AjGz1J6vF7gT0z5DUx4OTN5FLDLc11c4BS+rx+6EPkGl9Xj90JaV8hqVwcnazVPNcAupfIFL6vH7oQ+QKX1eP3QnpXyGqXBzDpbIdOF075v0vq8XuhD5v0vq8XuhGmfIamPBy+SoSKWuym51XUzs/S+rxe6EXzcpPVovcCemfIalcHPW4qHb0w+sHErpI2dpPVovcCP5v0vq8XuBLTPkNTHg5gHl7gGgknQBtySeoDeuk7L4WYIbP+u/Vw+7pYN/fNT6TDoYv5cTGHm1oB9qlLriwqDs5ZM3eqQEEEF3OB//Z"></a><br>بهتر است بدانید برای کسب موفقیت در زندگی گام اول این است که هدفتان را در زندگی شناسایی کنید و سپس پس از یافتن هدفتان به این فکر کنید که به چه میزانی زمان و فرصت برای تحقق یافتن این موفقیت دارید.</font></div> text/html 2018-03-08T17:37:12+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی شناخت رفتارهای پرخطر و عواقب آن http://www.t-rahgosha.ir/post/1938 <br><div class="irc_mimg irc_hic ilmzfjTWMp4c-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ilmzfjTWMp4c-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiF0IH3ot3ZAhUByaQKHS4MBqwQjRwIBg&amp;url=http%3A%2F%2Ffa.parsiteb.com%2F%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25B1%2F&amp;psig=AOvVaw3qoTgw1paCkj0VBnnereyM&amp;ust=1520617246100717" data-ved="0ahUKEwiF0IH3ot3ZAhUByaQKHS4MBqwQjRwIBg" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiF0IH3ot3ZAhUByaQKHS4MBqwQjRwIBg&amp;url=http%3A%2F%2Ffa.parsiteb.com%2F%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25B3%25DB%258C-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25B1%2F&amp;psig=AOvVaw3qoTgw1paCkj0VBnnereyM&amp;ust=1520617246100717"><img class="irc_mi" src="http://fa.parsiteb.com/wp-content/uploads/2015/old_pic/big/192635547829402.jpg" style="margin-top: 78px;" alt="Image result for ‫رفتارهای پرخطر‬‎" height="198" width="255"></a></div><font size="3">شناخت رفتارهای پرخطر و دوری از آنها و آگاهی به عواقب آن از مهارت های اجتماعی محسوب می شود. در این مقاله به بررسی این مهارت در کودکان می پردازیم.</font> text/html 2018-02-24T17:07:59+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی نکات کلیدی برای استحکام زندگی زناشویی http://www.t-rahgosha.ir/post/1937 <div class="irc_mimg irc_hic iM0jQkl6l_dM-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iM0jQkl6l_dM-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwjTloCLhr_ZAhVGPFAKHZqnDswQjRx6BAgAEAY" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjTloCLhr_ZAhVGPFAKHZqnDswQjRx6BAgAEAY&amp;url=http%3A%2F%2Fakharinkhabar.ir%2Fgirly%2F3463965%2F%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AD%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C&amp;psig=AOvVaw1rbnu3yFVfUzxpj-djeOWk&amp;ust=1519578734950382" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjTloCLhr_ZAhVGPFAKHZqnDswQjRx6BAgAEAY&amp;url=http%3A%2F%2Fakharinkhabar.ir%2Fgirly%2F3463965%2F%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AD%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2588%25DB%258C%25DB%258C&amp;psig=AOvVaw1rbnu3yFVfUzxpj-djeOWk&amp;ust=1519578734950382"><img class="irc_mi" src="http://app.akharinkhabar.ir/AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=12695096" alt="Image result for ‫نکات کلیدی برای استحکام زندگی زناشویی‬‎" style="margin-top: 0px;" height="353" width="426"></a></div><h1 title="استحکام زندگی, زناشویی,تجربیات" itemprop="headline">نکات کلیدی برای استحکام زندگی زناشویی</h1><font size="3">اگراز افرادی هستید که می خواهید از تجربه های دیگران استفاده کنید و چنانچه تصمیم به آغاز زندگی مشترک گرفته اید،به این هشت نکته توجه کنید تا از برخی واقعیت های مهم و هشدار دهنده درباره ازدواج آگاه شوید .به حتم،وقتی که درگیر مسائل عاطفی می شوید،حاضر نیستید لحظه ای هم به این موارد فکر کنید .ولی،زندگی کتاب داستان نیست و همه روزهایش خوشایند و دلچسب شما نخواهد بود،پس قبل از آنکه طعمه خوش خیالی خود شوید، چشمان تان را خوب بگشایید و واقعیت زندگی را دریابید:</font> text/html 2018-02-06T05:35:08+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی کودک مبتلا به اوتیسم http://www.t-rahgosha.ir/post/1936 <div align="center"><a href="http://bartarinha.ir"><br></a><font size="3"><a href="http://bartarinha.ir"><font size="3"><font color="#000000"><img style="border: medium none;" alt="20 نشانه کودکان مبتلا به اوتیسم" title="20 نشانه کودکان مبتلا به اوتیسم" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1394/1/26/506581_203.jpg" class="img-responsive-news"></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"></span></font></a></font><a href="http://bartarinha.ir"><br></a><font size="3"><a href="http://bartarinha.ir"><font size="3"><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><font size="3"><font color="#000000">امروزه دیگر تصویری که از یک کودک مبتلا به اوتیسم داریم، یک فرد ناتوان و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده ای از علائم را به همراه دارد. آنچه در ادامه می خوانید، حقایقی درباره این بیماری به روایت دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.