تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر سخن ما در روش تفسیر واژه محور قرآن کریمT
 
سخن ما در روش تفسیر واژه محور قرآن کریم
Image result for ‫سخن ما در روش تفسیر واژه محور قرآن کریم‬‎


مفسرین معمولاً اعجاز قرآن در فَصاحت و بلاغت را در گفتار و موزون بودن کلمات آن می‏ دانند؛ در حالی که شالوده‏ فصاحت یک کلام، از زیبایی و حسن انتخاب واژگان آن سرچشمه می‏گیرد، و اول قدم در شناخت ظرائف معانی آیات، از تدبر در واژه‏ های وحی آغاز می‏ شود...

ویژگیهای خاص زبان عربی

ادامه مطلب