تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر استفاده بهینه و صحیح از هر امکانات و هر وسیله ای نه اینکه ضرر ند
 
قوانین درست و صحیح استفاده کردن از تلگرام
Image result for ‫قوانین درست و صحیح استفاده کردن از  تلگرام‬‎

استفاده بهینه و صحیح از هر امکانات و هر وسیله ای نه اینکه ضرر ندارد بلکه بسیار مفید خواهد بود فرهنگ درست استفاده کردن از هر چیزی را قبل از استفاده کردن از ان را بیاموزیم


تلگرام تان را كمی پاكسازی كنید

 

پنج، شش سال پیش را به یاد بیاورید؛ زمانی كه هنوز استفاده از تلفن های هوشمند فراگیر نشده بود. آن روزها چقدر حال پدر و مادرتان را می پرسیدید؟ چقدر به جای صورت گوشی به صورت مهربان اعضای خانواده تان می نگرستید؟ با همسرتان چقدر وقت می گذراندید؟ چقدر با فرزندتان بازی می كردید و ساعات خانه بودن تان را چطور سپری می كردید؟
ادامه مطلب