</font><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);"><br></span></font></span></font></a></font></div> text/html 2017-12-19T07:20:52+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی اسرار موفقیت در کنکور http://www.t-rahgosha.ir/post/1935 <div class="irc_mimg irc_hic ijjhVwHYBK48-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ijjhVwHYBK48-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjPhPKuxZXYAhULbFAKHV2OCMkQjRwIBw" href="https://www.google.nl/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjPhPKuxZXYAhULbFAKHV2OCMkQjRwIBw&amp;url=http://razemovafaghiat.com/Success-in-exam-with-law-of-attraction&amp;psig=AOvVaw0H_veS7CJSatlPdHZbEm4N&amp;ust=1513754555867730" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjPhPKuxZXYAhULbFAKHV2OCMkQjRwIBw&amp;url=http://razemovafaghiat.com/Success-in-exam-with-law-of-attraction&amp;psig=AOvVaw0H_veS7CJSatlPdHZbEm4N&amp;ust=1513754555867730"><img class="irc_mi" src="http://razemovafaghiat.com/uploads/product/Success-in-exam- with-law-of-attraction.jpg" alt="Afbeeldingsresultaat voor ‫اسرار موفقیت در کنکور و امتحانات‬‎" style="margin-top: 30px;" width="500" height="333"></a></div><p style="text-align: justify;"><br><font size="3"><span style="color: #ff6600;"><strong></strong></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">برای موفقیت در هر کاری عواملی چون هوش ، استعداد ، تلاش ، پشتکار و ... لازم است اما مواردی مجود دارد که به آن مهارت های موفقیت گفته می شود که با که با مطالعه تجربه و عملکرد دیگران میتوان به اسرار آن پی برد...</font></p> text/html 2017-12-01T16:31:58+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی وظایف تربیتی والدین از دیدگاه قرآن و حدیث http://www.t-rahgosha.ir/post/1934 <font size="4"><b><font color="#ff6699"><span style="font-family: arial black"><b>&nbsp;</b></span></font></b></font><br><div class="irc_mimg irc_hic ijciZt8sb37Y-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ijciZt8sb37Y-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiSkJjnnunXAhVE6qQKHZ3wBW4QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiSkJjnnunXAhVE6qQKHZ3wBW4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Farticles%2Fview%2Freligion%2Fmoral%2Fc7c1225803391_qoran_education_p1.php%2F%25D9%2588%25D8%25B8%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AB&amp;psig=AOvVaw20_SWWuH66zVelf6HJ6iEG&amp;ust=1512232385308731" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiSkJjnnunXAhVE6qQKHZ3wBW4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Farticles%2Fview%2Freligion%2Fmoral%2Fc7c1225803391_qoran_education_p1.php%2F%25D9%2588%25D8%25B8%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2581-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25AD%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AB&amp;psig=AOvVaw20_SWWuH66zVelf6HJ6iEG&amp;ust=1512232385308731"><img class="irc_mi" src="http://www.aftabir.com/articles/religion/moral/images/17a5eaef6bbbf2ef170a5308fb99f275.jpg" alt="Image result for ‫وظایف تربیتی والدین از دیدگاه قرآن و حدیث‬‎" style="margin-top: 90px;" height="215" width="300"></a></div> <span style="font-family: arial black"><font size="3"><br> <font color="#800080"><b>پدر و مادر مسئول سلامت و رشد جسمی و روحی و مهم ترین عامل سعادت و یا شقاوت فرزندان خود هستند، هر چه آنها در این زمینه سرمایه گذاری و تلاش بیشتری کنند نتیجه و ثمر آن را در آینده بیشتر خواهند دید. حساس ترین وظیفه پدر و مادر در برابر فرزندانشان، تربیت صحیح آنان است.</b></font></font></span> text/html 2017-11-21T07:41:54+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی آسیب هایی که نوجوانان را تهدید می‌کند http://www.t-rahgosha.ir/post/1933 <br><div class="irc_mimg irc_hic ihyVGCrUAMLQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ihyVGCrUAMLQ-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiVuIqAm8_XAhWRPFAKHV3FBrAQjRwIBw" href="https://www.google.nl/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVuIqAm8_XAhWRPFAKHV3FBrAQjRwIBw&amp;url=http://jamnews.ir/detail/News/340492&amp;psig=AOvVaw2GKHDPowS950EeXk-c8aWN&amp;ust=1511338013696174" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVuIqAm8_XAhWRPFAKHV3FBrAQjRwIBw&amp;url=http://jamnews.ir/detail/News/340492&amp;psig=AOvVaw2GKHDPowS950EeXk-c8aWN&amp;ust=1511338013696174"><img class="irc_mi" src="http://media.jamnews.ir/5(370).jpg" alt="Afbeeldingsresultaat voor ‫اسیب های اجتماعی در دوره نوجوانی‬‎" style="margin-top: 0px;" width="595" height="393"></a></div><font size="3">نوجوانان و جوانان گمشده‌ها و کمبودهای عاطفی خود را در بازی‌های پرهیجان و بی محتوای رایانه ای، موسیقی های مبتذل غربی و فضای پرخطر و مجازی اینترنت جست و جو می کنند؛ آنها در یک گمان واهی بر این باور‌اند که کامپیوتر و اینترنت دروازه ورودشان به دنیای اطراف است.