تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر معرفت
 
ابراز عشق و محبت به خداوند!!
Image result for ‫تصاویر متحرک الله‬‎

ابراز عشق و محبت به خداوند!!


حضرت علی ـ علیه السّلام ـ فرمودند: كسی كه دوست دارد بداند جایگاه او در نزد خداوند چگونه است پس باید ببیند خداوند در نزد او چه جایگاهی دارد پس هر انسانی بین دو امر مخیر گردیده، امر دنیا و آخرت، پس امر آخرت را بر دنیا كسی انتخاب می كند كه خدا را دوست دارد و كسی كه اختیار می كند امر دنیا را، پس او كسی است كه خداوند در نزد او جایگاهی ندارد.
ادامه مطلب

راز دل

ادامه مطلب

رتبه کنکور و ارتباط آن با معرفت و اخلاق

رتبه کنکور و ارتباط آن با معرفت و اخلاق

بیشتر نوجوانان ما و خانواده هایشان، در چهار سال دوره دبیرستان، نگران کنکور و رتبه های آن هستند. دانش آموز هر درسی که می خواند و در هر آزمونی که شرکت می کند، پیوسته با عددها و نمودارها و مقایسه درصدها و رتبه ها مواجه می شود و این رتبه هاست که جایگاه او را در خانه و مدرسه و اجتماع بیان می کند.


بیشتر نوجوانان ما و خانواده هایشان، در چهار سال دوره دبیرستان، نگران کنکور و رتبه های آن هستند. دانش آموز هر درسی که می خواند و در هر آزمونی که شرکت می کند، پیوسته با عددها و نمودارها و مقایسه درصدها و رتبه ها مواجه می شود و این رتبه هاست که جایگاه او را در خانه و مدرسه و اجتماع بیان می کند.

بر این اساس تمام همت و استعداد او در راه ارتقای این عددها و رتبه ها صرف می شود.


[تصویر:  9wzilo36kifiwdvuc46.jpg]
ادامه مطلب