تبلیغات
مشاوره و روان درمانی رهگشــا - مطالب ابر نوح
 
تقوا چیست؟ براساس آیات و احادیث و اقوال
تقوا پایه ی اول اخلاق اسلامی و اجتماعی است که آن را تأیید، آشکار و پایه بلند می گرداند و آن را از اراده قوی و فضایل یقینی و واجب قرار می دهد. تقوا، یعنی نگهداشتن نفس در برابر آن چه که از آن می ترسد. برای مثال: « اتّقی فلان بکذا » فلانی از آن چیز پرهیز می کند؛ و بیم از آن را وسیله نگهداری از خود قرار می دهد. تقوا از « ارتقا » یعنی « برحذر بودن » و سلامت ماندن به وسیله چیزی که جلو بیم و ترس آدمی را خواهد گرفت. و در اصطلاح شرع و عقل خویشتن داری از آن چه که عیب آورد و آن را در معرض سرزنش و عذاب قرار دهد.
ادامه مطلب

نرود میخ آهنی در سنگ

نرود میخ آهنی در سنگ


میخ

﴿... وَلاَ یَلِدُوا إلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً﴾ [1]؛ «... و از آنان، جز بدكار كافر متولد نگردد».

آن گاه كه حضرت نوح(ع) از هدایت قوم خود مأیوس گشت، به درگاه خدا شكایت برد و آنان را نفرین كرد: «پروردگارا! احدی از كافران را روی زمین زنده نگذار»، و برای این شكوه و گلایه چنین استدلال نمود: «اگر آنان را واگذاری، بندگانت را گمراه می كنند كه جز تسلای فاجر و كافر ثمری نخواهد داشت». این كلام بیان گر آن است كه اولیای الهی از روی خشم و انتقام جویی و كینه توزی نفرین نمی كنند، بلكه حسابی منطقی در كار است. فراخوان و دعوتی به درازای نه صد و پنجاه سال، و صبر و شكیبایی و خون دل خوردن در این ایام طولانی حكایت از این حال دارد.

ادامه مطلب