</font> text/html 2017-11-14T16:14:34+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی جوان و آینده نگری http://www.t-rahgosha.ir/post/1932 <br><div class="irc_mimg irc_hic iudk1CEdyFyw-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iudk1CEdyFyw-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiv8pTEu77XAhUE8RQKHeniC1QQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiv8pTEu77XAhUE8RQKHeniC1QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fphotagram.org%2Ftag%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;psig=AOvVaw3jyZGj5Ym2JTY98AztMRdM&amp;ust=1510762591624400" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiv8pTEu77XAhUE8RQKHeniC1QQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fphotagram.org%2Ftag%2F%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;psig=AOvVaw3jyZGj5Ym2JTY98AztMRdM&amp;ust=1510762591624400"><img class="irc_mi" src="https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/c0.75.600.600/20633391_1781532175470291_2611576781550911488_n.jpg" alt="Image result for ‫جوان و آینده نگری‬‎" style="margin-top: 0px;" height="394" width="394"></a></div><font size="3">آینده نگری، موهبتی الهی است كه به زندگی آدمی جنبه عقلانی و هدفمند می بخشد و افق آینده را پیش رویش ترسیم می كند تا قدرت و زمینه <a style="text-decoration: none !important;color: inherit !important;cursor: default !important;" href="http://rasekhoon.net/article/show/164816/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%281%29/">برنامه</a> ریزی را برای رسیدن به هدف های عالی به دست آورد.</font> text/html 2017-10-04T19:16:53+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی با بددهنی فرزندانمان چطور برخورد کنیم؟ http://www.t-rahgosha.ir/post/1931 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic i2vtMCOR2gA0-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i2vtMCOR2gA0-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjW6siA2dfWAhVInRoKHanaC1wQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW6siA2dfWAhVInRoKHanaC1wQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.fardanews.com%2Ffa%2Fnews%2F683851%2F%25DB%25B7-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2586&amp;psig=AOvVaw2bZ-kmxPdzbkH6WUrN9Xo7&amp;ust=1507231465800163" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjW6siA2dfWAhVInRoKHanaC1wQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.fardanews.com%2Ffa%2Fnews%2F683851%2F%25DB%25B7-%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2586&amp;psig=AOvVaw2bZ-kmxPdzbkH6WUrN9Xo7&amp;ust=1507231465800163"><img class="irc_mi" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1396/3/23/521329_576.jpg" alt="Image result for ‫با بددهنی فرزندانمان چطور برخورد کنیم؟‬‎" style="margin-top: 17px;" height="359" width="478"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;"></span></font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">واکنش شما موقع شنیدن حرف بد از زبان فرزندتان خیلی مهم است</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">بچه‌ها حرف بد را ممکن است در مهد کودک و مدرسه یاد بگیرند، از زبان آشنا و فامیل بشنوند یا در فیلم و کارتون به گوششان بخورد؛ اما از همه این‌ها بدتر وقتی است که فرزندتان حرف بد را در خانه و از شما یاد می‌گیرد.</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">چرا که رفتار شما حرف بد زدن را تأیید می‌کند؛ بنابراین حتی ممکن است فرزندتان به‌علت عصبانی نکردن شما و تنبیه نشدنش، در خانه رفتار مودبانه‌ای داشته‌باشد؛ ولی در غیاب شما به بدزبانی‌اش ادامه بدهد.بچه‌ها کی، چطور و کجا حرف بد زدن را یاد می‌گیرند؟ چطور می‌شود از این اتفاق جلوگیری کرد؟ بهترین واکنش دربرابر بدزبانی بچه‌ها چیست؟