تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر دین و دینداری
 
دین و دینداری

Image result for ‫دین  و دینداری‬‎
دین چیست؟ این سوال در حوزه دین‌پژوهی معاصر اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از متکلمان و فیلسوفان دین معتقدند پیش از ورود به مباحث دینی لازم است نخست تعریف خود از دین را روشن کنیم. با این‌کار از سویی بسیاری از نزاع‌ها و مباحث مرتفع شده و از سوی دیگر، نزاع اصلی در بسیاری از مباحث نیز روشن و واضح خواهد شد.
ادامه مطلب