تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر تعاملات خانوادگی مثبت
 
شناخت رفتارهای پرخطر و عواقب آن

Image result for ‫رفتارهای پرخطر‬‎
شناخت رفتارهای پرخطر و دوری از آنها و آگاهی به عواقب آن از مهارت های اجتماعی محسوب می شود. در این مقاله به بررسی این مهارت در کودکان می پردازیم.
ادامه مطلب