</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2017-09-21T17:41:25+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی علت و علایم اعتماد به نفس پایین و راهکارهای افزایش اعتماد به نفس http://www.t-rahgosha.ir/post/1930 <h2> </h2><div class="irc_mimg irc_hic ioIUKim6xgP4-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 ioIUKim6xgP4-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiyzbvF6rbWAhXGmLQKHUTRANYQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiyzbvF6rbWAhXGmLQKHUTRANYQjRwIBw&amp;url=http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/confidence1-building-measures.html&amp;psig=AFQjCNFkN3Q2qt0mNIChOPzWPjZpu-w36A&amp;ust=1506102321912405" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiyzbvF6rbWAhXGmLQKHUTRANYQjRwIBw&amp;url=http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/confidence1-building-measures.html&amp;psig=AFQjCNFkN3Q2qt0mNIChOPzWPjZpu-w36A&amp;ust=1506102321912405"><img class="irc_mi" src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/ba1369.jpg" alt="Image result for ‫علت و علایم اعتماد به نفس پایین و راهکارهای افزایش اعتماد به نفس‬‎" style="margin-top: 99px;" height="195" width="300"></a></div><h2> </h2><font size="3"> </font><br><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">افرادی که اعتماد به نفس پایین دارند، اغلب نسبت به خودشان سخت گیر هستند</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">اعتماد به نفس یکی از شرایط روحی است که شخص در آن بخاطر تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیت‌آمیز اعتماد و باور دارد. خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت‌های یک فرد ایفا می‌کند. پژوهشگران دریافتند که برخلاف آنچه تصور می‌شود، اعتماد به نفس کودکان تا سن پنج سالگی به طور کامل شکل می‌گیرد. محققان آمریکایی می‌گویند کودکان زمانی که پنج ساله می‌شوند، از احساس اعتماد به نفسی برخوردار هستند که به لحاظ تکامل با بزرگسالان قابل مقایسه است.</font></p> text/html 2017-08-25T09:08:01+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی درک انسان از ذات خود http://www.t-rahgosha.ir/post/1929 <p><br></p><div class="irc_mimg irc_hic iUQW9sTSrjEU-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iUQW9sTSrjEU-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiY4siGhfLVAhUGZFAKHQeaBrsQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fhammihan.com%2Fpost%2F10051772&amp;psig=AFQjCNEfcVX07VYK9M1JF-IrZoNj0TXafA&amp;ust=1503738608545225" data-ved="0ahUKEwiY4siGhfLVAhUGZFAKHQeaBrsQjRwIBw" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiY4siGhfLVAhUGZFAKHQeaBrsQjRwIBw&amp;url=https%3A%2F%2Fhammihan.com%2Fpost%2F10051772&amp;psig=AFQjCNEfcVX07VYK9M1JF-IrZoNj0TXafA&amp;ust=1503738608545225"><img class="irc_mi" src="https://hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-20152027295095762981457631193.2684.jpg" style="margin-top: 52px;" alt="Image result for ‫درک انسان از ذات خود‬‎" height="291" width="400"></a></div><p><font size="3"><strong></strong></font></p><p><font size="3"><strong><font color="#0080ff">گفتیم که یکی از مهم‌ترین وظایف هر شخصی در طول زندگی شناخت خویشتن است. همه ما بارها این سوال را از خود پرسیده‌ایم که کیستیم. فرق ما با دیگر موجودات چیست.</font></strong></font></p><hr><p><font size="3">آیندۀ زندگی ما چگونه خواهد بود؟ آیا خواهیم ماند یا از بین خواهیم رفت؟ اگر باقی می‌مانیم چه بخشی از وجودمان فنا ناپذیر است؟ بدن مادی که به مرور زمان از بین می‌رود پس چه بخشی از وجود من باقی خواهد ماند؟ آیا در درون آدمی حقیقتی بالاتر از پدیده‏های طبیعی وجود دارد؟ آیا ورای این دست و پا و غیر از سر و گردن و چشم و گوش و سایر اعضای مادی چیز دیگری با من یا در من وجود دارد، یا اصل و حقیقت من همین مجموعه‏ی اعضای مادی من است؟&nbsp; فلاسفه اسلامی معتقدند آثار ادراکی و افعال انسان همگی منسوب به «نفس» است. جاودانگی و نامیرایی از آن نفس است. موجودات فاقد نفس نمی‌توانند آثار متنوعی از خود بروز دهند بلکه فقط دارای آثار یکنواخت هستند. اما انسان افعال و آثار غیر یکنواخت از خود بروز می‌دهد. این مسئله تفاوت انسان با جمادات و گیاهان است. تفاوت انسان با حیوان در توانایی‌های ادراکی انسان نهفته است.. زیرا حیوانات دیگر نیز دارای افعال و آثار متنوع هستند ولی نمی‌توانند ادراک و استنتاج داشته باشند. به طور خلاصه می‌توان گفت که دو ویژگی انسان باعث تمایز او از دیگر موجودات عالم می‌شود. ویژگی «افعال و آثار غیر یکنواخت» وجه امتیاز انسان و حیوان با جمادات و گیاهان است و ویژگی «نطق» متمایز کننده انسان از دیگر حیوانات است. </font></p> text/html 2017-08-04T07:14:23+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتخاب رشته کنکور 1396 http://www.t-rahgosha.ir/post/1928 <div align="center"><font size="5">انتخاب رشته کنکور سراسری&nbsp; text/html 2017-08-02T15:13:02+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی جوان امروز، امید فردا http://www.t-rahgosha.ir/post/1927 <p