تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر صله رحم
 
ازدواج فرزندان آدم (ع); گفتارى در كیفیت تناسل طبقه دومان انسان
فرزندان بلا فصل آدم (ع
)
تناسل طبقه اول انسان، یعنى آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است كه نتیجه‏اش متولد
شدن پسران و دخترانى و به عبارت دیگر خواهران و برادرانى گردیده است و در این باره بحثى نیست، بحث در این است كه طبقه دوم بشر یعنى همین خواهران و برادران چگونه و با چه كسى ازدواج كرده‏اند؟آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به طریقى دیگر صورت گرفته است؟
ادامه مطلب

راه های کسب شادی و نشاط


شادی حالتی هیجانی است که منجر به سرزندگی، چالاکی، رضایت مندی و علاقه مندی در افراد جامعه می شود. به اعتقاد روان شناسان، شادکامی دارای سه جزء اساسی است: هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی.

هم چنین برخی روان شناسان معتقدند: روابط مثبت و سازنده با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی، دوست داشتن دیگران و زندگی از مولفه های شادکامی و نشاط هستند.

از جمله عوامل شادی بخش در زندگی می توان همسر خوب، دوست خوب، شغل مناسب، برنامه تفریحی سالم، معنویت و... را نام برد.

ادامه مطلب