تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر خود آرام سازی (Relaxation)
 
خود آرام سازی (Relaxation)

 

درمان سردرد  و وسواسی و افسردگی با فنون آرام سازی
خود آرام سازی یکی از مهارت هایی است که اهمیت به سزایی در کاهش اضطراب و افزایش مهارت افراد خواهد داشت. با توجه به اینکه اضطراب به احساس تنیدگی، نگرانی و بر انگیختگی عمومی در شما منجر می شود، منطقی است که اگر بتوانید خودتان را آرام کنید، راحت تر می توانید با اضطراب کنار بیایید. به دو طریق می توان از خود آرام سازی برای مقابله با اضطراب استفاده کرد: یکی از روش های موثر، متمرکز کردن توجه بر بدن خود است.
ادامه مطلب