class="b"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic i7neuzsps2mI-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 i7neuzsps2mI-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwj0kdXV67jVAhWEKlAKHVaJACEQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj0kdXV67jVAhWEKlAKHVaJACEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fnokhbeganof.sams.ir%2F&amp;psig=AFQjCNGwOFA6McyU5Cl2zSwWz4QG8TO-nQ&amp;ust=1501773281507477"><img class="irc_mi" src="http://nokhbeganof.sams.ir/Schools/sams_nokhbeganof/images/22d945dd-0275-47d5-bcd8-3d5fc328f072.jpg" alt="Image result for ‫جوان امروز، امید فردا‬‎" style="margin-top: 18px;" height="359" width="478"></a></div><p class="b"><font size="3">جوان امروز، امید فردا آینده نگری، موهبتی الهی است كه به زندگی آدمی جنبه عقلانی و هدفمند می بخشد و افق آینده را پیش رویش ترسیم می كند تا قدرت و زمینه برنامه ریزی را برای رسیدن به هدف های عالی به دست آورد.</font> </p> text/html 2017-07-24T10:09:38+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1396 http://www.t-rahgosha.ir/post/1926 text/html 2017-07-24T10:05:02+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1396 http://www.t-rahgosha.ir/post/1925 text/html 2017-07-19T19:18:37+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی توجه به سرشت و فطرت فرزند(انتخاب اسم با حروف ابجد) http://www.t-rahgosha.ir/post/1923 <br><font size="3"><br>توجه به سرشت و فطرت فرزند(انتخاب اسم با حروف ابجد) </font> text/html 2017-07-19T19:13:27+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی مشاوره و روان درمانی رهگشا http://www.t-rahgosha.ir/post/1922 <br><div class="irc_mimg irc_hic igup0YO5nVMg-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 igup0YO5nVMg-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwiv65TWh5bVAhVRZFAKHd5OBj4QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiv65TWh5bVAhVRZFAKHd5OBj4QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Ftelegramchanel.com%2F%3Fp%3D525&amp;psig=AFQjCNFxLDzk_RxgFWnn1ofA5eILIZqOqQ&amp;ust=1500578221947065"><img class="irc_mi" src="http://telegramchanel.com/wp-content/uploads/2017/02/7-300x300.jpg" alt="Image result for ‫مشاوره و روان درمانی رهگشا‬‎" style="margin-top: 47px;" height="300" width="300"></a></div><div align="center"><font size="3"><br>ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و کنکور</font><br></div><div align="center"><font size="3">&nbsp;(مشاوره و روان درمانی رهگشا 09132065320)&nbsp; :</font></div> text/html 2017-07-14T17:55:13+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی اموختن آینده نگری کودکان http://www.t-rahgosha.ir/post/1921 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mimg irc_hic iwvzub064EuE-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iwvzub064EuE-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjsnMi2rInVAhUPaVAKHfZpDl8QjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjsnMi2rInVAhUPaVAKHfZpDl8QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Flivings.ir%2F%25D8%25A2%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2586%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2586%2F&amp;psig=AFQjCNFCzCvZttGRpGvDwuj8HDYuY3WHEg&amp;ust=1500141416091462"><img class="irc_mi" src="http://livings.ir/wp-content/uploads/2015/05/300-3004-P38.jpg" alt="Image result for ‫اموختن آینده نگری کودکان‬‎" style="margin-top: 47px;" height="300" width="300"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">صرفه جویی یکی از نکته های مهمی است که باید با ترفندهایی آن را به کودک یاد بدهید‎</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">صرفه جویی یکی از نکته های مهم در زندگی های امروزی است که باید با ترفندهایی آن را به کودک تان یاد بدهید. صرفه جویی درست مصرف کردن است که کمک بسیاری در کم کردن هزینه های زندگی می کند.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2017-06-18T17:30:19+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم http://www.t-rahgosha.ir/post/1920 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;"><br></span></font></p><div class="irc_mimg irc_hic iLw8UPXYQngQ-lvVgf-rIiHk" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iLw8UPXYQngQ-zixyDjKkw5M" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" data-ved="0ahUKEwjShrXw9sfUAhUCEVAKHVGoC8QQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjShrXw9sfUAhUCEVAKHVGoC8QQjRwIBw&amp;url=http://www.fardanews.com/fa/news/603722/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85&amp;psig=AFQjCNHvVVyVgoKnaQhRVWl6jM8oH5_l-Q&amp;ust=1497893653995128"><img