تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر در خانواده های بالنده شکست یعنی فرصتی برای آزمون و امتحان ایده ه
 
خانواده های بالنده و آشفته
خانواده بالنده

پنج تفاوت شکست خوردن در خانواده های بالنده و آشفته

همچنان که شما نمی توانید انتظار داشته باشید که آسمان همیشه صاف و آبی و آفتابی باشد در خانواده هم انتظار این که همه روزها آبی و آفتابی و خوشایند ما باشد چندان منطقی و واقعی نیست.
ادامه مطلب