class="irc_mi" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1395/9/28/446668_359.jpg" alt="Image result for ‫چگونه خونسردی خود راحفظ کنیم‬‎" style="margin-top: 18px;" height="358" width="478"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">حفظ آرامش در شرایط بحرانی، با بهره‌وری، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند‎</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">به منظور حفظ آرامش در شرایط بحرانی، نفس عمیق بکشید و با مثبت‌اندیشی به حل مسئله بپردازید و از کمک گرفتن از دیگران ابایی نداشته باشید</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2017-06-01T08:15:13+01:00 www.t-rahgosha.ir علمدار طاوسی آیا تنبلی علاج دارد؟ http://www.t-rahgosha.ir/post/1919 <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><br></p><div class="irc_mutc ieoEfSmvD8io-s4mcypHTTek" style="" align="center"><a target="_blank" class="irc_mutl i3597 ieoEfSmvD8io-dTEICwVRfZc" rel="noopener" data-noload="" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiY4pWVm5zUAhVIKFAKHZc3AVcQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.delgarm.com%2Fsporta%2Ffitness%2F42216-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNGk1JUZcmZI70wFiFEIV5Gr76SgBQ&amp;ust=1496391571338172" data-ved="0ahUKEwiY4pWVm5zUAhVIKFAKHZc3AVcQjRwIBw"><img class="irc_mut ieoEfSmvD8io-HwpH6ZlgJaI" alt="Image result for ‫افراد تنبل‬‎" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMVFRUXGBoXFxcYGBgZFxgYGBkXGhgXGBgbHSggGholHxcYITEiJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQGy0fHR0tLSstKy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTctLTc3N//AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGBwj/xABGEAABAwIDBAgDBQUHAQkAAAABAAIRAyEEMUEFElFhEyJxgZGhscEGMkJSYnLR8AcjgrLhFBWSosLS8TMWNENUY3ODs+L/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAX/xAAlEQACAgICAwACAgMAAAAAAAAAAQIREiEDMRNBURRhBCIyQnH/2gAMAwEAAhEDEQA/APO8NuFogNJgDSZ8M1ao0mb3yNEiR1RYkgZ5FUcK2nDN8k5XbAgdW3NFOIG6Ot8pIHqLDu8Vyu7Z3Ki30bCPkAiZsPsg+qm2jT3gd1uuYGjxl3Kk15MgTee3I5jjZvii0xJB4OOfa0+/kpthii5TYwwdxmTPpESS6bx5KO6wBvUYYj6W/ZcOHFDw773Nrd0PIyTmpHR8JHo5LJjpCYGbo6jTlPVGW4eSm5rD9DNfpH2WnggMuAc4j+U3T1HwD3xe1miyLYNIMGskdRuRnqj7Y/NR6Ng+ht+QOVQ6xaxCEK3o6/DrsnuTl4v2u/8AsCLYqRPdbIO4z6Ppacw8frsUqdNsmGNteN0G24DMoQN54Fscuu4R5orKkdhGpt8pHsm26HSJOpMDj1W2P2WxZ/ZazvJQYxpkFjbEDIX+YE5clCvXMnhc+TT7KVR8km9jl/H/APpK2FIE+m253RJ4Aa05sI4jNFNBlzuA34Di3K3NC1nkP9QFuxCpuhuZ+QEifwJ2x0gpoN3flblGQk9U3VZrGzu7rYngJEkweyEZtU5GYBMWNh1h4yh1KgzJgxe2Yunkw0UXgdM0QMjoINibLXp0maNbnwGVtFhMdNckCIsJ00n9cV0NAANbJzP+psd0JztURGiIogD5G5TJA4HkjGgwQdxpv9kZdbkou6xHDszsFJzeJNybf41nbLxRJlBn2Gyfut+7kPFO3DMj5WAmNBOufDJRe6PCe/q2Umu8gAfFyVsNfCNLDsj5W2+6ODSqGMx9IMljWEzA6oynhGaNjqx6MwYsJJJ6vVHDsjvVDYmyQ8ufU6wGUHqlxEySNB6rSK1bJenpBm12OEbjQRmd0WIteytHBgdbo2lpyMCDcZEZqO0dguN6AIIHXa5wjtE9yz8Q6rRIFdhGoGbSYzsYHFFX0x/1Xov1KbQYDGnP6RxP5IfRN4NvGgEWdyQsLj9+LgEGbZa58M1YAa8CHAgT6GLFJ2uxrECcO2cm/KSDA+wD42TdE2Z3W/NOQylvsUUs4DMGP8PopBnCNcvD8kW/oNFZ1EW6rcheB95RqhgFmgzoALWby4yrNRlxJ0HlM2SFN7+owAE24HJp9ihNk0ZrqIkwBmfVJdLR2XTY0NdiCHDMNa0gHWCSCe1JVYYnP04AAdwBntBi3eESjTbAi5NmDjaA4iNPdQLBugzoM9BACsYcEiABd1gIFgAOtoBmhj9IZlOC0FwEkSAQSbtkpxWAm1tczkGHxspNgCLAyZ3e214yvkqzXCTnkTcR9Jt5BJIKDUnnPmT/AJyoGuQG/wAPq5QbWv3n1B90Npvly/zFKgLlJ0x/D6HJIPkHh+bFUpO+XlHf8wCnScTGZIgWE/SRponiFhajoM/iHkCpuqTJ5Ogxf5mlMcJVI+RwF8wdWgIdZ2doMON7ERH5JUwTTLBdbhFzecng5pb1h2gfzBVnusf4rd4KkH+tuXWMoGTJt4z/AIFIG5OoI/0GyBEx3fylO0HLl/oB9QgArSR4tzy+YiI70zja2W73ZD/amdM8p/1nNQdbt/pUuhIA31OmbH1L0B1Ikkw6CCDBHOYVgHrOMf8APWGSGZ6wvA17rlAGds9s13ToZ7VusG6APLkRJKxMB/1ah0nXvW0HT369unknydkw6Jl4EH7p9PLIqxvGRpf/AH+CqOcRfy4iHowueUgj/Ebdt1mUMHWBPD2Bt4JNfzHbxhx49qYDq+wz+VM+pnPl+IH/AFIAztqmWG0/Lbs8ltbHpCnhKXEt3zb7RJA8AsPEgkNaAJeQ0SJEkxdb2JrBjYya0NaTe8CLeB8RwVv/ABSF1KxMNxJN79mtz3zftRQ9j2ljhLcyCBJ4XOQ1txWCNq1XmKNFzyDeGudJ7BpKp1doYhhhxLSLQQBGuXahcTFLkibuN2JSfanLH6Aa/i091Q/uWrTEtcH/AHcjbhxWdT21VAA3ra/1dnB81u7K201zt1zgwkAA5Cco3tJ8lVTS+kKUX0Y9atWpiXg314X8lZo7T3xoALl0XORg8TzW+3FhxMuEAxfOfy48I1VPG4ejU67heAZEDqnjAzdMxoO5LJe0ab9FIVGuIcDPcZvNoRaTLneO6BMnll6ILaIBgTu2tbnN+5WqLGRGpht5i93f5YHeloKZlktd1ibm/wCSSt18NRc5ztxtydXZTbJJPQ6ZmOquDR1dAB3C58SPBXmEkCBBsSc+w37FB96YII+X2n2Q6FXKdANRHy8Rqqe0QqRM1utcm9+ckDyuq7qgnjeM8hDkzq5P0WNxy8OxR6WXGGiOA8x5oSHdkRUB8LdsDyspGoYPIH1nvTdHwFrT4wk5to7/ABH9EwIkxbLj3O/qpYfF1KZDqbiCMuBEmxGoUZt3HPsBXWfDP7P8bjGh7WClScZFSpYG/wBLM3eSav0TJpLZV2VtptU7rn9E6D1SJk6Fp1HJbdTC0XMIcxzjk0yN18Dnu7ocfpN7LUxH7GKgZasKruBbuC3AgkhcxicNicG/oq7XuEXyLw3UjSqzsuumLX+xzZKPWyO0Ngggmkd0xG64zcxImAW5WBHesWoxzHQ4FpBmDmet6Quqw9feYXtqdQ20EcYJEh3ImeELPx22MJ8lR4eB9mTF7Q4THZKXJwxe4j4/5E72YlB3nA7PmCIIvnx8WHXuXc/C/wAF4XaeHdXwtWrQLH9G5tUCo0uaA6QbODTvDOVkfEHwFjsKC51LpaYEb9KXCN0iSz5hmNCuVwaOlckWc3Xf1j2+7T7pPF+6/Oz5KZpvPd5NseCKWat0GWsdf81FlidAJkm7u6JP5qsKpvwk34xaFN4M+3eoVaoFiQOtJjsyKEAHZjZe/tB9fzW21sNPKLdgdPssfZZh73aQ0/rwWy2oCAcv+RI8E59kxBVbndmbEW7TqiirlkJi2kdW6Dv3A4Zjsj3cfBTpG36OQP5LMok/snK/KXCyC91pN7QBxMNN/BGjOMhkf4vNLB4R9V7adNpc8kQAOEgk8BOqAKuDI/tVImTBc7dAkkgEtaGjU2Xd7D+BHVCKuOFs20AbN/8AcIzPIK1g/h+jgqYfUh1aoWtfUyDLWYw6fi1W5sHa28X0zfdPVcMnA8RoeS3RJq4bA06TQ2mxjGjINaAPJeOfGewH9PVMQ2SR2ZmF7OXmFjbWoMqMcHagjx5o6BxT0fOtdsGBMIYeur2z8LvpO0c3iPJcxWpxI1BWydnNODjs0Nk7RIimflNh92c+4yuoxzt3q5wM+3h2CB3LhsHT3ntbxcB5hdpiWl9QmwY23sB4arDnSVUbfx23ZXBBuDmAB/q8h5o4fAkZ5ycpNm+XqqlR4aALDzzy8lDpDAMWN878B+dlkkbyY7mX+QeMeSSRouNxTJm8xnOtzKSeyCm+o5zAxsgQ250scvFGwgho13Y0nQGbo+HE62gR4ArPa4guY4XABgeYtmtnF10ZKcUy4cRIAO6QfHNx07vBCq1WSSGgac7R4q9sz4fxeK/7vQfVLILohpAJt8xHAp6fwtj5I/sde1j+7Nju+einBl5opmuCT5cfmUd0ONmyTugAXdJkQAMz2Ld2d8HY6tVbTbhqrSSetUaWMaJklziF7J8Hfs9w2BioR02I1qOFmm9qbfoF4nNEeNsmfKoo5n9nf7NGt3cTjWS+xp0XQQzLrVBq/gMgvV2gDRV+kSNRdSikjklJydlhzlg/E2w6WKp7tQXHyuFnNOhacwVqmpzQ3vTEj5x+NvhatSqXbvCY3h1WuvYvbo++liqWwvhsOeOlJaPuASR2nLtX0HtbZjKoIcAQdCs/C/DlKnkwd90mMufCbqVGiylRYGMbk0ak5uJ1ceK6QOWPhqQblZXGVUegM7bnwdgsVerQbv6PZ1Hj+IZ5ayuA2v8AsiqAzhcQ1w+xW6rs5gPaI8QvVqdVFa9RKKZanJHzTt7YmJwpAxFB7N364lhHVyqAQcuWaoBrOs4NkWvFuBvkvqOpSDgQQCDmCAQe42Qn4ZpYWGmwsIgt3GwRwIhR4jXz66Pl3ZtI7z9RIiAYi8Cy0WAXFt4f1/2r6Qo02MAa1rWAfSGgDusq21NiYbEj99h2OOW9ADh2OFwlLisFzV6PnavT18/G/ml0gtPLTO/5OXrmJ/Zbh3Ollas1o/8AD6hIP4iJI/Nc7tX9mNdjS6g9tdsfLG5UsOZgm3JZPikjRcsWcXSpPqFrWCXOMNAm7iLW4S2/Beq/DWw6eFYdajrvfqdd0cGjRc98C7F6Pfr1GkPlzGNcCC0T1zBynJdHidqim4B4hpMB4NpOQI07UoRNU7LW1XUSw9JdptH9FwlfbuHwe+3DUjf5nXJtw4DsUPi7GvFVrZhjhMz8pjMnX+qrfD+zDUpl7stJ9VpuyqVG/sz4m6XPea4iQHWBHLih43aUZ2XOY3aHRuFCo3d3T1HjI8L8fVUsRtJzrOzH6lJsUUXcftGZGc+i882rUBquIynRbO1cdui2ZXOOMlacX05/5El0XNisJrMgSQZ/qeS38ZjQ1optIydJnUmLfks/ZWGqbv7tovm51hmbcwrTdjhp3qlW+fVGQF7k81M8XLY+JOMdAxWHzWkTnkYED3V3A9NMwGtBEF1rNGgPigtdSa7qtkgAiTvHfJ56DNBxGJLgXAktyDibHj+ElT/wu/oHFVt55O+7PQWSVGpXEmC434pK6ZOcTfoUX7jbESB1iJiAIgAdY8FXq41jDBdXnjdvtYLosMf3bBl1WzzIaMkHEPjO/b6RwXYkefZv/sP2nSG0H0w9xNakR1jMlh3szyLrL3h6+ZtmY9uHxFHEsa0OpPD7WLhk8W4tJHgvpWjXbUY17DLXAOB4gwQfArNrZSdk5Qa59lIuQcY+G7w5eqAK29ZMHqNcxPb6oIegEHL1EvQC9NvpWUGe5MHKuaii6ohsApek2qgvdqoNKQGhTqI7aoVBjkUVAc0AaLYTyOKz95wyUhjo+YDzKALpEqO7wkKq3aDOY7lL+8KfE+CALHSEZ+I9wmc0G4seX68kOniARO66BqbBBfjGzABJ5JMDln1957nu1OvqsbbG64PgiCN0giQRwK6bE/DjnTuvLfxNt5Lncd8LYph3gOlHFjr+BgrFppnbDkiujlqTH7sVAeqYBOom0dy36dcU2CMlWr57rgQRo4EHwKo4/GAC6RutjbTxFNwO+0Fctj6lIXEWyCnjsdJhc/tXEDIZqErYp1FWZuOxO+7krmytnbw33fKMh9o/7eabZ2zZIc+w0B5Zk8lskaNsPAAD9eQWs5qKxic3HxuUspBmPPblA48Dw59wUXNaT1pLZE3iQJgX4kz3odLyy1tNz4CPFO18wIyG926NaOeS51dnSyFagwSImBO9zFz+uaw8Q8wZtygey1sU8NYZs9xgfhbJc7vcQO5ZlKgalQMzGutuRXRHW2YzfwhS2ZUcAQLFJddToNAAkDlKSz87F4UV8PiTuNE5Nv8A8KVeuO+P+Vj0MVYA2MWtw4IzsRMSOHZ/yu9Hnlp1QmYvde3/ALHtrGrgOicZdQeaV/sHrM8jHcvAxUGh7j22Xf8A7E9qFmMq0CZbVpFw/HTII8QT4JSQI9uqGFTr1N4EDwRaz1UeCCSpKJ1R1e6FTZUlXGXaYVB9ncnXQxodz1HeUQUipGS3k0pk4QOhUzeOOSkxqHVYiUjOeev5pWFBqYvdFcyENrVcoMnNMQJpI0lGYwn6fLJWHVGsF81TxPTVbNaWNOZJ3fLMoAWINNt6j2jwJQqeLB/6NEn7zrDxKPgtj06V43n6uNz3TkFdLAdJ7SkhlDce75yD3w0eF3KTcO4fK5jRyu4+wVh2HZ9mEB+CaRr4piJnDzm557wfJDdh26O8oPkgu2e37Tx3pjQaPrf5IABtLZ1Ko0ioWuHFwMjsdmvMfjD4ZfTl9B3SsgndzdAzLSM44Z9q9OrUGuMudI8jyWLtWiwAlhh3LL+ilxNYckos8CxOKAGarYZu+Zjs4rpfjjZtMBz+jLajnzvD5XCYdbIOkye1UcBhQ3sAEx5grF1FHQuRze+gtM7rRMAxH9e9CHCeA7c590bFXOUWJjgI1QN8TnobxnNh6kzyWKNmQc4kZ55gaT6WhRe3qzvubN731DWjj36KTGi5jObA24N9kLE1wDujIQJH3ZynmfJXFbM2yrisU4R39puR4WlT2EB13nPL8/VUsRUEktAyAk3uMyEXZtfNvEGe9bNf1ZlkstnUh036uZznikqra4AA3m5DPPJJc9GlG/hf2YVX0mVGYqn1mNduuY60tBiQeaoYr9n+0G2FFtT79N7YI5hxC9E2VtENoUR/6bP5ArI2uul8kkYrhi0eVf8AYLaX/lo/+Sn/ALlo/Dvw3tHCYvD1zh3RTqDfhzT1D1XZGTYk9y9CdtpQG1Z1TfKx/jo66ri2/aED04phiW8R4rlRtQKbMWCl5A/HOhw2IAcQTYqeLbnxFwsBtcG1pRelHFHk/Q/xzUfoVDeCzjXHJIVksw8NezQ3xxU94LLdiQEH+3BLNB4bNpr9Dqna+O0WWXSxoIjRWhiGnUpqZPio1aThOcKwK5HylZVLEtU3YrmnmC4jQweJIfBhwdkSBvA8JGhWjVqHguadWnVbOz8QKjM5cLO9j2FVF2ROFbCmtyIQnEHOU794Z3CG6oFRkQqYYHJ7ggHDcKhlFfVQH1hr4hACcKzcqgPbdV34+o35qYdzaYPgpVH2zsqlasxtyfzSGM7a9OYIqMP4SVUx3Rhu+92437RsSezik3EV6hiizdH23LmfiPGbh6N1fpXZuGTW94zPJJsaVs5H43xzX1aVNn/S3y5xNt4i08mwst+06TJggz+slU+K6+/UY0DdESOw2lAwuGoMEuJe4CwmBPYFnOKa2bQvpFllbemBc3PZ1R5qJfn4RzFh5k2RRinmejZaRIDTnoO0qudnYggndIEE3LQYvaP0Vmlf6NrpCNWTBkAQbRk1VKtMtu0c5nPnzz8lfp7HqzJc1gtaZMHI9iR+Hg4maskzk3XMnO/YqTivZMuujnqw1t7qNCqWmy6J2waciajjlwA5ZSl/cdEa1D3gZC82sRwWnkiY+OdmI7GE6pLY/ualoKh5giPRJTlAqpnf4DGfuqY+4z+UJ37Q5rnKGO/dtH3R6LL2jtsN58kttm2VLZ2jsSIkuCA7aY+0uA/v8nNk95RmbdYcwR5p4sS5YncM2lzVlu1Oa4dm1WHJw77I4xh42Sao0T+M7antjmi/3zpK4YY0hEbjzxSK2dwNspO27zXHtx3NSbihxRYqOvdtmdVUr7WiVzoxbbXRW4hh1zUsEqND/tFunOFew/xMCIlYr6FEiSqFDC0y7qzHeR4oSDR3GH25varTw+0CVxFJ4ZFxrckaZq/R2o0fUDFoBE8U7E6OvOO5qP8Ae1Sk4VacEjNpyc3Vp9jouWO3mZSh1dtA6hXFkyino9Y2R8SUcSyaZ6ws+m6N9h5jhzFiqu09rEEClSDzm4FxB/g49i8Pxm0HB4fRLxUGRZMjlI05Fa2y/jvFA/v8MKvF4d0b4B1zB0VqdnPLhx6PTML8T0XHdqNdTcMwZt2g3V3CYqjXP7qsx3KYPmvNviD4vo4imGii6i4S0ue9jnfLYAsNx2rmqW3msyrZRdsyAfl8NQpcqEuOz3HH4RtJpe8ugaMEk9mi55nxNs8HrdLIORbrzXmmJ+KHvjeq1ngZDrkWz7is5+1QbbtQ8CRmM2ntGSnN/ClxI9K+IfjBlVm5Sc6lSi8fM68aZLlX4qgJApl14JcbSbgwM5XNu2lqKVQ/MbkDP5h2KLq9QkgUYu3N4yjqyOKluTLxgi9jhRqv6R9OSG2EkDdm+X1Cc0YVKbLMpsbpZo4S09pyWOMXVAHUpZEzP3od48FB2Iq2vTbcgW+0Du+GiGpPtjVLpG0doGxvkD3TDm24G4UTXcdTvXE/ebkTwkLEGJrW64Fg6zeBi/FM51UmDWObm2538EsPrG5Gy4nQEi9r3a/5h3G/chS4C97iCSAZGRPaFiuaTc1HnI5xnYntQn4YXuTG8LnKIjyTUELJm097ftNzcI3gJabnvBQxiGx1ns+nXXj2R4LJ6BoIkWMHjYj81E028Bk7xBTwQZM037QaCQKjYk8fySWTUpibcBl2JJ4oWTJVcS8gAWgD8lTfROq2H0hAngfInNSbSEgcSRyylUpEuDfZiCgmNFaz6AieAHkYKdrGkwftER3SnmT4jJ6FEp7wWhA15ZcQQlUaASB94acJARmPx0VW1njX9FGZiXcvAlRm2n0lEYcu0hSy42vZMVH+E6fmjNa/73+VoyVU1efDvvBUHVTpfNIeRoU8NaSG6ZvJ14Dij02AfW1vzCzJ14uKxulNr8EwefX1Q0wyOhdWaCP3lQw4G260cDYDgl09KIIJs7N7j8ptIHasGT5+qPTwNQwRqSBpp/RS4/WUpM1/7VRDrMaOta02cL3PNSOMG4IqAFrRoPpt32KzG7KqHjHV8zARGbFfIBsDIvyE+imo/R2y7V6SfnpPblcxl1hNpFih7Ionec6oJAMMDjbn+IBAOHDM6jcwYEkmVLZ9MvaQ0k9cSYiBlAHNV60Tuy3WqyIltw0W0kknVQFCiSTub0l0bxMCAMhlmqj8HAJJ+kOtyJGSJUBFgdXC3Ns20SoYUtpj5WMBmmchkc81FzxumwFnCw1a6fdVG73H6GnT6SLIjjbP6neYB8ENMCwa5LpnMmb6Oagury2+cNPgTxuhtfABA1b5iEOq2Z5b3iDPujELDOdB3Z1cJ7b+ChUrZkcGHwz9vBDFXjxbbttPmoVH5jkRbhoqoAm/eObweF7qPS5H8B84PNM93WzOYN4yI97KrNr57pHmhIlssaAfjbl3hD6Qggnkb62hRD/5p8QmcfQ+RTAJvZjkfIpukvPMHlcQhudw4kDvQptzi/cnQrDvcSIvl/KUtyHAC8H1CGT6keIUnPi4+6UBYRuKIAEC1sgkhivHidOaSADuqXtxcM9DJQzVNj2G3CIVZ1a885CiKn67CnRORa6TTk5NUPt5iFWLr9/qE2/+u9GI8izvWjkfJO2rfvHmIVUP9Uwf7IoTlZYm38JHZBTOdw4+o4oe/wC/mmb+SdBkSHsfIqbTccJjxCg4cjqP6J2z5g6cIQIcut3DyKfXvUSw8suI7U7gPtNzGR4oodhqb+egWxhtrtYALSCdORXPkt+0MtBwySBbOc3UuFjUqNytthxFtd2O4qtXxlQnI5n0yVNmLgQBFgPO6KNomZ4bx8bJYV6Ky/YzC7UO0GoVjZ1YhpA3id4GOABGZVV+06hsDw55BTwprU2lwAg3PG9su5NrQr2aRw7zIIizxzgGcu9Puwbui7fNuazXbZeTe3zaaPzQTjDmTeG+Xslix5Fx9QWg5Ndbsy7MkJ1S/wDED4gAqn0/hJHioOq+g8RwVYiciyahjw8nXlOKt78fUKr0nv53TOd7Iomyw5x3Z5A+BTtdpzI8Qqu/7pb/ALIxHkWG1PRvknJv3uHiJVXf91MP9QfJFE2TcbW5H9FNr3n0Qx7IjuMHOfFOh2IH1HnZJ3Dk5M2eHDhoVIsPLXMjVAiB/LzTkGO4+RTloid5uQOd7Jzu6vGosCeaKCwNUGSkiE0zcvdOsBJOhZL6McNeJ1I8FEYc+h8bLS3OsbfUfRCyAto0T2FTkXiimcMeOh8kmYc8eA8Vbm/+IKO5E/woyY3BFQUjxT9A7jyVrdH83spgX7x6BGTFgig6m7ieKiabuPJXi0eRUqoAOeo9E8xeNGcWninNIqy3XsHqjNPLUosWCKDaBS6E8Fotbr+FMWR4uTyDxlBlNWm0OrMDU5JwMu5XqTJZ/iScg8ZmPw5y7PRRFD094Wi9vq30Qyy3cfI5pZFKCRGhSDTl9RHkVcNS0To0/wCbI80Nwgj8U8vlUWnn9J8ioey0qQ9fDh7jbNzh5SqBw3t5rWZaTlc8Ps5KDwO6GR5hCbQNIyThj6+SRw3Ph53Wg9k71vtD3TllzI1Z7KsiXBGacOfXyKkcKZz/AFmrbrDLRw7Lpt645H2TyFgim3D530lLoTOatbnL6Z80+6PP2RkwwRU6F3H9FRdSdxP/AArsegzTubfv9kZh40Z5Y7j+imLTxV9wEA8ghDPxTyJwSKnRlN0RV9p9R6J9y05WPrFkZBhZnmmQkGK7WZn2+yg5th3J5B4yp0ZSR3J0WT4zQfXbP8Xt2ILqjYz0HHOUklFGliDha+p05KLqoP8Al8k6SdCtkd4T/i45J2vAIvqEkkBkxGtbPQqNR+k6+ydJFBZCbZ6KdOpcX1PmkknQCdVyvw8k3SSc+PokkgLEXjOeCK2tlfV3omSSY7JMriDf7PkpurNg9/FJJFDTJvrtnPIjjwQulE5/S7jxTpJUML/ahMA6g68EM1hOYy4cCUkkqVhZMYht+EnjfqqD6zf5Oz0TpJ0S2DfVaBnnvcVFjhYzq3RMkmkDZA1RlOhHml0l7cRx4XSSTonJjbwz/PiiGsJz1KSSVDtg3VBGegUA4eqSSaQmx2VPUdqnUqj19exJJFDsZ9WT3hRe8Zzw9Ukk6FYN7hKdJJIWTP/Z" style="margin-top: 56px;" height="283" width="425"></a></div><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="3"><span style="background-color: #ffffff;">علت تنبلی، نرسیدن به نقطه لذت كار یعنی زمانی است كه كار انجام می شود و به پایان می رسد‎</span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="3">کارهایتان روی هم تلنبار شده، از هر جا یکی صدایتان می کند. نمی دانید بهتر است اول از کجا شروع کنید که در پایان ختم به خیر شود و در عین حال کسی هم نفهمد که این بهم ریختگی کارها سرنخش دست شماست و تنبلی شما این فجایع را به بارآورده است. نگران نباشید تنبلی چیزی ست که هرکسی تا حدودی دارد، پس می توانید بر او پیروز شوید.<br><span style="color: #800000;"><strong></strong></span></font><br></p><font size="3"> </font>